Selectați pagina

Profeția Părintelui Elpidie despre ultimele trei împărății ale lumii

Profeția Părintelui Elpidie despre ultimele trei împărății ale lumii

ultimii 3 imparati ai lumiiVă  fac atenți despre planurile rele ale lui Satan, care, prin intermediul  Pentarhiei controlate de el, va aduce întunericul și va face ravagii în omenire  până la sosirea  satanicului fals Mesia. Cer tuturor să practice rugăciunea intensă a inimii, ca singura soluție dovedită din cer, pentru a slăbi sau chiar anula multe posibilități și efecte ale execuțanților deciziilor lui Lucifer, care intenționează să distrugă lumea. Întreaga omenire înainte de a fi timpul pentru a vedea “urâciunea pustiirii” va trece prin trei faze ale ultimelor trei mari împărății.  Vor fi scurte, dar unice în puterea de distrugere și punerea în aplicare. Aceste trei regate vor fi: Împărăția  Ursului(Rusia), Împărăția Dragonului(China), Împărăția Șarpelui(antihristul, falsul Mesia).

Împărăția Ursului – care va fi condusă de Rusia și va urma unor state puternice, cu o mare izbândă în economie și în armată, va încerca să schimbe frontierele la nivel mondial, prin războaie sau fuziuni diplomatice. Conflictele artistic ralizate și programate de marile puteri, prin diplomația perspicace a Uniunii Europene și Americii, vor împinge unele state să se ciocnească pentru probleme  dubioase cu rezultat dezastruos, fapt ce va favoriza apariția pe scena mondială a Împărăției Ursului(Rusia). Ca răspuns  spectaculos, Rusia va vedea aceste prostii ale șefilor de state, convinși de cei care se presupune că le sunt aliați, dar sunt vicleni, și le va utiliza  pentru propriile sale proiecte.Va urma distrugerea totală a națiunilor din jur. Apoi mai  este faptul că unele state vor dispărea de pe hartă. Să nu se odihnească statele de la Nord de prosperitate economică aparentă și relațiii ce presupun neutralitate în războiul deja proiectat. Prostia liderilor țărilor va fi cauza  distrugerii lor. Un dezastru surprinzător de o mare magnitudine va crea teroare și temeri la nivel mondial  si va apare în etapa următoare. Membri  ai Nordului , Finlanda, Norvegia, Suedia, ați lăsat inima voastră să părăsească pe adevăratul Dumnezeu, pe care-L   cinstiți  numai cu buzele și ați rămas neîntăriți duhovnicește. Lăsați  îmbrățișarea părintească și dragostea lui Dumnezeu să vă acopere  de satana care vă urăște si vrea să vă rănească. Dacă o să vă întoarceți înapoi la inima binevoitoare a lui Dumnezeu cu compasiune si adevărată pocăință, nu veți  avea nimic de ce să vă temeți. Dacă ați neglijat și ați luat în derâdere chemarea Sa dumnezeiască și vreți să vă  expuneți la vicleniile lui satana, atunci în curând veți vedea ce alegere proastă ați făcut și cât veți fi de umiliți. Împărăția  Ursului  este gata de a vă zdrobi.  Pe unii dintre voi – iremediabil. Ucraina, nu vezi  cum mulțimea sfinților tăi dau  mărturia sfântă,  plâng și se roagă pentru tine? Pui  la îndoială credința adevărată, lăsând un profan ipocrit din dinastia francă pentru a te diviza?  Credința pravoslavnică, viața sfântă a mucenicilor și cuvioșilor  au binecuvântat pământul tău, iar acum a ajuns peste tine un  inamic real al fiecărei ființe umane, care vrea să te rănească fatal. Dacă i-ai putea vedea  pe sfinții tăi cum cerșesc mila lui Dumnezeu (pentru tine) ai  îngenunchia cu ei și te-ai ruga cu pocăință și umilință pentru mântuirea ta. (Mă opresc să mă gândesc cât de mulți vor fi cei care vor primi acest mesaj și lanțul de rugăciune va crește și va împiedica răul cel mai mare). Vestea proastă este că va  fi un act de distrugere  și într-un alt stat din apropiere cu Rusia, din cauza egoismului și aroganței liderilor. Georgia este un stat cu probleme. Este ca un șoarece care vrea să se lupte cu  ursul. Gândiți-vă în adevăr și  înțelepciune. Nu poți plânge pentru un stat  care își crează probleme singur.Cei care doresc să se opună Ursului  și cauzei sale, va fi vai de ei. Vai de cei care îndrăznesc să-i spună ceva,  căci atunci  își vor pierde existența lor. Acesta este un alt stat, care va dispărea de pe hartă. Puterea Ursului va culmina atât de mult, încât frica și teroarea din întreaga lume va crește. Și Persia(Iran) va suferi  după ce mai întai Turcia  se va dezmembra într-un fel unic și jalnic.

