Deputații au susținut în unanimitate proiectul de lege pentru modificarea și completarea mai multor acte legislative, inclusiv Legii privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, Legii privind calitatea în construcții, Legii privind administrația publică locală, Legii privind descentralizarea administrativă. Modificările urmăresc sporirea gradului de disciplină în domeniul urbanisticii și calității în construcții, relatează deschide.md

Potrivit autorului, proiectul este realizat în vederea unificării legislației în domeniile amenajării teritoriului și urbanismului, proiectării lucrărilor de construcție și autorizării acestora. Documentul simplifică și concretizează sau exclude unele norme din procesul de planificare a teritoriului localităților și obținere a actelor permisive pentru executarea construcțiilor.

Proiectul stabilește că conducerea nemijlocită a activității de urbanism în localități se efectuează de către autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu documentația de urbanism, iar Regulamentul local de urbanism va fi parte componentă a planului urbanistic general.

De asemenea, modificarea Legii privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului presupune că în procesul de elaborare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, procedura de evaluare strategică de mediu prealabilă va fi efectuată de primarul localității. Totodată, prin modificarea legii privind administrația publică locală se propune ca în competențele consiliului raional să intre atât planul de amenajare a teritoriului raional, cât și planul urbanistic general al localităților rurale din componența raionului.

Totodată, actul stabilește o ierarhie obligatorie a documentației de urbanism – începând cu planul urbanistic general al localității și până la planul urbanistic de detaliu. Stabilirea ierarhiei va exclude acțiunile orientate spre înlocuirea planului urbanistic general al localității cu alte documente, ceea ce provoacă dezvoltarea haotică a localităților.

Proiectul de lege are câteva anexe prin care se dau exemple de cereri pentru obținerea actelor permisive, dar și se fac propuneri de modificare a celor existente, inclusiv prin completarea cu informații suplimentare, de exemplu – cu numărul cadastral al imobilului sau terenului.

De asemenea, întru armonizarea legislației naționale în domeniul construcției cu cea a UE se propune stipularea prin lege a unei noi exigențe – ”utilizarea sustenabilă a resurselor naturale”.

O altă lege – cu privire la statutul municipiului Chișinău – propune suplimentarea funcțiilor consiliului local și ale primarului general privind inițierea, elaborarea, avizarea și aprobarea documentației de urmanism și amenajare a teritoriului.

Toate propunerile de moficare a legislației au menirea de a elimina favorizarea construcțiilor neautorizate și a reduce numărul de conflicte generate de acestea.

”Scopul acestora este disciplinarea și monitorizarea în domeniul urbanisticii și calității în construcție, precum și reglementarea documentației de autorizare în domeniile respective”, notează autorul proiectului, deputatul Vladimir Bolea.

Proiectul de lege a fost votat în prima lectură.