Selectați pagina

Patriarhia Ecumenică luptă cu naționalismul, conservatorismul, fundamentalismul, și cu respingerea dialogului cu lumea

Patriarhia Ecumenică luptă cu naționalismul, conservatorismul, fundamentalismul, și cu respingerea dialogului cu lumea

Într-o predică duminicală ținută pe 21 octombrie, la sfârșitul Sfintei Liturghii, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a abordat problema Ucrainei și alte probleme curente. Publicăm mai jos traducerea frazelor publicate de revista grecească Orthodoxia.

Patriarhia Ecumenică luptă pentru ca Ortodoxia să se păzească de pericolele naționalismului, introvertirii și autarhiei, conservatorismului steril și fundamentalismului, subestimării realizărilor civilizației contemporane și respingerii dialogului cu lumea... Este de neconceput ca Tronul Ecumenic, conform cu Sfintele Canoane revenindu-i responsabilitatea unității și stabilității Ortodoxiei, să rămână inert atunci când ortodocșii suferă și să nu caute soluționarea problemelor ecleziale care îi chinuie de secole. [Acești oameni] contând pe Tronul Ecumenic, recurg la el, solicitând sprijin și protecție… Noi acționăm din obligație – așa cum facem și astăzi – întotdeauna pe baza unor criterii cu adevărat ecleziastice, cu adevărat universale și pur supranaționale, pentru adevărul și Tradiția Bisericii și apărarea ordinii canonice și a identității Ortodoxiei, în scopul edificării Trupului lui Hristos și nu pentru noi înșine. Dacă am fi indiferenți, am fi fără scuză înaintea lui Dumnezeu și a istoriei”.

Patriarhul Bartolomeu a mai adăugat: “Tronul Ecumenic se ocupă de om și de problemele sale existențiale acute, pentru a face față marilor provocări ale timpului nostru, bazându-se pe valorile date de Dumnezeu și de Tradiția noastră Ortodoxă. El arată, prin slujirea sa binecuvântată și multidimensională, că poate transforma trecutul în prezent, prezentul în viitor, ziua de ieri și ziua de azi, în ziua de mâine… Patriarhia Ecumenică rezolvă nu numai problemele inter-ortodoxe, dar păstrează și promovează cultura mondială a Ortodoxiei și valorile inefabile ale tradiției eclesiastice, credința în destinul veșnic, în Hristos, al omului; apără sfințenia persoanei umane și a casei sale, mediul natural; solidaritatea și dialogul, unitatea și cooperarea, pacea și reconcilierea… Sfânta mare Biserică a lui Hristos nu doar cultivă și promovează valorile foarte prețioase ale Tradiției Ortodoxe, ci, de asemenea, influențează totodată la nivel creativ viitorul cultural. Ea creează și educă civilizația înaltă a comuniunii și iubirii. Patriarhia Ecumenică a marcat și marchează istoria omenirii. Ea constituie, de asemenea, astăzi speranța pentru prezent și pentru viitor.”

Repetând o expresie a Mitropolitului Ioan de Pergam, Patriarhul a continuat să arate că Patriarhia este „o instituție care, dacă nu ar fi fost dată prin harul lui Dumnezeu, în special, națiunii noastre, ar fi fost necesar să se inventeze“.

Patriarhul și-a încheiat predica prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel:

“3. Nedând nici o sminteală întru nimic, ca să nu fie slujirea noastră defăimată,

4. Ci în toate înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări,

5. În bătăi, în temniţă, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi;

6. În curăţie, în cunoştinţă, în îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefăţarnică;

7. În cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptăţii, cele de-a dreapta şi cele de-a stânga,

8. Prin slavă şi necinste, prin defăimare şi laudă; ca nişte amăgitori, deşi iubitori de adevăr,

9. Ca nişte necunoscuţi, deşi bine cunoscuţi, ca fiind pe pragul morţii, deşi iată că trăim, ca nişte pedepsiţi, dar nu ucişi;

10. Ca nişte întristaţi, dar pururea bucurându-ne; ca nişte săraci, dar pe mulţi îmbogăţind; ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc.” (Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel)

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *