”Întrebarea Marelui Vasile: Pînă la ce cuvinte ajunge vorbirea deşartă?”

Răspuns: ” În general, tot cuvîntul care nu foloseşte la trebuinţa ce o avem de Domnul, este deşert, şi primejdia acestui cuvînt este de aşa fel, că chiar dacă e bine ceea ce se spune, dar nu foloseşte la zidire, cel ce l-a grăit nu are primejdia în bunătatea cuvîntului, ci în faptul de a nu-l folosi spre zidire. El atunci întristează pe Duhul Sfînt ”. (Ef. 4, 29-30).

Al aceluiaşi: ” Ce este cuvîntul deşert ? ”. Răspuns: ”Mărturisirea credinţei lipsite de fapte. Cînd cineva crede şi mărturiseşte pe Hristos, dar nu face ceea ce a poruncit El. Mai este şi alt cuvînt deşert: Cînd cineva mărturiseşte, dar nu se îndreptează, cînd zice că se pocăieşte, dar iarăşi păcătuieşte. Dar şi bîrfirea e cuvînt deşert; şi cînd cineva aude pe bîrfitor, dar tace. Căci şi cel ce nu mustră cu curaj, bîrfeşte. Pentru că ceea ce spune acela nu are temelie.

Şi cel ce născoceşte minciuna, vorbeşte in deşert, pentru că istoriseşte ceea ce nu s-a petrecut sau nu s-a văzut. Dar cel ce învaţă să se facă bine, dar el nu face, vorbeşte în deşert ”.

Nota 149 la Sfîntul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuș, p.86