Împărăția Dragonului Regele diavol va fi liderul acestui regat din China. Aliat credincios în principiu cu Rusia, va exploata relația cu ea și va câștiga prea mult în aceste etape, și se va ridica la nivel de mare putere  în viitor. China va profita de rănile incurabile ale Japoniei pentru a stabili pas cu pas militar viitoarea dominație în întreaga regiune. Nu va ezita să-și trădeze prietenia cu Rusia și să contribuie la spirala ascendentă și distructivă. Până atunci, însă, își  va ascunde pe furiș orice intenție și va exploata inteligent îmbrățișarea amicală cu Rusia. China acum se răspândeste peste tot, aproape peste tot în lume. A început cu economia ca un prim pas, inundă lumea cu bunuri, în scopul de a se ajunge în domeniul  militar la nivel mondial cu Ursul. Atunci când acest lucru va fi realizat, nu va dura mult timp să-si manifeste și propriile ambiții expansioniste. În lume va domina frica absolută și neliniștea. Într-o lume divizată și distrusă va impune cu fierbințeală convingeri ateiste de oțel, care cer ascultare absolută și punere în aplicare. Respirația fierbinte a Dragonului Roșu se va simți atât în Europa, cât și în America. Ele vor suferi foarte mult. Ca urmare, va trece și ea la cucerire cu metodologie comunistă teribilă și va face pe oameni să geamă și să sufere. Creștinii vor trăi cele mai grele persecuții  de la dragonul cel rău; rolul acestei împărății, aș putea cu un cuvânt să-l descriu ca pe un coșmar.Vai de acei oameni a căror viață nu este înclinată spre inima dumnezeiască a dulcelui nostru Domn Iisus Hristos. Oamenii  se vor comporta la fel ca roboții dupa dictate și mandate de stat și nu vor avea mai multe drepturi decât animalele de companie. Viața și moartea nu vor avea nici o valoare pentru om. Aceasta va fi ideologia satanică a acestui regat. Aceste două împărății (a Ursului și a Dragonului) vor fi aproape simultane, dar vor provoca răsturnări majore la nivel mondial. Vor  stigmatiza prezența lor prin  faptul că vor reacționa nuclear. Pacea va  dispare, ciuma și foametea vor aduce mari nenorociri la nivel mondial.

