„În lume sunt și oameni buni și sfinți, dar ca oameni alunecă, și vrăjmașu-i diplomat și te înșeală. Te lasă să te sfințești, da’încet, încet, se strecoară, dacă n-ai smerita cugetare, și se sălășluiește în sufletul și în cugetul tău egoismul. Apoi atuncea ce mai faci din persoana care are egoism? S-a terminat!

– Cei care conduc lumea caută să-i amețească pe toți, să nu mai știe ce e binele și ce e răul. Cum poți să cunoști adevărul?

– Eee!… Numai darul Sfântului Duh, numai darul Duhului Sfânt!… S-a terminat! Așa-i, da, s-a terminat! Greutăți. Că vezi, atâta-s de șmecheri conducătorii lumii, că ei se apropie de conducătorii Bisericii ca să-i atragă de partea lor. Poți să răcnești tu ca un nebun, dacă ești un simplu om, cine te ascultă? Da’ dacă conducătorii Bisericii ordonă, de acuma toată lumea trebuie să-i asculte. Și dușmanii Adevărului se osârduiesc zi și noapte ca să-i înșele pe conducători. Așa-i.

[…]

Aproape toată lumea, cea mai multă, are o încredințare așa, că aici e raiul și aici e iadul. Despre aceștia nu mai poți spune că sunt oameni apropiați de Dumnezeu; sunt oameni care au ajuns mai rău ca dobitoacele.

De aceea, trebuie o atenție mare. Omenirea a intrat în veacul al VIII-lea. Toate Sfintele Scripturi și toate proorociile proorocilor, ale apostolilor și ale Sfinților Părinți spun că, odată cu începutul celui de-al VIII-lea veac, va fi o schimbare înfricoșată în omenire, adică omenirea se va schimba toată înspre cel rău. Nu spre apropierea de Dumnezeu, ci spre depărtarea de Dumnezeu.

Că vezi, în timpurile astea, după cum ați auzit, va fi împărăția lui Antihrist. Proorocii lui Antihrist cunosc lucrurile, cunosc adevărul că, atâta timp cât Ortodoxia va fi la înălțime, împărăția lui Antihrist nu poate să împărățească. Conducătorii de acum ai omenirii sunt cei mai îndepărtați de adevăr, căci adevărul este Ortodoxia. Și, dacă sunt îndepărtați de adevăr, proorocii lui Antihrist se înmulțesc și vor să-l aducă pe Antihrist , după cum scriu Sfintele Scripturi, ca să stăpânească Pământul. Dar noi, care am cunoscut adevărul, să nu ne dăm bătuți de neadevăr.

Adevărul este Hristos, neadevărul este Satana. Dar vezi că Satana e smecher, e viclean. De mici copii bagă în sufletele și în cugetele tineretului patimile cele dărâmătoare de adevăr.. […]

Acuma vedem, vedem cu ochii noștri: Uniunea Europeană! Care-i scopul lor? Ca să atragă omenirea de la Adevăr spre pierzare, spre Satana, cum să spun, spre stanga. […] Fărădelegile cele mai înfricoșate care s-o petrecut cândva le socotesc conducătorii o nimica toată, spun că “așa trebuiește, așa trebuiește”. Auzi dumneata? Și cine zice asta? Chiar conducătorii. Sodomia, despre care citim în Sfintele Cărți că a fost urgia cea mai mare pe pământ – când s-o scufundat Sodoma și Gomora – o socotesc o distracție. Spun că nu-i nimica, că așa trebuie să meargă toată omenirea. Vezi? Ce semn mai mare vrei să vezi?

(…)

Da’ ce să mai zici? Se așteaptă împărăția lui Antihrist. Antihrist, adică vederat este contra lui Hristos. Și acum lumea într-acolo se îndreaptă toată, ca să facă alte legi, nu ale lui Hristos, Dumnezeu adevărat, care s-o pogorât din cer și o luat trup pentru noi. De-acuma e vădit lucru, conducătorii sunt anti, contra lui Hristos. Împărăția lui Antihrist e aproape, după cum spun toate Sfintele Scripturi, dupa ceea ce se întâmplă și ceea ce vedem. E aproape. De aceea, trebuie să fim atenți și să nu zicem că “nu-i nimica cutare și nu-i nimica cutare și nu-i nimica cutare”. ”

Părintele Dionisie Ignat

Sursa: Starețul Dionisie, „Lumea în vremurile de pe urma”, Editura Prodromos, 2010