Selectați pagina

Proces-verbal tip recomandat pentru sedintele consiliului parohial

Proces-verbal tip recomandat pentru sedintele consiliului parohial

Proces verbal al sedintei

Consiliului parohial

COMUNITĂŢII RELIGIOASE

PAROHIA ORTODOXĂ

SFÎNTUL ……………………………”

Data ________________ localitatea_____________

Prezenți:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Ordinea de zi:

 1. Privind ordinea posesiei și folosinței proprietății (inclusiv teren și construcție) comunității religioase.

 2. Diverse.

S-a decis cu vot unanim:

 1. Membrii comunității religioase sînt persoanele primite în această calitate de de consiliul parohial (prin hotărîre colegială), conform cap.IV p.1 din Satatut.

 2. Construcția bisericii și terenul aferent sînt proprietatea comunității religioase, iar membrii comunității sînt unicii care pot intra nelimitat pe teritoriu și în biserică și se folosi de acestea.

 3. Nimeni nu poate îngrădi membrilor comunității accesul în proprietatea lor adică în biserică și pe teritoriul bisericii.

 4. Intrarea pe teritoriul bisericii și în biserică de către persoane altele decît membrii ai comunității religioase, se admite doar cu acordul Consiliului parohial. Neîndeplinirea acestei hotărîri, se califică ca o încălcare directă a dreptului de proprietate a comunității.

 5. Din punct de vedere juridic, preotul –paroh este deserventul comunității religioase și nu este investit cu atribuții de a permite sau îngrădi cuiva accesul în biserică, avînd obligația de a înștiința de îndată consiliul despre încercări de violare a proprietății comunității religioase.

 6. Admiterea pe teritoriul bisericii și în incinta bisericii a colaboratorilor poliției, ai procuraturii, ai altor autorități publice, fără mandat judecătoresc, reprezintă o încălcare gravă a proprietății, exact identic cu situația în care ar intra în casa unei familii cu multi copii.

 7. Prezentul proces verbal, a fi amplasat pe panoul informativ al Comunității religioase și la intrarea pe teritoriul bisericii.

 8. Art.39-41 din Legea cu privire la egalitatea de șanse, protejează proprietatea.

 9. Secretarul consiliului parohial, va pune în executare prezentele decizii și va aduce la cunoștință publicului.

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Procesul verbal poate fi descărcat accesînd acest link

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.