Împărăția Șarpelui – Ultimul regat din istoria omenirii ne va face cunoscută “urâciunea pustiirii”. Satana, cu aceeași otravă a iluziei se va folosi de om, frumoasa creație a lui Dumnezeu, pentru a-i distruge pe liderii națiunilor pe care i-a ridicat la putere, după care întreaga omenire o va supune sub  fiul  întunericului, sub antihrist. Domnia acestui șarpe va fi unică în istoria vieții umane. Toate regatele din lume până în prezent ar fi dorit să supună pământul, partea materială a omului. Regatul Șarpelui, însă, va ataca și va dori să supună și sufletul ,și trupul omului. Și materie, și spirit. De aceea, metodele folosite în acest scop vor fi unice în felul lor, cu puterea cea mai perfectă de tehnologie și  nanotehnologie. Liderul antihrist va avea puterea și autoritatea de a controla fizic și psihic orice om. Îi va convinge pe toți oamenii, cei care au supravietuit experiențelor de război  si de coșmar din toate statele lumii și au trăit teribil  agonia  supraviețuirii  din cauza lipsei de hrană și de apă, că  el este doar un prinț al păcii, ’’adevăratul Mesia’’, îi va obliga să-l accepte de bunăvoie ca unic rege mondial. Acest lucru se va întâmpla atunci când îi va pune pe toți să accepte cipul cu  numerele de cod. Cu acest cip ultra-nanotehnologic va putea vedea și controla aproape în întregime oamenirea. Pentru al treilea și ultimul lider al împărățiilor s-a proorocit că va fi fiu al întunericului. Totul în jurul nostru este pregătit și proorociile încep să se împlinească. Omenirii, epuizată după ciumă, foamete și război, îi va fi imposibil de a rezista. Scoaterea adevărului din Evanghelie (schimbarea textului biblic original) va duce la măsuri rapide pentru a-l îmbrățișa pe acest lider și pentru a grăbi  Judecata de Apoi. Noul guvern global va deveni mai puternic și mai evident imprimat în conștiința întregii omeniri. Chiar si războaiele împotriva lui vor fi folosite în mod fraudulos și viclean. Întunericul care înconjoară lumina conștiinței nu lasă pe oameni să vadă cu ușurință ceea ce se apropie, iar sufletul uman este  iremediabil rănit. Chiar oamenii care se presupun a fi duhovnicești vorbesc doar liniștitor (despre aceste evenimente), neținând cont de adevărații Părinți duhovnicești (proorociile și preîntâmpinările Sfinților Părinți și ale altor mari Părinți ai Bisericii), care au rol de a destepta. Perioada actuală este una dintre cele mai dramatice a umanității. Aparitia  fiului  întunericului, a antihristului, este iminentă. Marionetele de teren la nivel mondial, cât și liderii națiunilor  lucrează neîncetat pentru venirea antihristului. Prin tot felul de  strategii, prin mass-media, se lucrează la pregătirea  si conștientizarea globală a necesității venirii antihristului (ca antihristul să fie acceptat de toți). Chiar și războaiele împotriva regatelor vor  fi utilizate pentru dominația globală. Singura modalitate a creștinilor de a rezista și armele noastre  sunt Tainele Bisericii noastre. Taina Spovedaniei este scutul nostru. Rugăciunea inimii, cu încredere deplină în Dumnezeu – puterea noastră. Euharistia (Împărtășania)- antidotul final al intervențiilor psihosomatice rele. Să  crească puterea lanțului nostru de rugăciune. Haideți să-l transformăm într-un lanț global de rugăciune. Să facem baze duhovnicești puternice cu rugăciunile noastre, care vor îngrozi și descuraja lucrările întunericului. Rugăciunile copiilor credincioși ai lui Dumnezeu pot fi un factor de atenuare sau de eliminare a consecințelor evenimentelor militare care au loc la nivel global. Sufletele și inimile noastre se pot baza cu încredere deplină în Dumnezeu (ca pruncii în brațele Tatălui nostru Ceresc). Dragostea și mila adevăratului Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos, este atât de mare și fără de sfârșit, că nu trebuie să ne temem că nu o vom primi. Noi credem în Jertfa Sa și harul Duhului Sfânt care ne înconjoară cu lumină strălucitoare, și care va alunga întunericul din sufletul nostru, ne va îmbrăca cu putere de viață. Ferice de cei care, în înșelăciunea spirituală ce va domina lumea, mai mult și mai mult  vor crede în dulcele nostru Iisus Hristos și-L vor mărturisi că El este într-adevăr, “Calea, Adevărul și Viața.” Teama că nu vor avea pace și vor suferi de foame îi va domina pe oameni.  Dar mai presus de toate, nici unul dintre noi nu trebuie să uităm că din această viață trecatoare ne vom duce la casa noastră reală – în cer, pentru că există Împărăția Cerească, făcută de Dumnezeu pentru noi. Și acum, prieteni și frați, să ne unim cu încredere absolută în Dumnezeu și Împăratul nostru, pentru lucrarea sfântă a rugăciunii, ca să slăbim lucrarea satanei. Dumnezeu îi ascultă întotdeauna pe copiii Săi care fac voia Lui, pentru binele lor. Amin.

