Să simțim (considerăm) răutatea celuilalt (modul pătimaș și răutăcios cu care acesta se comportă – n.trad.) ca pe o boală care îl chinuie și el suferă și nu poate să scape de ea.

De aceea să îl privim pe aproapele nostru cu compasiune și să ne comportăm cu respect față de el, zicând în inima noastră cu simplitate rugăciunea: Doamne, Iisuse Hristoase…, pentru ca sufletul nostru să se întărească prin harul dumnezeiesc și să nu judecăm și să nu osândim pe nimeni.

Pe toți să îi vedem ca pe niște sfinți. Toți purtăm înlăuntrul nostru același om vechi. Aproapele nostru, oricine ar fi el, este trup din trupul nostru, este fratele nostru.”

Sfântul Porfirie Kavsokalivitul