Selectați pagina

Pomenirea Sf. Prooroc Zaharia, care a proorocit intrarea slăvită a lui Hristos în Ierusalim

Pomenirea Sf. Prooroc Zaharia, care a proorocit intrarea slăvită a lui Hristos în Ierusalim

Zaharia se tîlcuieşte pomenire a lui Dumnezeu. El era din neamul lui Israil şi din seminţia lui Levi, fiu al lui Varahie şi s-a născut în Galaad. A venit din pămîntul haldeilor, fiind bătrîn, şi, cînd se afla acolo, a proorocit multe poporului israelitean şi a făcut multe semne, spre dovadă.

Acesta a zis lui Iosedec că va naşte un fiu şi că va fi preot al Domnului în Ierusalim. El a binecuvîntat şi pe Salatiil, pentru fiul său, zicîndu-i: Vei naşte fiu şi-i vei da numele Zorobabel. În vremea lui Chir, împăratul perşilor, i-a dat semn despre Cris, împăratul lidenilor.

El a proorocit încă şi despre prădarea Ierusalimului, despre sfîrşitul lui şi despre începutul şi sfîrşitul neamurilor. Apoi despre surparea templului, pînă în sfîrşit şi despre încetarea proorocilor, a preoţilor iudei, a sîmbetelor şi pentru îndoita judecată. În sfîrşit, mai proorocind şi multe altele, a adormit în pace, la adînci bătrîneţi.

***

Numele Zaharia se tâlcuieşte: pomenirea lui Dumnezeu. El era din neamul lui Israel din seminţia lui Levi, şi s-a născut în Galaad. A venit apoi în Ierusalim din ţara caldeilor, bătrân foarte; şi aflându-se acolo, a proorocit multă vreme poporului şi a dat multe semne pentru dovedirea celor grăite de el.

A spus lui Iosedec, că va naşte fecior şi se va face preot al Domnului în Ierusalim. A binecuvântat pe Salatiil pentru fiul său, zicându-i: tu vei naşte fiu şi vei pune numele lui Zorobabel. Şi în vremea lui Cirus, împăratul perşilor, a dat semn, despre Cresus împăratul Lidiei.

Şi a mai înfăţişat cele cu privire la prădarea Ierusalimului, la sfârşitul lui Israel, la începutul şi sfârşitul limbilor şi la dărâmarea templului; şi cu privire la încetarea proorocilor, a preoţilor şi a sâmbetelor, şi cu privire la judecata a doua. Şi proorocind şi alte multe, a răposat în bătrâneţi bune; şi a fost îngropat aproape de mormântul proorocului Agheu.

***

Zaharia a fost al unsprezecelea dintre cei doisprezece Proroci Mici, care împreună cu Agheu l-au convins pe Împăratul Zorobabel să refacă Templul de la Ierusalim.

Zaharia a proorocit intrarea slăvită a lui Hristos în Ierusalim: „Iată împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei”. (Zaharia 9: 9). El a mai proorocit şi vânzarea lui Iuda, pentru treizeci de arginţi: „Şi mi-au cântărit simbria mea, treizeci de arginţi” (Zaharia 11: 12); de asemenea, părăsirea lui Hristos de către apostolii Săi la ceasul Pătimirii: „Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei” (Zaharia 13:7 [?]); (Matei 26: 31; Marcu 14: 27).

Proorocul Zaharia mai este numit şi „văzătorul secerii”, căci a avut o vedenie în care se pogora o seceră din cer, ca să-i secere pe păcătoşi, mai ales pe hoţi şi pe hulitorii Numelui lui Dumnezeu. Zaharia a murit în partea a doua a domniei lui Darius Istaspe, cam pe la anul 520 înainte de Hristos.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *