Selectați pagina

Poziţia Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni cu privire la Proiectul de lege privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Poziţia Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni cu privire la Proiectul de lege privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

STEMA EPISCOPIE Ungheni si NisporeniRăzvrătirea copiilor şi necinstirea părinţilor

în contextul proiectului Legii privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Biserica ortodoxă neobosit stăruie în întărirea familiei creştine, se opune tentativelor de „reformare” a acestei instituţii, pledează pentru promovarea unei familii spiritual-sănătoase, familie clădită pe valori, insistă pe cinstirea părinţilor.

Sf. Scriptură spune în această privinţă:

«Copiilor, ascultaţi pe părinţii voştri întru toate, căci aceasta este bineplăcut Domnului. Părinţilor, nu aţîţaţi la mînie pe copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască» (Epistola către Coloseni a Sf Apostol Pavel, 3:20-21).

«Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pămîntul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie» (Ieşirea, a doua carte a lui Moise, 20:12).

Proiectul de lege menţionat reglementează situaţia copiilor prin prizma „drepturilor lor” diminuînd rolul părinţilor în sistemul „familia”. Abordarea problemelor din acest unghi trebuie să aibă loc sub aspect trihotomic: Părinţi => Copii => Stat.

Statul trebuie să lupte cu cauzele prostituţiei infantile eliminînd din şcoli „educaţia sexuală”, filtrarea emisiunilor/ştirilor/scenelor cu caracter erotic şi pornografic, ar trebui să încurajeze familiile la conceperea şi creşterea copiilor, inclusiv, prin stimulente financiare şi materiale, ar trebui să încurajeze părinţii plecaţi la munci peste hotare să revină în ţară creînd condiţii bune de trai în ţara noastră, ar trebui s[ ajute casele de copii orfani.

Ce folos dacă statul se încordează să elimine urmările acesor vicii, dar nu luptă cu smulsul rădăcinilor. E ca şi cu păcatul ce a prins rădăcini, iar pentru tămăduire trebuie să scoatem din rădăcini păcatul.

Lipsa resurselor materiale şi financiare a părinţilor (familiilor) nu trebuie să servească motiv de separare a copiilor, ci motiv de alocarea din bugetele locale şi naţionale de ajutoare financiare. Insuficienţa de bani a unui părinte nu poate fi considerat ca „nivel insuficient de dezvoltare a copilului”, „educaţie necorespunzătoare„, „abuz psihologic” sau „malnutriţie”. Iar implicarea obraznică a autorităţilor în viaţa familială nu trebuie îngăduită.

Aceste teze sînt formulate în Poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la reforma dreptului de familie şi problemele justiţiei juvenile (aprobat la Soborul Arhieresc al BORu din 04 februarie, 2013):

„Вместе с тем Церковь утверждает, что государство не имеет права на вмешательство в семейную жизнь, кроме случаев, когда существует доказанная опасность для жизни, здоровья и нравственного состояния ребенка и когда эту опасность нельзя устранить через помощь родителям и через методы убеждения. При этом действия государственных органов должны быть основаны на четких и однозначных правовых критериях. Именно родители должны определять методы и формы воспитания детей в границах, очерченных необходимостью обеспечения жизни, здоровья и нравственного состояния ребенка. Это является Богом предначертанным правом и обязанностью родителей. Недопустимо, чтобы вмешательство государства в жизнь отдельных семей, которое видится оправданным лишь в исключительных ситуациях, приводило к подрыву института семьи прямым государственным или поощряемым государством общественным регулироваанием семейных процессов, к ограничению стремления родителей воспитывать детей в традиционных культурных, религиозных, социальных и иных ценностях.

Лучший способ предупредить возникновение упомаянутых проблем и разрешить большинство из них — это поддержка здоровой семьи, помощь проблемным семьям, поддержание крепких связей детей и родителей, а также популяризация положительного образа семьи

Este inadmisibilă contrapunerea artificială a drepturilor părinţilor faţă de drepturile copiilor, şi prioretizarea drepturilor copiilor. Nu putem admite îngustarea drepturilor părinţilor în schimbul extinderii drepturilor copiilor.

Statul trebuie să se concentreze în întărirea valorilor familiei (stimă, grijă, întrajutorare), împiedicînd tentativele de devalorizare a acestora.

Nu trebuie să copiem „normele justiţiei juvenile” aşa cum sînt formulate în anumite ţări apusene. Reamintim că în Republica Moldova există acte normativ juridice referitor la relaţia trihotomică, sînt fixate drepturile şi obligaţiile părinţilor şi a organelor specilizate (autorităţi tutelare) pentru rezolvarea situaţiilor conflictuale.

