Selectați pagina

Proiectul Codului de procedură civilă, înaintat spre aprobare: Vor fi utilizate mult mai intens tehnologiile moderne în procesul civil

Proiectul Codului de procedură civilă, înaintat spre aprobare: Vor fi utilizate mult mai intens tehnologiile moderne în procesul civil

Ministerul Justiției a înaintat Guvernului spre aprobare proiectul Legii pentru modificarea Codului de procedură civilă.

Acesta conține prevederi noi pentru simplificarea procedurilor, reducerea duratei proceselor de judecată și îmbunătățirea căilor de atac. Documentul prevede completarea normelor legale în vederea reducerii abuzurilor de procedură, excluderii posibilităților de tergiversare a procesului civil și optimizării duratei de examinare a cauzelor civile, informează bizlaw.md

Proiectul prevede câteva reguli care să prevină încercările de tergiversare. Astfel, se pune accentul pe caracterul excepţional al amânărilor pe care le poate acorda instanţa de judecată. De asemenea, sunt prevăzute reguli stricte privind strămutarea cauzelor şi recuzarea judecătorilor, invocarea excepţiei de neconstituţionalitate, instrumente procesuale folosite adesea pentru tergiversarea proceselor.

Scopul modificărilor propuse este evitarea amânărilor repetate, accentul fiind pus pe responsabilizarea justiţiabililor pentru propriile procese, dând expresie totodată principiului disponibilităţii care guvernează procesul civil.

Proiectul își propune drept scop promovarea unui rol mai activ al instanțelor judecătorești în administrarea cauzelor civile, în special, prin accentuarea și lărgirea pârghiilor de sancționare. Soluțiile de reglementare din proiect sunt concentrate asupra eliminării procedurilor care pot fi oportunist utilizate de către părți, precum și asupra excluderii amânărilor cauzate de părți, participanți la proces, reprezentanți, experți judiciari și alți subiecți. Proiectul de lege redresează procedurile care de facto tergiversează examinarea continuă a cauzelor civile (de exemplu, procedura examinării recuzării, a ridicării excepțiilor de neconstituționalitate, a recursurilor separate, cum ar fi cele împotriva încheierilor referitoare la asigurarea acțiunii, aplicarea amenzii judecătorești, etc). În astfel de situații, proiectul oferă diferite soluții: în unele situații cererea de recurs declarată împotriva încheierii se examinează în paralel cu examinarea cauzei civile în fond fără a afecta continuitatea ședinței de judecată, în alte situații a fost exclusă posibilitatea contestării separate cu recurs a unor încheieri judecătorești (de exemplu, încheierile de neimplicare în proces a intervenienților principali, accesorii, a coparticipanților etc).

Proiectul propune dreptul instanței de judecată (judecătorului) de a prelungi termenul de procedură stabilit de judecător doar o singură dată pentru același temei, dreptul instanței de apel de a remite doar o singură dată cu acordul părților pricina la rejudecare din cauza citării defectuoase, dreptul instanței de recurs de a remite pricina la rejudecare doar o singură dată.

Crearea unui nou mecanism de examinare a cauzelor civile cu valoare redusă

Documentul vine cu o reglementare distinctă a procedurii în cazul cererilor cu valoare redusă. Numărul extrem de mare a cauzelor civile deduse judecății împovărează instanțele, afectează calitatea și durata examinării, consumând în mod excesiv resursele statului pentru înfăptuirea justiției. Chiar fiind de valoare diferită cauzele civile impun respectarea acelorași norme de procedură care deseori se dovedesc a fi formale, dar costisitoare: este vorba de citarea părților, audierea acestora, numeroase amînări de proces etc. În funcție de materialul probant, care în procesul civil este preponderent format din înscrisuri, audierea părților în cazul cererilor de valoare redusă ar trebui dispusă doar în cazurile în care instanța apreciază necesar. De aceea se justifică posibilitatea examinării și soluționării unor categorii de cauze civile în procedură scrisă în două niveluri de jurisdicție dacă valoarea acestora este redusă. Valoarea redusă este stabilită la discreția statului, în proiect fiind propusă suma de 10 salarii medii pe economie prognozate la data sesizării instanţei fără dobânzi, penalități și cheltuieli de asistență juridică.

Consolidarea rolului judecătorului la faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare

Deși în 2012 în Codul de procedură civilă a fost prevăzută posibilitatea redresării modului de administrare a probelor, astfel încât regula generală să determine participanții la proces să nu admită prezentarea de probe oric\nd pe parcursul procesului, ci până la termenele stabilite de instanța de judecată, oricum unele norme procedurale creau teren favorabil pentru ca participanții la proces să abuzeze, invocând tot dreptul la apărare.

Pentru consolidarea și eficientizarea acestor norme, proiectul propune ca peste tot în Codul de procedură civilă să fie menționată faza pregătirii pricinii pentru dezbateri ca fiind unica fază în care participanții la proces să prezinte toate probele necesare pentru soluționarea justă a cauzelor civile (de exemplu, raportul expertului), dacă nu le-au prezentat în proces.

Totodată, în faza pregătirii pricinii pentru dezbateri urmează a fi epuizată posibilitatea invocării excepțiilor de procedură de către participanții la proces. Este vorba de solicitarea strămutării cauzei la o altă instanță, cererea de scoatere a cererii de pe rol sau de încetare a procesului urmare a încălcării ordinii de adresare în judecată sau ca efect al lipsei dreptului de adresare în instanță. În acest sens, proiectul își propune reconsiderarea excepțiilor relative de procedură civilă care sunt aplicabile în interes privat.

Modernizarea regulilor de citare legală și de comunicare a actelor de procedură, fără a exclude modalitățile clasice de citare și comunicare, precum și consolidarea responsabilității participanților la proces și a reprezentanților pentru absențele nemotivate la ședințe de judecată

Potrivit documentului, vor fi utilizate mult mai intens tehnologiile moderne în procesul civil prin includerea regulii prin care citațiile, cererea de chemare în judecată și actele de procedură se vor comunica autorităților publice, persoanelor juridice de drept privat și avocaților prin poșta electronică, cu excepția c[ citația și actele de procedură nu vor fi considerate ca fiind comunicate. Intenţia citării prin e-mail vine şi în contextul modernizării sistemului dosarului electronic, care permite expedierea informației despre cauza civilă.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *