Reeducarea din închisorile comuniste

Despre ceea ce s-a întâmplat, atât în închisori, cât şi în întregul univers concentraţionar din România, s-a scris relativ puţin, şi s-a publicat şi mai puţin, în raport cu dimensiunea apocaliptică a suferinţelor îndurate de atâţia oameni în aceste adevărate temple...

Ieromonahul Serafim (Rose): Marele Post, surghiunul nostru

Marele Post, surghiunul nostru Ieromonahul Serafim (Rose) „La râurile Vavilónului, acolo am şezut şi am plâns, când ne-am adus aminte de Sión.” În aceste cuvinte ale psalmului Postului, noi, creştinii ortodocşi, Noul Israil, ne aducem aminte că sântem în surghiun, în...

Rugăciunea Postului Mare tâlcuită de Sfântul Inochentie al Odesei

Cum numărul de faţă apare în mijlocul Sfântului şi Marelui Post, prin care ne pregătim, sufleteşte şi trupeşte, să întâmpinăm după cuviinţă marele praznic al Învierii Domnului, să ni-l luăm drept călăuzitor pe «calea pascală », printre alţii, pe un mare înduhovnicit...

Sfântul Ioan de Kronştadt: Postul limpezeşte mintea

Postul îi este de trebuinţă creştinului pentru a-i limpezi mintea, pentru a-i trezi şi dezvolta sensibilitatea, pentru a-i dirija voinţa într-o direcţie pozitivă. Aceste trei capacităţi ale omului se întunecă şi se atrofiază cel mai mult ,,de mâncare şi de băutură şi...

Despre cum pregăteşte CERN-ul apocalipsa

În faţa lor se înălţa o structură rectangulară, ultramodernă, din oţel şi sticlă. — Catedrala de Sticlă, îi explică pilotul. — O biserică? — La naiba, nu! Uite că biserică n-avem! Fizica este religia pe-aici. Ia numele Domnului în deşert cât vrei, râse el, dar nu...

Pagina 10 din 661««...91011...2030...»»

Statistici