Prin proiectul de lege promovat se pun bazele creării „infrastructurii justiţiei juvenile” prin implicarea anumitor subiecţi în redimensionarea instituţiei familiei şi ca urmare separarea copiilor de părinţi sub pretextul „nivel insificient al bunăstării materiale”. De exemplu, dacă copilul va cere 5 linguri de smîntînă, iar părintele îi va putea oferi numai una, statul va separa copilul de părinte pentru „malnutriţie” ? Dacă părintele va stărui ca copilul de la vîrsta de 7 ani să postească în cele 4 posturi rînduite de Biserică, atunci din nou statul poate să se bage în familie şi să ne smulgă copii. Sintem în junglă ? Numai în junglă stă leul la pîndă ca să-şi sfîşie prada.

Biserica consideră că statul nu are voie să se amestece în viaţa familială, în afară de cazurile, cînd există riscuri de sfărîmare a vieţii, sănătăţii şi moralităţii copiilor şi numai dacă sau depus eforturi pentru a înlătura acest risc prin ajutorarea părinţilor, altfel amestecul este nejustificat.

Problemele tăioase ale societăţii noastre sînt numărul mare al copiilor abandonaţi, călcarea valorilor familiei prin influenţa mijloacelor de informare în masă, propaganda viciilor, creşterea infracţiunilor sexuale împotriva copiilor, răspîndirea pornografiei infantile. Biserica va sprijini stăruinţele statului orientate spre apărarea copiilor de la influenţe criminogene, dacă părinţii de sinestătător nu vor putea asigura apărarea odraslelor sale.

Urmările aplicării acestei legi sînt următoarele:

1.     Formalizarea înrobirii şi necinstirii părinţilor de către „copii stimulaţi de drepturile lor subiective, la recomandarea autorităţilor”, formalizarea neascultării copiilor de către părinţi şi, prin urmare, distrugerea familiei.

2.     Infierea copiilor de către străini, cauzată de incapacitatea „autorităţilor statului” de a asigura întreţinerea copiilor instituţionalizaţi şi, ca finalitate, depopularea ţării.

În acest sens sînt relevante următoarele soluţii promovate de autorităţile din Rusia faţă de copii săi: В ближайшем будущем Россия совсем откажется от иностранного усыновления. Такое мнение высказал уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов. “Потому что в любом случае детей у нас мало, а когда детей мало на такой территории, нельзя их отдавать. Надо самим заниматься ими”. http://top.rbc.ru/politics/20/02/2013/846072.shtml

“В Государственной Думе рассматриваются вопрос о выходе России из соглашений о возможности международного усыновления с рядом стран. В частности, сообщается, что усыновление российских детей может быть запрещено законом в страны, которые легализовали союзы геев как официальный брак. В частности, это решение может коснуться отношений России с Францией, Британией, Голландией, Бельгией, Испанией, Швецией, Норвегией и Португалией, – в которых принятие соответствующих решений находятся на разных стадиях”. http://www.rus-obr.ru/days/22652

3.     Testarea şi apoi, instituţionalizarea „plasării copiilor la întreţinerea cuplurilor homosexuale”. Binefăcătorii apusului vor sufla decidenţilor din ţara noastră ideia „poate încercăm să-i plasăm pe copii în cupluri homosexuale, cupluri îndestulate, dacă familia tradiţională nu este în stare să-şi întreţină copii săi”.

4.     Crearea „pîrghiilor” de a turna (înainta jalbe, plîngeri) pe proprii părinţi, stimulîn formalizarea mecanismului de „pîrîtori” ai propriilor părinţi, statul acumulînd, astfel, bagaj cu material comprimiţător şi manipulator.

5.     Descreştinarea copiilor noştri prin secularizarea (laicizarea) instituţiilor de plasament a copiilor după criteriul „separarea bisericii de stat”.

Episcopia de Ungheni şi Nisporenie este împotriva înrobirii şi necinstirii părinţilor, neascultarea copiilor de părinţi şi a importului de tehnologii apusene în crearea infrastructurii justiţiei juvenile.

PETRU

___________________________________,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

1 Comentariu

  1. Mira

    Îi multumim P. S. Petru ca a luat atitudine faţă de justiţia juvenilă care vor s-o introducă şi în ţara noastră.

    Întru mulţi ani, Vladica!

    Vă rugăm să apăraţi poporul ortodox pe care-l păstoriţi.

    Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.