Azi a fost prăznuirea Sf. Patriarh Tarasie al Constantinopolului, luptătorul contra eresului iconoclast, ce a adunat sinodul 7 Ecumenic de a condamnat lupta contra sfintelor icoane și a primit în Biserica lui Hristos pe ereticii iconoclaști și cei în comuniune cu ei prin mărturisire de credință anti-iconoclastă [pînă la întrunirea Sinodului în 787, patriarhia Ecumenică era de 61 de ani eretică, iconoclastă].

Apoi s-a împotrivit nunții adulterine a împăratului Constantin VI Porfirogenetul.

Iar după moarte, cînd s-a reînnoit eresul iconoclast în Imperiul Roman de Răsărit (bizantin) de către noul împărat Leon Armeanul, s-a arătat în vis că poruncește ostașului Mihail să-l omoare cu sabia pe ereticul împărat. Lucru care s-a întîmplat de Nașterea Domnului.

Viața lui scrisă e pilduitoare în mai multe privințe:

  • ce criterii trebuie să întrunească candidații la alegerea lor ca patriarh/ierarh/cleric
  • raportul Biserică – stat cînd statul prigonește Biserica vădit prin eres sau prin promovarea unui mod păcătos de viață, în special lupta adevăratului păstor pentru castitatea căsniciei, deși singur nu fusese însurat vreodată.
  • grija trupească față de aproapele sărman: bolnavi, bătrîni, văduve, inculpații care se pocăiesc și cer milostivire
  • grija duhovnicească pentru posteritate și facilitarea educării noii conduceri duhovnicești ai turmei lui Hristos; ș.a.