Selectați pagina

Orthodoxos Typos: ”Legiunea” CMB face presiuni asupra BISERICII ORTODOXE ROMÂNE pentru a participa la acțiuni sociale comune cu ereticii. CMB INTENSIFICĂ ORCHESTRAREA RELIGIEI MONDIALE. Să se tragă un semnal de alarmă!

Orthodoxos Typos: ”Legiunea” CMB face presiuni asupra BISERICII ORTODOXE ROMÂNE pentru a participa la acțiuni sociale comune cu ereticii. CMB INTENSIFICĂ ORCHESTRAREA RELIGIEI MONDIALE. Să se tragă un semnal de alarmă!

Consiliul Mondial al Bisericilor face presiuni asupra Ortodoxiei

pentru a participa la acțiuni sociale comune cu ereticii.

 ”LEGIUNEA” CONSILIULUI MONDIAL AL BISERICILOR SE SĂLBĂTICEȘTE ȘI INTENSIFICĂ ORCHESTRAREA RELIGIEI MONDIALE

intrunirea-plenara-a-comisiei-credinta-siRevelatoare a fost ultima întrunire a Comisiei ”Credință și Constituție” (Faith and Order Commission) care a avut loc în România. Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) stabilește un nou target: implicarea tuturor confesiunilor în lupta pentru cauze comune în numele problemelor sociale. Principalii susținători ai acestor planuri sunt Preafericitul Patriarh al României și ”mâna dreaptă” a Patriarhului Ecumenic. Biserica Greciei trebuie să respingă textul despre ”Biserică” al Consiliului Mondial al Bisericilor, așa cum au propus cinci mitropoliți greci, și să se retragă definitiv din Consiliul Mondial al Bisericilor.

În perioada 17-24 iunie 2015 s-a întrunit comisia ”Credință și Constituție” a așa-numitului ”Consiliu Mondial al Bisericilor”, care este instrumentul principal al orchestrării religiei mondiale a Noii Epoci. Cu foarte multă tristețe am aflat că această întrunire, din nefericire, a fost găzduită de Biserica Ortodoxă a României, care prin acest demers nu a respectat nici cele de cinste ale Ortodoxiei noastre, dat fiind că întrunirea a fost găzduită chiar într-o sfântă mănăstire, anume în Sfânta Mănăstire Caraiman. Scopul prezentei întruniri a fost trasarea direcțiilor pe care le va urma Consiliul Mondial al Bisericilor pentru anii 2015-2020, urmărind – așa cum vom arăta în continuare – intensificarea procesului de integrare a Ortodoxiei în mozaicul de confesiuni creștine.

Comisia ”Credință și Constituție” – restructurată

Această ultimă întrunire este diferită de cele care au avut loc în trecut. După întrunirea plenară a Consiliului Mondial al Bisericilor, care a avut loc la Busan în 2013, [ Graiul Ortodox a tradus în limba română, Cinci mitropoliți  eleni (în sinodul Bisericii Ortodoxe Elene)  contestă  deciziile C.M.B contrare ortodoxiei dar și pe românul Mitropolit Nifon! (1)https://graiulortodox.wordpress.com/2014/06/17/cinci-mitropoliti-greci-contesta-deciziile-c-m-b-contrare-ortodoxiei-1/ ], au fost stabilite noile regulamente de funcționare pe baza cărora Comisia pentru ”Credință și Constituție” a fost restructurată și reconfigurată și funcționează de-acum cu 49 de membri care reprezintă 33 de confesiuni și Biserica Ortodoxă, la care se adaugă și papistașii, care participă activ. În paralel, noua comisie a hotărât alegerea a cinci vice-moderatori, care să o ajute în activitatea ei pe moderatoarea principală, pe femeia-preot a ”Bisericii Reformate Unite” din Regatul Unit, doamna Susan Durber. Din păcate, unul dintre vice-moderatorii aleși este Preasfințitul Mitropolit de Sassima, Ghennadios, una dintre persoanele de încredere ale Patriarhului Ecumenic, prin mâinile căruia trec cele mai critice cazuri din Patriarhia Ecumenică. Mitropolitul de Sassima, deci, servește de-acum oficial o femeie-preot eretică. Mitropolitul Ghennadios deține și alte poziții importante în acest monstruos Consiliu Mondial al Bisericilor, fiind unul dintre cei patru ”efori” ai acestuia, dar și vicepreședinte al Comisiei Centrale și al Comisiei Executive. Mai simplu spus: Preasfințitul este ”arhidiaconul” principal al Consiliului Mondial al Bisericilor, cel prin care Patriarhia Ecumenică este implicată în această organizație și se dovedește a fi axul principal al acestei congregații demonice a pan-germinării ereziilor!