Părintele Elpidios Vagianakis, 27 Martie 2014

Adaptat după Acvilaortodoxa.wordpress.com

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

15 Comentarii

 1. simona

  Frati crestini,inca nu ati aflat nici pana in anul 2015 dupa Hristos, ca Imparatia lui Dumnezeu nu este din lume si ca toata lupta crestinului este cu el insusi si cu diavolul(duhurile rautatii din vazduh, adica din jurul nostru), iar nu cu semenii sai.
  Cititi cu multa atentie Biblia si nu mai vedeti pericolul impotriva mantuirii ca venind din afara, caci el vine din noi : Imparatia este inlauntrul vostru.Nu eu am spus asta ci Hristos.Fiind inlauntrul nostru, acolo sa luam seama , la pacatele noastre.Toata invatatura Sfintei Scripturi este duhovniceasca, despre duh, despre suflet, nu despre cum se cultiva porumbul, sau ce retete de post a mai gatit bunica, sau cum se muta granitele unei tari.
  Cine are credinta nu se pierde, ci se mantuieste.Cine nu este tare in credinta, in loc sa se gandeasca la Dumnezeu si la mantuire, se gandeste la ce face Rusia si Franta si SUA.Ele fac bine merci, dar noi, ca crestini facem rau, mai ales atunci cand nu iubim pe toti oamenii ca pe unul si cand, in afara razboaielor din lume, ne mai razboim si intre noi, om cu om.

  Răspuns
  • marele Păcătos

   trebuie să-i iubim pe oameni, dar să urâm păcatele oamenilor pătimaşi.

   a fost descoperit, cine se va opune Sfintei Rusii Ortodoxe – acela de-a sătănii este.

   fiindcă Rusia va opune rezistenţă (pentru scurtă vreme) împărăţiei lui antihrist.

   să ne mântuim noi, dar fiindcă omul este social, avem datoria de a apăra Patria Ortodoxă de sodomeala occidentală, de aceea şi toţi care pledează pentru un trai “bogat” în sistemul satanicesc a eurogeylor susţinând şi nato cu tot sistemul lor – îşi vând sufletul.

   Să fim Ortodocşi în încercările care ne stau în cale, dar nu vândându-ne Credinţa, Patria şi Neamul pentru hârtiile temporal iluzorii ce au proprietatea de a cumpăra sufletul veşnic.

   Mucenicii în vremea comunismului au fost Sfinţiţi anume acei care s-au opus sistemului, iar cei ce au acceptat – ei majoritatea au fost împotriva Lui Hristos Dumnezeu.

   azi se repetă istoria:
   uniunea (sovietică) europeană propune standarde de cipizare, electronizare şi lepădare chiar pe faţă de valorile pentru care Sfinţii Mucenici ai Ţării noastre şi-au vărsat sângele lor scup apărând ceea ce ne poate uni şi ne uneşte cu Hristos – Credinţa prin Sfânta Tradiţie Ortodoxă!

  • slava

   adica nu mai trebu de citit nici o profetie? bine a spus cineva-ca nare rost de reactionat la comentariile tale

  • ArtiomP

   pentru Simona.
   toti sectantii spun ca principalu sa crezi in suflet si nu mai ai nevoie de altceva. —-Tu spui: “Imparatia este inlauntrul vostru”.
   Ideea e aceeasi.

   Nu trebuie sa rupui din scriptura.Credinta e principalul lucru, dar cu cit iti este mai mare credinta cu atit vreai sa faci mai multe pentru Domnul.

   “Prorociile sunt date pentru a ne preveni ce se va intimpla, precum indicatoarele pe drum sunt pentru orientare cind mergem.” Pr.Teodot, manastirea Petru Vada

 2. Lauriel

  Ce prostii,Oameni ati uitat cu Rusia ardea biserile in Moldova dupa al II razboi mondial,nu stati aici si scrieti prostii,Imparatia marelui urs rus,creati impresia de ocultism decit de crestinism.Mai bine ati poza,pozele cu ce case si masini aveti din mila credinciosilor.Imi pare rau ca vindeti religia majoritatea din voi.Eu cred in Dumnezeu,cred in puterea lui si nicidecum in voi,care cunoasteti religia doar pentru ca ati studiat-o la facultate/universitate.Imi pare rau ca lumea nu isi da seama si va hraneste pe voi!

