Ioan a fost în taină creştin. El a fost trimis de împăratul Iulian Apostatul ca să îl ucidă pe un creştin, dar în loc de aceasta Ioan i-a ajutat aceluia să se ascundă. Ioan l-a pus pe acel creştin într-o închisoare la Constantinopol.

După ce răul Apostat rău a pierit, Ioan s-a închinat pe sine vieţii nevoinţelor monahiceşti, trăind întru curăţie şi sfinţenie. El s-a săvîrşit cu pace întru bătrîneţe adîncă. După moarte, se arăta acelora care aveau nevoie de ajutorul lui. Credincioşii se roagă Sfîntului loan Ostaşul cînd au nevoie ca să îi descopere pe răufăcători.

Sursa: https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/