Lucrarea infamă a Comisiei ”Credință și Constituție”

Comisia ”Credință și Constituție” urmărește în general – așa cum se menționează oficial – să servească demersului nociv ”al unității văzute întru o aceeași credință și întru o comuniune euharistică” a tuturor confesiunilor și a Bisericii Ortodoxe, care este membră, iar la această recentă întrunire din România a avut ca scop mai particular ”să evalueze și să programeze lucrările Comisiei în demersurile care țin de unitatea creștină și de teologia ecumenică în perioada 2015-2020”, dat fiind că în 2021 urma, după toate probabilitățile, să fie convocat din nou plenul.

Chiar și un om fără prea multă minte poate pricepe că o unitate este cu neputință să existe, întrucât, e nevoie de o minune ca să se pocăiască și să se întoarcă la Ortodoxie toți membrii Consiliului Mondial al Bisericilor, care numără 345 de ”confesiuni”! Sunt participanții ortodocși atât de convinși că se va întâmpla această minune? Din păcate, rugăciunile în comun, care au și au avut loc, inclusiv la această ultimă întâlnire, dar și recunoașterea ereticilor ca ”Biserici” arată că participanții înțeleg această unitate pe baza popularei teorii pan-eretice a ramurilor, potrivit căreia toți reprezentăm tradiții diferite ale aceleiași Biserici a lui Iisus Hristos! Care sunt însă subiectele adoptate pentru agenda de lucru viitoare? Sunt mai ales de natură socială, precum ”sclavia, apertheidul, sexualitatea și subiecte legate de viață și de moarte”, printre care a fost subliniat interesul pentru mediu. ”Transformările climatice” sau ”criza mediului înconjurător” sunt subiectele cărora, se pare, li s-a dat o importanță deosebită. Este, deci, întâmplător că Patriarhul Ecumenic, supranumit ”Patriarhul Verde” (credem că nu este un titlu care să facă în mod deosebit cinste unui patriarh, nu numai pentru asociațiile de idei pe care le stârnește, ci pentru că el însuși poartă deja titlul cel mai înalt, de Patriarh Ecumenic, și orice altceva este de prisos), se laudă cu performanțele sale pe la congresele pe teme de mediu? Este clar că linia ecumenistă a Consiliului Mondial al Bisericilor este promovată propagandistic de Patriarhul Ecumenic, a cărui ”mână dreaptă”, Preasfințitul Mitropolit de Sassima, este un susținător de bază al acestui Consiliu Mondial al Ereticilor!

Intensificarea demersurilor în vederea religiei mondiale ”unificatoare”

Mai întâi, în cele 3-4 comunicate cu privire la întrunirea plenară a comisiei care a avut loc în România se dă impresia că acest Consiliu Mondial al Bisericilor se află într-un continuu progres, că din punct de vedere istoric a realizat un parcurs extraordinar, care l-a transformat într-o instituție mondială pe deplin credibilă, și că realizează o lucrare serioasă, deși în cele din urmă, dacă compari numărul anilor de funcționare cu rezultatele, vei constata cu ușurință eșecul total al acestuia! Cel mai neliniștitor lucru nu este însă acesta, atâta timp cât se mișcă la nivelul impresiilor, cel mai neliniștitor lucru este reprezentat de noile targeturi ale consiliului. Comisia urmărește să se ajungă ”la un proces care aspiră să depășească polaritatea dintre teologie și acțiunea creștină, dintre «Credință și Constituție», pe de o parte, și «viață și lucrare», pe de altă parte” (o altă mișcare istorică care a dat viață Consiliului Mondial al Bisericilor are ca scop central servirea și promovarea plenarității vieții). Faptul că în centrul activității Comisiei pentru Credință și Constituție este așezat sacrul pelerinaj pentru Dreptate și Pace adeverește importanța acestuia pentru teologia ecumenistă. Acest lucru unește credința și viața, unește simțirea faptului că te afli în Biserică cu dragostea pentru lume, unește teologia și acțiunea”.