  Răspuns
  • Andrei

   cum sa iti spun fara sa te jignesc ,dar esti un tampit .Atuncea era URSS ,Stalin,Lenin,Trotsky.Toti atei fiind .Acum e Putin,Medvedev care ei sunt ortodocsi.SI nu Rusia ardea bisericile ci rautatea oamenilor din Basarabia .Cum si la romani nu Ceausescu darama bisericile ci Rautatea Oamenilor

  • Andrei

   Cum sa iti spun fara sa tejignesc,dar esti un tampit.NU Rusia darama bisericile ci Stalin .Si in plus la romani a fost la fel .Si nu Ceausescu darama bisericile ci rautatea romanilor

 3. Cretu Marius-Adrian

  IO ZAMOLXIS – PARINTELE ROMANILOR = IO FIUL OMULUI

  „Fiicele mele și fii mei, mă bucur nespus să vă văd pe toți într-o zi atât de mare cum este aceasta! Nu poate fi consemnată în cuvintele voastre cât este de importantă ziua de 10/11 Iulie 2010! Este o dată ce cu greu o veți putea șterge din memorie, este o zi în care CEL promis vouă acum mai bine de 2000 de ani de IISUS CHRISTOS a venit la voi! EL este FIUL OMULUI care a venit pregătit (deci nu oricum!) și însoțit de foarte multe ființe de lumină, spirite primordiale ce aparțin Creației Primordiale! Spațiul Geto-Dac are marea onoare de a găzdui o mare parte din Conștiința Celui ce își spune FIUL OMULUI. Cam 90% din această conștiință a coborât și va continua să coboare până când va fi absorbită în totalitate de ființele primordiale, cei ce își spun OAMENI! Însă planeta OM a trimis mai demult o părticică din ea pentru a ajuta la procesul de trezire al românilor și de înălțare al Mamei Geea. Eu ca strămoș al vostru, dar și contemporan cu voi pot să afirm că, împreună cu MARELE AVATAR pregătim PROCESUL ELIBERATOR AL TUTUROR ROMÂNILOR de tot ceea ce este străin!!! Este momentul MARII TREZIRI, a unei conștiințe gigant care va pune stăpânire mai întâi pe cei desemnați și abia apoi pe toți ceilalți! În tot ceea ce se întâmplă, VOI FI CU VOI AȘA CUM AM PROMIS cândva, nu voi abdica de la această menire, căci îmi este dat să văd prin ochi de OM GLORIA CELUI PREAÎNALT, care acum a venit! Ceea ce a fost să fie s-a împlinit, acum procesul de transformare și înălțare merge după alți parametri! Cu o asemenea ființă alături așa cum este MARELE AVATAR, succesul este garantat, dar ca toate acestea să se întâmple va mai dura ceva din răul care trebuie să existe și să se consume pe el însuși! Vor fi ani de mari încercări, însă dacă aveți credință cât un bob de muștar, veți fi cei care veți auzi și vedea pe CEL PROMIS! Deocamdată atât, vă îmbrățișez români și vă urez: Drum drept și multă lumină! Zamolxe vă mulțumește în numele întregului neam. Pe curând!”

  Răspuns
 4. slava

  Cretu Marius-Adrian, ai consultat demult psihologul? dar cu agheazma cind ai fost stropit ultima data?

