„Ortodoxia nu este doar vreun fel de organizație pur pământească ce e ocârmuită de patriarhi, episcopi şi preoți care dețin conducerea în Biserica ce se numeşte oficial «Ortodoxă».

Ortodoxia nu este doar vreun fel de organizație pur pământească ce e ocârmuită de patriarhi, episcopi şi preoți

Ortodoxia nu este doar vreun fel de organizație pur pământească ce e ocârmuită de patriarhi, episcopi şi preoți

Ortodoxia este «Trupul tainic al lui Hristos», al cărei Cap este Însuşi Hristos (vezi: Efeseni 1,22,23; Coloseni 1,18,24), iar alcătuirea ei nu‐i cuprinde doar pe preoți, ci şi pe toți cei care cred cu adevărat în Hristos, care prin Sfântul Botez au intrat în chip legiuit în Biserica pe care El a întemeiat‐o, atât cei care viețuiesc acum pe pământ, cât şi cei care s‐au săvârşit întru credință și evlavie.

(…)

Trebuie să înțelegem și să ne aducem aminte că Ortodoxia nu reprezintă numai şi nici întotdeauna ceea ce în mod formal este numit «ortodox», căci, în vremurile noastre înşelătoare şi rele, apariția pretutindeni a pseudo-ortodoxiei, care‐şi înalță capul şi se statorniceşte în lume, este un fapt nespus de dureros, însă, în mod regretabil, unul de necontestat.

Această (pseudo-)ortodoxie mincinoasă se străduieşte cu înverşunare să se substituie adevăratei Ortodoxii, aşa cum, în vremea sa, Antihrist se va sârgui să-L înlocuiască pe Hristos cu sine însuşi.

(…)

Ortodoxia cea adevărată este străină de orice convenționalism mort. În ea nu este nicio ținere a «literei legii», căci ea este «duh şi viață» (loan 6,63). Dacă, din punct de vedere exterior şi pur teoretic, totul pare pe deplin corect şi legal, nu înseamnă că aşa şi este în realitate…

Ortodoxia este singurul Adevăr, Adevărul Cel curat, fără niciun amestec ori cea mai mică umbră de neadevăr, minciună, rău sau înşelătorie.”

Arhiepiscopul Averchie Taușev de Jordanville

Fragmente din cartea  „Apostazia și Antihristul după învățăturile Sf. Părinți”, Fundația Sf. Martiri Brâncoveni, Constanța 2009