Consiliul Mondial al Bisericilor a înțeles, neîndoielnic, că textele și discuțiile peste discuții au un rezultat scăzut, spre deosebire de rugăciunile și acțiunile în comun, care probabil până acum au fost neglijate, însă au avut rezultate palpabile și directe în cultivarea unei pseudo-unități de suprafață. De aceea, noua direcție va fi una mai practică, întrucât ”a vorbi și a lucra în direcția unității văzute a Bisericii înseamnă azi tot mai mult, înseamnă să vorbești și să lucrezi într-un mod care să reflecte unitatea, într-un mod care va trebui să reflecte dreptatea și pacea”. După cum ei înșiși mărturisesc aceste lucruri, accentul pus pe dimensiunea practică ”face mai strânse legăturile ecumenice și extinde domeniul de acțiune” al comisiei menționate.

Rolul trădător al Preafericitului Patriarh al României

Nemăsurată amărăciune ne-a adus faptul că Preafericitul Patriarh al României, kir Daniel, și-a erijat rolul de protector și susținător al acestui organism al pan-ereziei. Însuși Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor, preotul dr. Olav Fykse Tveit, și-a exprimat recunoștința față de Patriarhul Daniel și față de Biserica sa pentru importanta sa contribuție în Consiliul Mondial al Bisericilor, ”în special în acest moment, în calitate de gazdă a Comisiei pentru Credință și Constituție. Este o întâlnire foarte importantă pentru Consiliul Mondial al Bisericilor și pentru Mișcarea Ecumenică”. Ca lucrurile să fie mai clare, trebuie să menționăm că este prima oară după restructurarea acestei comisii, care a avut loc la Busan, când se întrunește această comisie și deja de la această primă întrunire s-a trasat noua linie unionistă ”agresivă”. La toate acestea a contribuit în mod esențial patriarhul care a fost de acord să găzduiască comisia. În viitor, paginile negre din istoria Ortodoxiei vor menționa cu litere mari acest moment nodal, care reprezintă încă un pas în pervertirea credinței noastre!

La această greșeală s-a mai adăugat una. Patriarhul României nu s-a limitat doar să fie prezent la acest eveniment, ci a făcut și următoarele declarații: ”Acum (se referă la perioada de după regimul Ceaușescu)”, a continuat el, ”vom descoperi din nou importanța unității sub cruce”. Această nevoie de unitate cuprinde în interior întregul nostru popor și, în același timp, încercăm, prin Duhul Sfânt, să avem o teologie care să fie mai legată de viața bisericilor Răsăritului și Apusului. Biserica, a spus el, apreciază ”conexiunile ecumenice de care avem nevoie pentru a fi mai sensibili la schimbările sociale”. A prezentat respectul reciproc și colaborarea, de care dau dovadă organizațiile religioase și statul. Guvernul român acordă sprijin economic la 18 milioane de creștini, musulmani și evrei. Toți profesorii de religie din sistemul școlar, indiferent de afilierea lor religioasă, sunt plătiți de către stat și au obligația de a preda în cadrul națiunii și lumii ca un întreg. ”Noi combinăm libertatea și unitatea”, a încheiat patriarhul. ”Este o mare responsabilitate de a lucra pentru societate și nu numai pentru propria identitate religioasă”.

