Sfânta Muceniţă Iuliana este între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2018, pentru data de 21 decembrie / 03 ianuarie. Zi de post.

Sf.-Mc.-Iuliana-din-Nicomidia

Pomenirea Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia, care a rămas neclintită în dragostea pentru Hristos

Calendar ortodox 2018, 21 decembrie / 03 ianuarie. Sfânta Muceniţă Iuliana

În vremea când Imperiul Roman era condus de cei doi păgâni Diocleţian şi Maximian în Bitinia trăia în Bitinia un om bogat şi cinstit care se numea African şi fiica lui preafrumoasă Iuliana. El a logodit pe fiica sa cu Elevsie, un membru al suitei împărăteşti, dar nu a stabilit exact şi data nunţii. Fecioara a auzit de propovăduirea Evangheliei şi acest lucru i-a deschis ochii şi a văzut cele nevăzute şi a înţeles că unul este Dumnezeu adevărat şi nu idolii cei fără de suflet la care se închiau ceia apropiaţi ei. Astfel, în taină, a început a cerceta dumnezeiasca scriere învăţând legea cea nouă în ascuns faţă de cei ai casei care erau vrăjmaşi creştinilor şi prieteni păgânilor. Doar mama ei care nu era credincioasă, nu avea nici o problemă cu creştinii şi nici nu era prea zeloasă în a se închina idolilor păgâni. Astfel tânăra Iuliana, cu inima plină de dragostea lui Hristos şi întpărită în dreapta credinţă a început să caute un mod de a scăpa de logodnicul găsit de tatăl ei, de a scăpa de promisiunea unirii cu un bărbat şi să-şi păstreze curată fecioria.

Aşa că s-a gândit să-i ceară logodnicului un lucru pe care-l credea imposibil: să obţină o dregătorie importantă, pe care acesta a obţinut-o cu linguşieli şi cadouri făcute împăratului Maximian. Văzând fecioara că nu poate să se ferească i-a cerut logodnicului să se creştineze dar parcă ar fi turnat gaz pe foc. Elevsie s-a mâniat foarte şi s-a dus la African şi împreună s-au aprins şi mai tare împotriva Iulianei iar African s-a dus acasă şi reproşându-i decizia a rupt-o în bătaie, nu ca un tată ci mai degrabă ca un călău. După ce a obosit şi a lăsa-o mai mult moartă decât vie a trimis-o lui eparhului Elevsie, logodnicul ei, să facă ce vrea cu ea, iar acesta s-a gândit să se folosească de funcţia pe care o avea şi să o judece ca pe orice creştin care refuză să jertfească la idoli. Şase soldaţi au bătut-o aproape de au omorât-o iar mai apoi au spânzurat-o de păr o zi întreagă, i-au străpuns coastele cu ţepuşe de fier înroşite în foc i-au ars coapsele şi subţiorile. Când era în temniţă însuşi diavolul a luat chip de înger şi o ispitea să cedeze. A doua zi când au scoso din temniţă avea pielea curată fără nici o rană şi parcă era neatinsă. Au aruncat-o într-un cuptor mare închins de vâlvătaia focului dar ea stătea în genunchi şi se ruga iar căldura nu o deranja căci pe trupul ei se pogorâse îngerul Domnului şi o proteja. Cuptorul a explodat şi a omorât mulţi călăi dar sfânta ia ieşit nevătămată dintre resturile fumegânde. Atunci văzând neputinţa chinuitorilor Elevsie a poruncit să fie ucisă cu sabia, iar Sfânta muceniţă Iuliana a mers pre locul de execuţie veselă şi plină de bucurie aşa cum merge mireasa la nuntă, ia trupul ei a fost luat de o credinciasă, Dofia, care i-a construit la Roma biserică în care a aşezat sfintele moaşte. Pe Elevsie l-a ajuns judecata domnului încât curând după aia corabia pe care se afla a naufragiat, el s-a salvat pe o insulă pustie unde în cele din urmă a fost mâncat de animalele sălbatice.

Troparul Sfintei Muceniţe Iuliana din Nicomidia Glasul 4

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Iuliana, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Iuliana din Nicomidia Glasul 3

Fecioara astăzi…

Cu frumuseţile fecioriei împodobindu-te, fecioară şi cu cununa muceniciei acum încununându-te, Sfântă Muceniţă Iuliana, dăruieşti tămăduiri celor ce sunt în nevoi şi boli şi izbăvire celor ce se apropie de racla ta, din care Hristos, izvorăşte Dumnezeiesc dar şi viaţa cea veşnică.