De la 1 ianuarie 2019 persoanele asigurate nu mai sunt obligate să prezinte poliţa medicală pe suport de hârtie pentru a beneficia de servicii medicale şi medicamente compensate. CNAM ţine evidenţa persoanelor asigurate în format electronic prin intermediul unui sistem informaţional specializat, scrie unghiul.com

Astfel, la accesarea serviciilor medicale, a medicamentelor compensate, la internarea în spital, cetăţenii urmează să prezinte doar buletinul de identitate sau actul de identitate provizoriu, în baza căruia lucrătorii medicali autorizaţi verifică statutul persoanei în sistemul informaţional.

Excluderea poliţei pe suport de hârtie va avea un impact pozitiv inclusiv asupra persoanelor care achită prima de asigurare în sumă fixă prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay, precum şi asupra cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotarele ţării care achită prima respectivă.

Conform unui comunicat CNAM, cetăţenii îşi pot verifica statutul de persoană asigurată pe site-ul cnam.md, la rubrica „Verificarea statutului AOAM”. Asigurarea de sănătate se obţine prin încadrarea în una din cele trei categorii: angajat în câmpul muncii care achită lunar contribuţii la fondurile de asigurare medicală obligatorie şi angajatorul prezintă informaţia Serviciului Fiscal de Stat; cetăţean asigurat de stat, în baza informaţiei prezentate către CNAM de instituţiile care ţin evidenţa acestor cetăţeni – Casa Naţională de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, administraţia publică locală, instituţiile de învăţământ etc.; persoană care achită prima de asigurare în mod individual.

Pentru a afla detalii cetățenii pot apela gratuit numărul de telefon 0800 99 999.