Ne întrebăm, efectiv, dacă acestea sunt cuvinte demne de un patriarh ortodox! Crucea ca bază a unității, de parcă am fi niște iconomahi (ca protestanții, care evită să folosească alte simboluri sau icoane în afară de cruce), considerarea Apusului și Răsăritului ca fiind două Biserici valide, ecumenismul ca măsură de sensibilizare a Ortodoxiei, infatuarea pentru existența mediului inter-religios, etnofiletisul ca proiect absolut, ultim și de cea mai mare însemnătate, cultivarea identității religioase ca scop minor! Dacă tot are asemenea poziții, de ce nu și asumă patriarhul conducerea vreunei asociații sociale și să lase slujirea de patriarh altuia, care cu adevărat se va călăuzi după izvoadele credinței, ale misiunii, ale transfigurării lumii prin evanghelizarea ortodoxă și conștientizarea mărturisitoare? Dar e un lucru știut din ce motive are aceste poziții ecumeniste. Le-a mărturisit și Susan Durber, care ”a amintit membrilor că, încă timpuriu în cariera sa, viitorul patriarh (se referă la Patriarhul României) a fost profesor la Institutul Ecumenist al Consiliului Mondial al Bisericilor de la Bossey, din Elveția, unde unul dintre tinerii săi studenți era teologul brazilian care luna aceasta a fost numit de către Consiliul Mondial al Bisericilor Director al Comisiei pentru Credință și Constituție, preotul dr. Odair Pedroso Mateus”.

Deci, după Patriarhul Ecumenic, care prin intermediul Preasfințitului Mitropolit de Sassima, are acces la Consiliul Mondial al Bisericilor, acum și Patriarhul României pare că își are ”omul său” la cele mai înalte nivele! Așa se întâmplă atunci când se oferă ortodocșilor catedre universitare, chipurile inofensive, ca să le tocească conștiința și să îi schimbe lăuntric, încât să dobândească o dispoziție favorabilă față de erezie!

Să se tragă un semnal de alarmă!   

În ce punct se află azi situația? Deja, după cum a declarat Patriarhul României, a primit și se află în studiul facultăților de teologie un text cu titlul Biserica: spre o viziune comună”,(The Church: Towards a Common Vision, Geneva, WCC Publications, 2013, 46 p.). Textul acesta (care a fost postat pe 6 martie) se încheie după cum urmează: ”Astfel, prezentul text nu este un stadiu pe drumul către o altă declarație comună. Este declarația comună către care au fost direcționate edițiile precedente ale acestuia – Natura și scopul Bisericiiși Natura și misiunea Bisericii. Biserica: spre o viziune comună” marchează un stadiu concret al poziției Comisiei ”Credință și Constituție” pentru Biserică. Comisia crede că viziunea CMB despre Biserică a ajuns la un asemenea nivel de maturitate, încât poate fi caracterizat ca text de convergență, ca și textul din 1982, cunoscut sub numele de ”Botez, Euharistie și Ministeriu (Preoție)” (BEM). Prin urmare, a fost trimis către biserici ca punct comun de referință, pentru a-și verifica sau evalua convergențele ecleziologice una cu cealaltă, și în felul acesta să servească evoluției ulterioare către manifestarea acestei unități pentru care S-a rugat Hristos. Comisia Centrală a Consiliului Mondial al Bisericilor, pe durata întrunirii acesteia în Creta, Grecia, la începuturile lui septembrie 2012, a elaborat textul ”Biserica: spre o viziune comună” și a recomandat Bisericilor membre să îl studieze și să dea un răspuns oficial”.

Se impune urgentarea acestui răspuns, pentru că participanții CMB înaintează extrem de rapid și probabil îi vor pune pe ortodocși în fața faptului împlinit. Textul acesta se află deja de atunci la Sfântul Sinod al Bisericii Greciei. Ziarul Orthodoxos Typos, în numărul său din 6 iunie 2014 (nr. 2025), a publicat memoriul a cinci mitropoliți care au analizat amănunțit și au dezaprobat pozițiile formulate în textul Consiliului Mondial al Bisericilor, cerând în același timp să se discute subiectele respective în plenul sinodului. Din păcate, problemele actuale care au apărut între timp nu au permis acest lucru. Cu toate acestea, subiectul rămâne în pending și se impune convocat Sinodul Greciei, care să respingă în plen textul acesta plin de erezii.