  Răspuns
 5. crestinul orthodox (teodor stela )

  Lui acesta cu nume de crestin orthodox Marius Adrian care vorbeste mamona din gura sa nu poti sa i spui decat piei satan ucigate ar Crucea ,ca de agheazma se fereste a lua …precum si Botezul Orthodox ce a stiu a l lepada

  Răspuns
 6. Edi Ares

  Sa facem un lant mare de rugaciune,sa urmama ce ne-a spus Duhul Sfant prin parintele Elpidie care este farul nostru-dupa cum a spus parintele Iustin Parvu.Cu cat ne adunam mai multi,cu atat ne va fi mai bine.Eu,oricum ma rog de mult timp pt familia mea sa fim ocrotiti cand va fi razboiul.Ma rog ,de asemenea ca Dumnezeu sa trezeasca mintile adormite ale crestinilor,sa se roage pt razboi si pt perioada urmatoare a domniei lui antihrist,asa cum ne invata si staretii de la Optina.Dupa cum a spus p.Elpidie ca Dumnezeul IUBIRII ne avertizeaza prin persoanele sfinte tocmai ca sa ne pocaim si sa ne rugam strasnic pt ce vine si pt mantuirea noastra.E trist sa vad cum majoritatea crestinilor dorm si viseaza,in loc sa se mobilizeze in grupuri de rugaciune si sa trezeasca si pe altii.Eu,multumesc lui Dumnezeu ca mi-a dat prietene crestine constiente de vremea ce-o traim si cu care ma rog.Am refuzat si cardul de sanatate,ne-am unit cu monahii de la m.tirea Putna si Petru-Voda ,constienti ca nu degeaba e scris ca antihrist cand vine aproape ca nu mai gaseste oameni cu adevarat credinciosi.Iar despre razboi ce sa mai spun?!e razboi de pedeapsa si nu de pocainta,spun sfintii,deci vor muri extraordinar de multi -visatori si nepasatori de sufletul lor-vor muri NEMANTUITI.De aceea,cine iubeste aproapele se zbate pt trezirea semenului sau.Cine are rautate de nepasare si indiferenta,ii recomand sa nu uite invatatura Mantuitorului,ca cine nu se ocupa de mantuirea celorlati NU SE MANTUIESTE.Nimeni nu se poate mantui singur!La noi in Moldova-Romania,un grup de crestini cu binecuvantarea p.Iustin a initiat rugaciune neincetata citind psaltirea fiecare cate o ora pe zi la ora la care s-a programat si ne-am adunat preoti,calugari,credinciosi,ca sa fim aparata zona noastra la razboiul ce vine.E jalnic sa constat ca multi nu cred in ce vb Duhul Sfant si hulesc.Le recomand sa nu uite ca Mantuitorul a spus ca pacatele impotriva Duhului Sfant nu au iertare nici acum,nici in veacul veacului si deci trebuie sa se caiasca repede si sa faca ce ne Sfantul Duh prin sfintii din zilele noastre.Asta mai arata ca majoritatea este stapanita de duhul lumii,de duhuri surde si mute care fac pe oameni sa nu auda si sa nu vb despre pocainta ce trebuie facuta grabnic acum.E foarte greu,aproape imposibil sa convingi pe cineva sa-si dea seama ce timpri traim sa se lase de toate obiceiurile rele si sa se pocaiasca si o spun din propia experienta.Am vazut ca cine este rugator si-si cere luminare sa inteleaga ce se intampla,acei se unesc repede in rugaciune cu cei ce cred.Eu insumi am cerut cu cativa ani in urma sa-mi dea un semn sa inteleg si am primit chiar imediat si m-am pus pe lucru cu sufletul meu si tinandu-ma de capul celor din jur:familie,prieteni si rugandu-ma sa-i faca sa inteleaga ca e ultimul timp din viata pt pocainta pt evenimentele ce urmeaza,incet-incet cate unul a inteles.Ma mai ajuta Dumnezeu si prin parintele din parohie-ucenic al p.Iustin care o tine numai in predici aspre de trezire si asa si cu ajutorul lui,multi s-au urnit…Dumnezeu sa ne ajute sa ne trezim,sa ne pocaim,sa ne dea putere si credinta tare,iar noi sa ne rugam neincetat:Doamne,IISUSE Hristoase,miluieste-ne pe noi,pacatosii.(si cu rugaciunea asta am rezolvat-o:o zic incontinuu,dupa ce am muncit cateva luni la ea)

  Răspuns
  • Teodor Stela (crestinul orthodox )

   sa numai zici ca ai rugaciunea inimii la nimeni ca o pierzi …daca intr adevar ai rugaciunea inimii tine in taina si da Slava lui Dumnezeu …
   ca inveti pe altii asemeni sa faca ai rasplata de la Dumnezeu astfel invatam si noi de la tine
   Doamne Ajuta
   Amin.

