Porniți Plugul, în grădină,

Să arăm pentru Lumină

Ca din bob de grâu să iasă

Pâine pentru Sfânta Masă.

Dintru început, românii

Aveau Liturghia Pâinii

Și pe câmp și la Altar

Cu dumnezeiescul Har.

Slujitor era plugarul

Ca și preotul cu Harul.

Erau purtători de Cruce

Pe un drum fără răscruce

Nu erau ramificații

Pe-unde să se-abată frații

Se-nchinau la UNUL TATĂ

Și-aveau inima curată.

Cu lăuntrul de copii

Purtau plugul pe câmpii

Când era o sărbătoare

Toți mergeau la închinare

Și, spre seară, împreună,

Împleteau hora-cunună.

S-auzeau cântând mereu:

”Cu noi este Dumnezeu”.

Împletit era colacul,

Împletit era cerdacul

Era sfântă împletirea

Ce înconjura zidirea

Mâinile-mpletite-n cruce

Sunt la cel care se duce

Și la cel care se roagă

Cu ființa lui întreagă.

În genunchi, la rugăminți,

Se-mpletesc mâini mai fierbinți.

Omul este împletire

De țărână și IUBIRE.

De la mănăstire-n drum,

Se ia MIRUL ca parfum!

Suflă-n foc de lumânare

Vântul lumii trecătoare

Între ceruri și pământ

Bate-n noapte clopot sfânt…

Tot răsună-n ani-acești

Un ”Doamne, unde ești?”

Noi o spunem, făr’ ocol,

Că Adam e tot mai gol!

Fără înger de Lumină

Sfânta Carte e străină.

Betleemul azi ne cheamă

Să cinstim Fecioara-Mamă

Steagul nicăieri te duce

Dacă n-are-o Sfântă Cruce

În Moldova lui Ștefan

Opriți Plugul pentru un an

Avem PLUG de la PĂRINȚI

Neschimbat pentru arginți

Căci nu-i pâine fără plug,

Nici credință fără jug.

Noi purtăm, prin urătură,

Un jug vechi cu-nvățătură

Brazda noastră-i cu-nchinare

Și-i de CRUCE purtătoare.

Orișiunde vă veți duce

Scut să vă fie Sfânta Cruce

Să vă știm și să ne știți

În același duh uniți.

Să vă fie în ființă

A sihaștrilor credință.

La mulți ani cu sănătate

Și de bine s-aveți parte!

(Fragmente din urătura lui Vasile Rîșca, Bucovina)