Selectați pagina

Perceptorii fiscali vor utiliza în mod obligatoriu Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale” din 1 iunie 2018

Perceptorii fiscali vor utiliza în mod obligatoriu Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale” din 1 iunie 2018

Începând cu data de 1 iunie 2018 perceptorii fiscali din cadrul primăriilor vor utiliza în mod obligatoriu Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale” prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale (SIA SCITL).

Cabinetul de miniștri a aprobat un proiect ce conține modificări la Hotărârea Guvernului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, aprobată de Executiv în cadrul şedinţei din 25 aprilie 2018.

Conform Hotărârii, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe va asigura accesul gratuit al utilizatorilor la SIA SCITL în baza scrisorilor Serviciului Fiscal de Stat.
De asemenea, Centrul se va ocupa cu monitorizarea, consultarea tehnică de exploatare, revizuirea și actualizarea funcționalității SIA SCITL.

Pentru autentificarea în cadrul SIA SCITL, semnarea notelor de plată și generarea ulterioară a extrasului notei de plată perceptorii fiscali vor utiliza semnătura electronică avansată calificată sau semnătura electronică eliberată funcționarilor publici.

Informația cu privire la sumele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare, calculate pentru perioada fiscală, se prezintă de către SCITL subdiviziunii teritoriale a Serviciului Fiscal de Stat anual, până la data de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Precizăm că SCITL va ţine evidenţa obligaţiilor fiscale aferente: taxei de la posesorii de câini, taxei pentru parcaj și taxei pentru salubrizare, în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale.

Restituirea sumelor achitate în plus se efectuează în comun cu subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituire a mijloacelor băneşti. Sumele achitate în plus pot fi restituite în cazul în care cererea de restituire a fost depusă de contribuabil în termen de cel mult 6 ani din ziua achitării lor, iar cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani, este nevalabilă.

Perceptorul fiscal, zilnic, odată cu primirea extrasului de la Trezorerie, va monitoriza situația achitărilor/restituirilor din buget, inclusiv pe clasificația economică, pe localitate, pe codul IBAN.

Prin acest proiect se propune modificarea procedurii de virare la bugetul public naţional a sumelor colectate în numerar de către perceptorii fiscali, precum și unele modificări și completări de ordin redacțional. În acest sens, proiectul urmărește ajustarea legislației în scopul implementării SIA destinat perceptorilor fiscali implicați în procesul de colectare a impozitelor și taxelor, administrate de către serviciile de colectare a locale. Sistemul permite optimizarea mecanismului de stingere a obligațiilor fiscale prin comasarea mai multor plăți în una singură, a afirmat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.

Punerea în aplicare a SIA menționat va îmbunătăți modul de evidență a sumelor impozitelor și taxelor încasate de către SCITL, va reduce timpul pentru îndeplinirea atribuțiilor perceptorilor, inclusiv va asigura crearea pentru primării a unui registru al subiecților impunerii, evidența plăților la buget de către aceștia a impozitelor și taxelor locale, se mai spune în nota documentului.

Sursa: Monitorul Oficial

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.