Dorim și susținem cu tărie retragerea Bisericii Greciei din Consiliul Mondial al Bisericilor, care obligă Adevărul Ortodoxiei la compromisuri inacceptabile și conduce Biserica la pan-erezie.

N.S.

Orthodoxos Typos nr. 2077, 10 iulie 2015, pp. 1, 7.

Traducere: Mihail Ilie (G. O.)

Graiul Ortodox

Mesajul Patriarhului României la întrunirea plenară a Comisiei Credinţă şi Constituţie

din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor25.03.2016

mesajul-patriarhului-romaniei-la-intrunirea-plenara

Stimate Domnule Secretar General al Consiliului Mondial al Bisericilor,

Stimată Doamnă Moderator al Comisiei Credinţă şi Constituţie,

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, distinşi membri ai Comisiei Credinţă şi Constituţie,

Stimate Domnule Director al Comisiei Credinţă şi Constituţie,

Dinstinşi membri participanţi,

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Avem marea bucurie de a vă saluta cu prilejul acestei întruniri a Comisiei Credinţă şi Constituţie, la Centrul Social‑Pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman!

Cunoaştem că aceasta este prima întâlnire a Comisiei Credinţă şi Constituţie în urma alegerii noilor săi membri, care a avut loc după Adunarea Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor, şi că veţi lua decizii importante în ceea ce priveşte lucrarea Comisiei în următorii ani. Comisia Credinţă şi Constituţie deţine un loc aparte în viaţa Consiliului Mondial al Bisericilor, dar şi în viaţa mişcării ecumenice, în general. Acest loc aparte este conferit atât de domeniile sale de activitate şi reflecţie, cât şi de componenţa sa.

Fiind o comisie ale cărei origini se situează la începutul secolului al XX‑lea, origini ce sunt interconectate cu primele încercări de a contura şi intensifica eforturile din epoca modernă pentru unitatea creştină, Comisia Credinţă şi Constituţie se ocupă de probleme care vizează credinţa şi doctrina, dreptul canonic şi disciplina, practicile creştine şi valorile morale. În decursul istoriei sale, Comisia a abordat toate aceste probleme de doctrină şi morală creştină, subliniind ceea ce Bisericile pot exprima împreună şi evidenţiind totodată diferenţele dintre noi pentru a fi discutate şi reflectate, în continuare, într-un duh irenic. Componenţa Comisiei Credinţă şi Constituţie este deosebită, deoarece este mai extinsă şi mai cuprinzătoare decât componenţa Consiliului Mondial al Bisericilor. Prezenţa Bisericii Romano‑catolice, ca membru deplin al acestei Comisii, o îmbogățește în mod semnificativ. De asemenea, faptul că sunt reprezentate în Comisie şi alte noi grupări creştine, apărute în diferite părţi ale lumii în ultimele decenii, face ca această Comisie să fie mai reprezentativă pentru creștinătate la nivel global.

Comisia Credinţă şi Constituție se bucură de mare popularitate în cadrul Bisericii Ortodoxe, datorită contribuţiei sale teologice privind unitatea creştină. Apreciem totodată curajul arătat de Comisie în decursul istoriei sale, prin membrii şi secretariatul ei, în abordarea unor teme de o importanță deosebită pentru creștinătate, precum şi faptul că s-a ocupat de probleme delicate care ne separă pe noi creștinii. Apreciem eforturile conducerii Consiliului Mondial al Bisericilor şi ale Comisiei Credinţă şi Constituție în ceea ce priveşte reorganizarea şi reconfigurarea structurii Comisiei pentru a răspunde dificultăților ei financiare, dar şi pentru a lucra mai eficient în vederea atingerii țelurilor sale.

Cu această ocazie, dorim să-l felicităm pe noul director al Comisiei Credinţă şi Constituţie, Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus, şi să binecuvântăm acest nou început al activităţii Comisiei. Suntem convinşi că Domnia sa, în calitate de membru de mulţi ani alComisiei Credinţă şi Constituţie şi profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey, va realiza coordonarea adecvată a echipei Comisiei Credinţă şi Constituţie în vederea îndeplinirii misiunii ei importante.

Dorim tuturor ca lucrările întâlnirii Comisiei să se desfăşoare cu succes! Fie ca mediul duhovnicesc al Mănăstirii Caraiman să vă inspire pe toţi în lucrarea comună!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 Sursa: Basilica. Ro

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

5 Comentarii

 1. Stefan Staretu

  http://www.come-and-hear.com/sotah/sotah_41.html

  aici si in capitolele anterioare se face referire la regele Agripa. Regele Agripa a fost cel ce in Faptele Apostolilor apare a fi fost deschis catre crestinism, in conditiile in care felul in care Apostolii au fost tratati pana atunci, acte descrise in toata cartea Faptelor Apostolilor, demonstreaza ca desi o parte din preotii templului si a arhiereilor nu agreau marturisirea lui Hristos, alta parte ii sustinea, fapt pentru care puteau vorbi in templu, si deci apostolii nu fusesera excomunicati de preotii iudaici.

  Faptele apostolilor 2: 45. Şi îşi vindeau bunurile şi averile şi le împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare. 46. Şi în fiecare zi, stăruiau într-un cuget în templu şi, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucurie şi întru curăţia inimii. 47. Lăudând pe Dumnezeu şi având har la tot poporul. Iar Domnul adăuga zilnic Bisericii pe cei ce se mântuiau.

  Apostolilor 4:

  19. Iar Petru şi Ioan, răspunzând, au zis către ei: Judecaţi dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu.
  20. Căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut şi am auzit.
  21. Dar ei, ameninţându-i din nou, le-au dat drumul, negăsind nici un chip cum să-i pedepsească, din cauza poporului, fiindcă toţi slăveau pe Dumnezeu, pentru ceea ce se făcuse.
  22. Căci omul cu care se făcuse această minune a vindecării avea mai mult ca patruzeci de ani.

  negasind nici un chip sa-i pedepseasca, deci le-au acceptat invatatura, dar in sinea lor unii o urau, insa nu aveau ce sa le faca

  si apostolilor 5
  Şi ridicându-se în sinedriu un fariseu, anume Gamaliel, învăţător de Lege, cinstit de tot poporul, a poruncit să-i scoată pe oameni afară puţin,
  35. Şi a zis către ei: Bărbaţi israeliţi, luaţi aminte la voi, ce aveţi să faceţi cu aceşti oameni.
  36. Că înainte de zilele acestea s-a ridicat Teudas, zicând că el este cineva, căruia i s-au alăturat un număr de bărbaţi ca la patru sute, care a fost ucis şi toţi câţi l-au ascultat au fost risipiţi şi nimiciţi.
  37. După aceasta s-a ridicat Iuda Galileianul, în vremea numărătorii, şi a atras popor mult după el; şi acela a pierit şi toţi câţi au ascultat de el au fost împrăştiaţi.
  38. Şi acum zic vouă: Feriţi-vă de oamenii aceştia şi lăsaţi-i, căci dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici;
  39. Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-i nimiciţi, ca nu cumva să vă aflaţi şi luptători împotriva lui Dumnezeu.
  40. Şi l-au ascultat pe el; şi chemând pe apostoli şi bătându-i, le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Iisus, şi le-au dat drumul.
  41. Iar ei au plecat din faţa sinedriului, bucurându-se că s-au învrednicit, pentru numele Lui, să sufere ocară.
  42. Şi toată ziua, în templu şi prin case, nu încetau să înveţe şi să binevestească pe Hristos Iisus.
  si Apostolilor 26

  25. Iar Pavel a zis: Nu sunt nebun, prea puternice Festus, ci grăiesc cuvintele adevărului şi ale înţelepciunii.
  26. Regele ştie despre acestea, şi în faţa lui vorbesc fără sfială, fiind încredinţat că nimic nu i-a rămas ascuns, pentru că aceasta nu s-a întâmplat, într-un ungher.
  27. Crezi tu, rege Agripa, în prooroci? Ştiu că crezi.
  28. Iar Agripa a zis către Pavel: Cu puţin de nu mă îndupleci să mă fac şi eu creştin!
  29. Iar Pavel a zis: Ori cu puţin, ori cu mult, eu m-aş ruga lui Dumnezeu ca nu numai tu, ci şi toţi care mă ascultă astăzi să fie aşa cum sunt şi eu, afară de aceste lanţuri.
  30. Şi s-a ridicat şi regele şi guvernatorul şi Berenice şi cei care şedeau împreună cu ei,
  31. Şi plecând, vorbeau unii cu alţii zicând: Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de lanţuri.
  32. Iar Agripa a zis lui Festus: Acest om putea să fie lăsat liber, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezarul.

