Selectați pagina

Producția autohtonă a producătorilor de lapte s-a micșorat cu 38 la sută în ultimii zece ani

Producția autohtonă a producătorilor de lapte s-a micșorat cu 38 la sută în ultimii zece ani

Un studiu recent realizat de Agenția de Investiții arată că producătorii de lapte din Republica Moldova se confruntă cu o criză de lungă durată, producția acestora micșorându-se cu 38 la sută în ultimii zece ani, informează infomarket.md. Studiul a avut drept scop să realizeze o analiză minuțioasă a situației în industria lactatelor și să furnizeze datele necesare pentru elaborarea unui plan investițional, care evaluează investițiile și acțiunile care pot fi întreprinse pentru creșterea producției de lapte.

lapte-strain

În ultimii ani s-a înregistrat o scădere bruscă a producției de lapte, de la 485 mii tone în 2017, la 367 mii tone în 2019 și o creștere a importurilor cu 22% anual, ajungând la cca. 58 milioane USD în 2019. Același trend negativ, în confirmarea crizei industriei producătoare a laptelui, înregistrează̆ industria zootehnică, efectivul vacilor scăzând de la 154 mii de capete in 2011 la 81 mii în 2020, în timp ce doar 6% din laptele utilizat pentru procesare, provine de la întreprinderile agricole.

Astfel, Agenția de Investiții a elaborat un plan investițional care estimează investițiile necesare pentru crearea unei ferme tip de 400 de vaci. Ulterior investițiile estimate vor fi escaladate la nivel național, pentru a determina necesarul investițional global pe țară.

Planul investițional include procurarea vacilor gestante și a furajelor necesare pentru întreținerea acestora, echipamentelor și mijloacelor tehnice, utilajelor agricole, construcția grajdurilor, dar și crearea unui sistem de evidență. Aceste acțiuni vor contribui la mărirea numărului de vaci de la 4 mii de capete la 63 mii, în cadrul întreprinderilor agricole și, respectiv, la majorarea producției de lapte de către aceste întreprinderi până la 317 mii de tone, majorând ponderea lor în total de la 6% la 60%. Pentru atingerea acestui scop este necesară o investiție de 12979 milioane lei.

Rodica Verbeniuc, Director general al Agenției de Investiții din Moldova: „Sprijinul Agenției rezidă în consecvența implementării acțiunilor de suport dedicate producătorilor și exportatorilor de produse autohtone din diverse sectoare ale economiei țării, pentru a contribui la creșterea competențelor și capacităților de export ale acestora. Studiul realizat nu doar reconfirmă potențialul de dezvoltare al sectorului neexplorat, dar și trasează soluții practice de revigorare și impulsionare a afacerilor în domeniu. Agenția de Investiții își reconfirmă intenția de a susține financiar și tehnic implementarea următorilor piloni de cercetare.”

Conform statisticilor din studiu, 94% din laptele autohton este produs de gospodăriile populației, și doar 6% din laptele utilizat pentru procesare, provine de la întreprinderile agricole. Totodată, doar 5% din efectivul de vaci disponibile, aparțin întreprinderilor agricole, ceea ce ar însemna că Republica Moldova de facto nu are o industrie zootehnică bine conturată, marea majoritate a vacilor fiind în proprietate și de utilitate familială și nu industrială. Procesatorii, la rândul lor, sunt obligații să colecteze laptele de la gospodăriile individuale, cu o calitate și productivitate joasă, costuri excesive în logistica colectării, rezultând într-un deficit al laptelui autohton ca materie primă și în creșterea importului laptelui, care ajung anual la 162 mii de tone și acoperă 33% din necesitatea procesatorilor.

Tot potrivit acestui studiu, Republica Moldova a exportat în 2019 produse lactate în valoare de 5.8 milioane USD. Exporturile au înregistrat un trend descendent în ultimii 4 ani, cu o scădere medie anuală de -17%.

Reprezentanții sectorului susțin că soluția principală pentru ca producătorii de lapte să depășească criza de producție este accesul la finanțare.

„În primul rând producătorii din Republica Moldova trebuie să aibă acces la finanțarea prin resursele de credit sub garanția Guvernului. Este foarte important ca acest ajutor să fie acordat mai ales fermierilor începători care își doresc dezvoltarea în această sferă. O altă soluție ar fi acordarea subvențiilor pe cap de animal, ceea ce ar duce la mărirea numărului de animale și subvențiile per litru de lapte, care ar putea genera un procent mai ridicat al volumui de lapte produs”, a declarat Oleg Leșcenco, Președinte al Asociației Producătorilor de Lapte și Produse Lactate și Directorul de Dezvoltare Lapmol

De aceeași părere este și Ana Pancart, președintele Asociației Fermierilor – Producători de Lapte din Republica Moldova:

„Principala problemă cu care se confruntă producătorii de lapte din Republica Moldova, atât cei mici, care au la întreținere până la 50 de capete, cât și cei mari, care au peste 100 de capete, este inaccesibilitatea la resurse financiare. Cerințele sunt mari și costisitoare, plus perioada de rambursare atât de scurtă, fac practic imposibilă dezvoltarea producătorilor. O altă problemă care pune în pericol sectorul zootehnic din Republica Moldova este lipsa brațelor de muncă calificate. Suntem o țară agrară, însă specialiști nu avem. Nici veterinari, nici zootehnicieni, nici agronomi pentru creșterea culturilor furajere, ceea ce reprezintă o piedică destul de mare pentru fermieri și producători. Dacă vorbim de partea utilijelor performante, echipamente, automatizări, hrănirea automatizată, mulsul automatizat, atunci Republica Moldova nu este pregătită. Furnizorilor de utililaje nu le este interesantă piața noastră pentru că suntem mici. Înainte eram 1500 de ferme, acum suntem până la 100 de ferme, dintre care doar 40 sunt utilate. Soluția de bază pentru depășirea crizei în care se află producătorii de lapte este acordarea creditelor preferențiale pe termen lung. Aceasta ar motiva producătorii să investească, să lucreze să construiască hambare mari pentru animale, să procure animale.”

Datele BNS, arată că Republica Moldova înregistrează o Balanță Comercială a produselor lactate negativă cu o scădere anuală medie de -28%. Importurile au depășit exporturile cu aproape 52 milioane USD în 2019. În 2015 acest indicator a avut valoarea de cca. 20 milioane USD. Respectiv Balanța Comercială a înregistrat un trend negativ de -161% în ultimii 5 ani.

***

Agenția de Investiții este unica instituție mandatată să promoveze imaginea Republicii Moldova pe dimensiunea economică, investițională și turistică, fiind administrator al Brandului de Țară.

Agenția elaborează platforme și instrumente de promovare în susținerea mediului de afaceri din Republica Moldova și facilitează dialogul interinstituțional pentru investitorii străini, prin stabilirea de parteneriate de colaborare cu toate grupurile de interes.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.