În toate școlile americane este interzisă întrebuințarea numelui Domnului atît elevilor, cît și profesorilor. Directorii sunt obligați să ia astfel de măsuri, de teama de a fi acționați în judecată de către părinți, deoarece, în conformitate cu legislația Statelor Unite, scolilor publice le este interzis să favorizeze o religie în detrimentul alteia.

 Pe parcursul ultimului an, administrațiile multor școli au fost nevoite să interzică întrebuințarea expresiilor: „Preaînaltul”, „Dumnezeu” și altor termeni religioși de către profesori și elevi. Mai mult ca atât, profesorii sunt obligați să revizuiască programa școlară și să excludă din textele lucrărilor studiate fragmentele cu caracter religios.

Așadar în Carolina de Nord, directorul școlii a impus o elevă de 6 ani să șteargă orice menționare despre Dumnezeu din poemul pe care ea l-a scris și a vrut să-l citească de Ziua Veteranilor. Părinții altor elevi au atras atenția la fraza: „El se ruga lui Dumnezeu pentru pace, el se ruga lui Dumnezeu să-i dea putere” și imediat s-au adresat directorului cu cerința de a elimina expresiile relgioase din programă, ne relatează ziarul local McDowell News.

 Administrația școlii era nevoită să-i meargă în întîmpinare, în caz contrar școala avea să fie amenințată cu un proces de judecată, pe care probabil avea să-l piardă. Motiv ar putea servi textul Primului Amendament al Constituției Statelor Unite, care prevede că „Congresul nu trebuie să emită nici o lege, ce se referă la concretizarea unei religii sau interzicerea dreptului la libera alegere religioasă.” În acest caz, introducerea elementelor religioase în programa școlară, de exemplu, creștinismul ar putea submina drepturile elevilor ce aparțin altor confesiuni religioase, sau ateiștilor.

„Ca director eu trebuie să calc peste propriile convingeri religioase și să urmez principiului supremației legii, care recunoaște dreptul nostru la libertatea de exprimare și de alegerea religiei, în acest caz, nouă, ca școală publică, ne este interzis să favorizăm o religie în detrimentul alteia”, – a comentat situația directorul instituției, doamna Desiree Kirkpatrick,

 În același timp, alți membri ai sistemului educațional al statului acuză școala în încălcarea drepturilor elevei în cauză, făcînd referire la același primul amendament.

Acest caz – este unul din multele. Astfel, în mai multe școli din SUA s-a interzis interpretarea cîntecului patriotic „Doamne păzește America”, care pînă acum a fost cîntat la multe ocazii și educa în copii mândria de patrie. Astfel, dispar tradițiile școlare cu o istorie de 20 de ani, care nemulțumește majoritatea părinților, crescuți în același spirit.

 Iar ziarul Belfast Telegraph ne relatează despre dificultățile cu care se întîmpină, de exemplu profesorii de literatură. Astfel ei sunt nevoiți să elimine din texte întrebuințarea cuvântului „Dumnezeu”, ceea ce complică uneori înțelegerea situației existente în lucrare. Reviziei, în special, s-a supus piesa lui William Shakespeare „Henry V „.

 Traducere pentru apărătorul de pe: 3rm.info