 7. Edi Ares

  Apreciez munca celor de pe acest blog:Aparatorul.md si va rog daca mai aflati ceva de la pr.Elpidie sa ne anuntati.Dumnezeu sa va rasplateasca osteneala!

  Răspuns
 8. Edi Ares

  Te contrazici:pe-o parte spui sa nu zic la nimeni ca ma rog rug.lui Iisus,pe alta parte spui sa invat si pe altii.Eu nu am afirmat ca am rugaciunea inimiii.Ai inteles gresit!Eu,sub indrumarea duhovnicului o practic,dar nu dau detalii pt ca ar fi mult de scris si nu eu invat pe altii,ci duhovnicul fiecaruia care se ocupa de acel crestin.Am spus doar in treacat,ca sa atrag atentia ca fiecare ortodox sa inceapa a munci cu binecuvantarea si indrumarea duhovnicului sau.In loc sa gasesc crestini care sa se uneasca in lant de rugaciune,in smerenie, am surpriza de alte comentarii……Intr-adevar,multumesc lui Dumnezeu ca la noi multi au inteles si ne-am adunat in grup de crestini,asa cum ne-a invatat pr.IUSTIN PARVU cu care am stat de vorba de multe ori.Dumnezeu sa ne uneasca in rugaciune neincetata!

  Răspuns
 9. CRETU MARIUS-ADRIAN

  Icoana Mantuitorului de la Celic Dere care se curăţă singură

  Iunie 2, 2014,
  MANTUITORUL IISUS HRISTOS, Minuni

  Icoana Mântuitorului a fost adusă la Celic Dere de un soldat rus pe vremea războiului ruso-turc din anii 1806 – 1812. Era neagră complet, nu se distingea nimic pe suprafaţa ei. După zeci de ani s-a curățat de la sine dezvelind chipul lui Iisus Hristos.

  Icoana Mantuitorului Care Se Curata Singura

  „Nu se ştie din ce cauză, dar icoana era neagră complet. Acel soldat i-a spus părintelui rus că atunci când va vrea Dumnezeu, icoana se va curăţa. Au trecut multe generaţii. Părintele a lăsat icoana la maicile din Celic împreună cu spusele soldatului, iar fiecare maică a trasmis la ucenica ei ce se va întâmpla“, explică maica Irina, ghidul sfântului lăcaş.

  Ochii închiși ai lui Iisus

  Cele spuse de soldat s-au adeverit, iar maicile au fost martorele tăcute ale minunii: în timp, pe suprafaţa neagră, a început să apară treptat chipul lui Isus Hristos. La despărţirea de grupul de călugări din care făcea parte şi părintele rus, ostaşul i-a atenţionat: „Prin ea se va săvârşi o mare minune“.

  Nimeni nu ştie ce va urma să se petreacă. Un lucru este sigur însă: tot ceea ce a spus el, s-a adeverit. Este o icoană rară pentru că puţine sunt cele în care Mântuitorul apare cu ochii închişi. „Nu se simte când se curăţă. Nu se ştie de când datează. Că se va curăţa, se ştie de la acel soldat. Dar când se va termina, nimeni nu ştie. Semnul că cele spuse de soldat sunt reale este că din nimic a apărut chipul Mântuitorului. Se mai spune că la sfârşit, când va fi curăţată complet, i se vor deschide ochii“, mai spune maica Irina.

  Icoana-care-se-curata-singura

  Acum, icoana s-a curăţat mai bine de jumătate, de la dreapta spre sânga, chipul lui Iisus fiind luminat până la pometul stâng. Citiţi mai multe în Adevărul de Seară de astăzi!

  Sursa: adevarul.ro/locale/constanta

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Статьи на русском языке

Статьи на русском языке

Comentarii