Selectați pagina

Prăznuirea Icoanei Maicii Domnului – “Bucurie neaşteptată” (1 mai/14 mai)

Prăznuirea Icoanei Maicii Domnului – “Bucurie neaşteptată” (1 mai/14 mai)

Icoana Maicii Domnului „Bucurie neașteptată” este pictată în amintirea unei minuni săvârșite în fața icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Un tânăr ce era stăpânit de o grea patimă trupească, dar care avea evlavie către Maica Domnului, s-a rugat într-o zi înaintea icoanei Maicii Domnului, înainte să meargă să păcătuiască din nou. Terminându-și rugăciunea și, ridicând privirea către icoană, a văzut că Pruncul Iisus avea răni pe mâini și pe picioare din care curgea sânge.

Privind mai atent el a observat că și chipul Maicii Domnului se mișca, fiind ca și viu. Îngrozit de ce vedea, el a exclamat: O, Preasfântă Maică, cine a făcut aceasta? Atunci, Maica Domnului din icoană i-a glăsuit: Tu și ceilalți păcătoși, prin păcatele voastre, răstigniți pe Fiul meu încă o dată. Conștientizând adâncul păcătoșeniei sale, tânărul ceru milă prin rugăciuni stăruitoare cu lacrimi către Preasfânta Fecioară și Mântuitorul Hristos.

El a rostit: O, Stăpână, să nu fie mai presus păcatul meu decât bunătatea ta neasemuită! Tu eşti nădejdea păcătoşilor. Roagă pe Fiul tău să-mi vină în ajutor! Maica Domnului a rostit de două ori o rugăciune către Pruncul Hristos, vreme în care El a rămas neclintit, dar după aceea a răspuns rugăciunii stăruitoare a Maicii Sale: Voi îndeplini cererea voastră. Pentru rugăciunea voastră, păcatele acestui om sunt iertate. Lasă-l, în semn de iertare, să-mi sărute rănile. Păcătosul iertat, în faţa căruia s-a arătat nesfârșita milă a Maicii Domnului, în chip minunat, s-a ridicat şi a sărutat rănile Mântuitorului cu bucurie nespusă. Din acel moment, el a dus o viaţă curată şi cucernică. A primit bucuria neașteptată a iertării păcatelor sale. Această minune este consemnată de Sfântul Dimitrie al Rostovului în cartea sa „Lâna rourată”.

Un credincios, inspirat fiind, a zugrăvit icoana Maicii Domnului „Bucurie Neaşteptată”, în următorul fel: icoana Maicii Domnului se află în biserică, iar lângă ea este pictat un tânăr îngenuncheat la rugăciune. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu are privirea întoarsă spre tânăr, iar Pruncul Iisus este înfățișat cu răni pe mâini și pe picioare.

De obicei, în josul icoanei sunt scrise cuvintele de la începutul istorisirii: „A fost cândva un om păcătos…”. Această icoană făcătoare de minuni din Rusia este cunoscută ca vindecătoare de diferite boli fizice și psihice, dar și ca alungătoare a tristeții și ajutătoare a celor stăpâniți de patimi trupești.

***

Icoana Maicii Domnului „Bucurie neaşteptată” înfăţişează o minune a Maicii Domnului săvârşită cu un păcătos.

Văzând Preasfântă pe omul care deşi era în fărădelege, dar în fiecare zi cădea cu credinţă înaintea cinstitei tale icoane, ai luat aminte la slavoslovia şi a unui astfel de păcătos, ca şi toţi văzând îndurerarea ta de Maică, în cer şi pe pământ să-I strige lui Dumnezeu: Aliluia! 

Într-una din zile, un tânăr care purta în inima sa multă evlavie către Maica Domnului s-a rugat în faţa icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu înainte de a merge să săvârşească un păcat. Pe neaşteptate, a văzut răni pe mâinile, picioarele şi pe o parte a trupului Pruncului Iisus, din care izvora sânge. Înfricoşat, tânărul strigă:

– O, Împărăteasă Doamnă, cine a săvârşit aceasta?