  Faptul ca regele a spus ca nu trebuie judecat inseana ca i-a acceptat adevarul credintei, si faptul ca preotii nu l-au dat jos pe agrippa arata ca ei i s-au supus, chiar daca multi in inima lor pacatos cugetau contra adevarului

  Asta inseamna ca legal crestinismul era iudaismul main-stream, singurul iudaism legal, si cei ce erau impotriva erau ca ecumenistii de azi, potrivnici in minte si inima dar nu pe fata, in public adevarului, nu juridic, sinodal(inca)

  Iata ce spunea cartea Sotah din Talmudul Babilonian, cap. 41, in traducere engleza

  MISHNAH. WHAT WAS THE PROCEDURE IN CONNECTION WITH THE PORTION READ BY THE KING? AT THE CONCLUSION OF THE FIRST DAY OF THE FESTIVAL [OF TABERNACLES] IN THE EIGHTH,21 I.E., THE END OF THE SEVENTH,22 THEY ERECT A WOODEN DAIS IN THE TEMPLE COURT, UPON WHICH HE SITS; AS IT IS SAID, AT THE END OF EVERY SEVEN YEARS, IN THE SET TIME etc.23 THE SYNAGOGUE-ATTENDANT24 TAKES A TORAH-SCROLL AND HANDS IT TO THE SYNAGOGUE PRESIDENT,25 AND THE SYNAGOGUE-PRESIDENT HANDS IT TO THE [HIGH PRIEST’S] DEPUTY. HE HANDS IT TO THE HIGH PRIEST WHO HANDS IT TO THE KING. THE KING STANDS AND RECEIVES IT, BUT READS SITTING. KING AGRIPPA26 STOOD AND RECEIVED IT AND READ STANDING, FOR WHICH ACT THE SAGES PRAISED HIM. WHEN HE REACHED, THOU MAYEST NOT PUT A FOREIGNER OVER THEE,27 HIS EYES RAN WITH TEARS.28 THEY SAID TO HIM, ‘FEAR NOT, AGRIPPA, THOU ART OUR BROTHER, THOU ART OUR BROTHER!’ [THE KING] READS FROM THE BEGINNING OF DEUTERONOMY UP TO THE SHEMA’,29 THE SHEMA’, AND IT SHALL COME TO PASS IF YE HEARKEN,30 THOU SHALT SURELY TITHE,31 WHEN THOU HAST MADE AN END OF TITHING,32 THE PORTION OF THE KING,33 AND THE BLESSINGS AND CURSES, UNTIL HE FINISHES ALL THE SECTION. THE KING PRONOUNCES THE SAME BENEDICTIONS AS THE HIGH PRIEST, EXCEPT THAT HE SUBSTITUTES ONE FOR THE FESTIVALS INSTEAD OF ONE FOR THE PARDON OF SIN.

  Asta ne arata ca: 1. regele era mai mare ca marele preot, 2. ca regele si marele preot conduceau sinagoga, cea centrala de la templu si indirect pe toate celelalte, deci azi fara rege si mare preot sinagogile sunt false, si uzurpare 3. ca mentiunea asta se refera la un rege ce inteleaga iudaismul regal ca si crestinism, agripa, si ca astfel acest text dateaza de cand inca multi evrei nu se rupsesera de rege si de templu, si implicit de crestinism, caci e vorba de un agripa de care Sf. Fotie spune ca s-a crestinat. Asta arata ca evreii de azi sunt schismatici si eretici, secta, caci Pavel in pledoaria fata de agripa a fost recunoscut canonic, in iudaismul de atunci, pe cand comentatorii talmudului de mai tarziu nu

