Sfântul Ambrozie de la Optina povestea:

Povestea Sfântului Ambrozie de la Optina despre un călugăr şi un graur

Povestea Sfântului Ambrozie de la Optina despre un călugăr şi un graur

„Un călugăr din Athos avea un graur vorbi­tor, pe care îl iubea foarte, îndulcindu-se de pă­lăvrăgelile lui. Ciudat era însă că numai ce înce­pea călugărul să-și facă pravila de rugăciune, că graurul și începea să flecărească, nelăsându-l pe călugăr să se roage.

Odată, de luminatul praznic al Învierii lui Hristos, călugărul s-a apropiat de colivie și a zis:

«Grăurașule, Hristos a înviat!», la care graurul a răspuns: «Tocmai asta-i necazul nostru, că a înviat», și îndată a pierit, iar în chi­lie s-a răspândit o putoare nesuferită. Atunci și-a priceput călugărul greșeala și s-a pocăit.”

Extras din cartea De ce nu sunt înger. Povești de trecut timpul cu folos – traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, editura Sophia, 2018.