Auzi glasul Maicii Domnului venind din icoană:

– Tu şi ceilalţi păcătoşi, prin păcatele voastre, răstigniţi pe Fiul Meu încă o dată.

Văzându-şi adâncul păcătoşeniei sale, tânărul ceru milă prin rugăciuni stăruitoare cu lacrimi către Preacurata Maică şi Mântuitorul Hristos. După rugăciune îndelungată săvârşită cu pocăinţă, primi in inimă o bucurie neaşteptată în semn că primise iertarea păcatelor sale.

Această icoană se mai prăznuieşte şi în zilele de 25 ianuarie, 1 mai (14 mai stil nou) si 9 decembrie.

Auzind cei din ceruri despre minunata scăpare pentru rugăciunile tale, a fratelui lor pământesc care pierea, te-au proslăvit pe tine, Împărăteasa cerului şi a pământului, cea cu bună îndurare; şi noi păcătoşii cunoscând o astfel de scăpare a unui păcătos asemenea nouă, deşi nu se pricepe limba noastră cum să te laude după vrednicie, din adâncul inimii noastre umilite, cântăm ţie acestea:

Bucură-te, chezăşia mântuirii noastre a păcătoşilor;

Bucură-te, căutarea celor pierduţi;

Bucură-te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor;

Bucură-te, ridicarea celor căzuţi;

Bucură-te, rugătoare către Dumnezeu care scapă lumea din nevoi;

Bucură-te, că de glasul rugăciunilor tale demonii se cutremură;

Bucură-te, că de aceasta îngerii se bucură;

Bucură-te, că şi pe noi pământenii, puterea rugăciunilor tale ne umple de veselie;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale, din tina păcatelor ne scoţi;

Bucură-te, că stingi văpaia patimilor noastre;

Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!

Rugăciune la Icoana Maicii Domnului “Bucurie neaşteptată”

O, Preasfântă Fecioară, primeşte această rugăciune de la nevrednicii robii Tăi şi roagă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru ca şi nouă tuturor, celor ce ne închinăm cu credinţă şi cu umilinţă înaintea icoanelor Tale, să ne dăruiască bucurie neaşteptată după trebuinţa fiecăruia.

Păzeşte în bunătate pe cei ce până la sfârşitul lor vieţuiesc în dreapta credinţă! Pe cei răi fă-i buni! Pe cei rătăciţi întoarce-i pe calea cea dreaptă! Căsniciile în dragoste şi unire le păzeşte! Pe soţii care se află în duşmănie şi despărţire împacă-i! Uneşte-i unul cu altul şi pune-le lor dragoste nestricată! Maicilor născătoare de fii dăruieşte-le grabnică dezlegare! Pe prunci creşte-i! Pe tineri înţelepţeşte-i şi deschide-le mintea spre primirea învățăturilor folositoare, povăţuieşte-i spre frica de Dumnezeu! Pe cei de un sânge, prin pace şi dragoste izbăveşte-i de ceartă şi de vrăjmăşii!

Fii toiag bătrâneţilor!

De moartea cea fără de veste şi fără de pocăinţă pe toţi izbăveşte-ne şi ne dăruieşte nouă tuturor sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, în pace şi răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a Lui Hristos! Pe cei mutaţi din viaţă, în credinţă şi pocăinţă, fă-i să locuiască împreună cu Îngerii şi cu toţi Sfinţii! Roagă-L pe Fiul Tău, pentru cei ce s-au sfârşit de moarte năpraznică, să le fie milostiv!

Pentru toţi cei răposaţi fără să aibă rudenii care să roage pe Fiul tău pentru odihna lor, singură fii neîncetată şi caldă rugătoare, ca toţi, în Cer şi pe pământ, să te cunoască ca pe o sprijinitoare neînfruntată a neamului creştinesc şi cunoscându-te, să te slăvească pe tine şi prin tine pe Fiul tău, cu Cel fără-de-început al Său Părinte şi cu Preasfântul şi de Viaţă Făcătorul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.

Sursa. ortodox.md

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *