Numai cel ce trăieşte în Credinţa Ortodoxă îşi va mântui sufletul. Fiindcă nu există o altă credinţă mai bună, decât curata şi sfânta noastră Credinţă Ortodoxă…

PĂZEȘTE-TE, FIULE, DE CEI CU CREDINȚA STRÂMBĂ şi de toate discuţiile lor, căci și pământul nostru s-a umplut de ei!

PĂZEȘTE-TE, FIULE, DE CEI CU CREDINȚA STRÂMBĂ şi de toate discuţiile lor, căci și pământul nostru s-a umplut de ei!

De asemenea, fiule, nu se cade să lauzi o credinţă străină. Cine laudă o credinţă străină face la fel ca şi cel care-şi huleşte propria credinţă. Cine laudă credinţa sa şi pe cea străină e un făţarnic şi apropiat de erezie…

Dacă cineva îți spune: ,,Credinţa noastră şi a voastră este de la Dumnezeu”, atunci, fiule, răspunde-i aşa: ,,Făţarnicule! Cum pot fi amândouă de la Dumnezeu? Nu ştii ce spune Scriptura: Este un singur Domn, o singură Credinţă, un singur Botez (Efeseni 4, 5). Aşadar, fiule, fereşte-te de aceştia şi întotdeauna apară-ţi credinţa ta!”

Nu te înfrăţi cu ei, ci fugi de ei şi întăreşte-te în credinţa ta prin fapte bune!… Fiule, chiar dacă va trebui să mori pentru credinţa ta sfântă, du-te cu îndrăzneală la moarte! Aşa au murit şi sfinţii pentru Credinţă, iar acum vieţuiesc întru Hristos.

Sfântul Cuvios Teodosie de la Pecerska (+1073), Patericul peşterilor de la Kiev, 1806