  faptul ca dupa aceea in acelasi tratat ei il fac pe regele agripa dusman si criminal si viclean si pe preotii si sfatul sau domnesc lingusitori criminali arata ca talmudul nu are nici o legitimitate fata de vechea sinagoga, templu, pe cand crestinismul are, caci nici un crestin nu a fost declarat eretic cat templul traia, cum am vazut, ci dupa aceea, de nelegitimii acestia de rabini, cand la yavneh sau mai tarziu si mai periferic s-au introdus unele chestiuni, acesti rabini iesind din neamul lui israel legitim si din biserica

  http://www.come-and-hear.com/sotah/sotah_41.html#PARTb

  hulele fata de agrippa

  THE KING STANDS AND RECEIVES IT, BUT READS SITTING. KING AGRIPPA STOOD AND RECEIVED IT AND READ STANDING. [Since it is stated that] he stands, it follows that he had been sitting. But a Master has said: In the Temple-court the kings of the House of David alone were allowed to sit; as it is said: Then David the king went in, and sat before the Lord, and he said etc.!2 — It is as R. Hisda declared: [This occurred] in the Court of Women, and here also [with the reading by the king] it was in the Court of Women. FOR WHICH ACT THE SAGES PRAISED HIM. Since they praised him, it follows that he acted rightly; but R. Ashi has said: Even according to him who maintains that when a Nasi3 forgoes the honour due to him one may avail himself of the permission, when a king forgoes the honour due to him one may not avail himself of the permission; as it is said: Thou shalt set a king over thee4 — that his authority5 may be over thee! — It is different [with the fulfilment of] a precept.6

  WHEN HE REACHED ‘THOU MAYEST NOT PUT [etc.]’. A Tanna taught in the name of R. Nathan: At that moment7 the enemies of Israel8 made themselves liable to extermination, because they flattered Agrippa. R. Simeon b. Halafta said: From the day the fist of flattery prevailed, justice became perverted, conduct deteriorated, and nobody could say to his neighbour, ‘My conduct is better than yours’. R. Judah the Palestinian — another version, R. Simeon b. Pazzi — expounded: It is permitted to flatter the wicked in this world, as it is said: The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful9 — consequently it is allowed in this world. R. Simeon b. Lakish said: [It may be derived] from this text: As one seeth the face of God, and thou wast pleased with me.10 On this point he is at variance with R. Levi; for R. Levi said: A parable of Jacob and Esau: To what is the matter like? To a man who invited his neighbour to a meal, and the latter perceived that he wished to kill him. So he said to him, ‘The taste of this dish of which I am partaking is like the dish I tasted in the king’s palace’. The other said [to himself]. ‘He is acquainted with the king!’ So he became afraid and did not kill him.11 R. Eleazar said: Every man in whom is flattery brings anger upon the world: as it is said: But they that are flatterers at heart lay up anger.12 Not only that, but their prayer remains unheard; as it continues, They cry not for help when He chasteneth them.13 (Mnemonic:14 Anger, embryo, Gehinnom, in his hand, menstruant, exile).
  Babylonian Talmud: Sotah 41
  Talmud Online, zipped for download, searchable: Tohoroth, Niddah, Nazir, Horayoth, Sanhedrin, Sotah, Yebamoth, Shabbath, Kethuboth, Gittin, Berakoth, Baba Mezi’a, Baba Kamma, Baba Bathra, Nedarim, Abodah Zara
  come-and-hear.com
  v-am trimis asta ca sa vedeti cum talmudul ataca pe un rege despre care faptele apostolilor spun ca era crestin si cum talmudul se demosteneste ca si sinagoga actuala total..de citit tot ce e mai sus
  plus asta http://www.come-and-hear.com/sotah/sotah_42.html talmudul compara templul lui agripa al II-lea cu o femeie necurata menstruanta

  Răspuns
 2. Stefan Staretu

  Documentul “Relatiile bisericii ortodoxe…” are pct. 20 in care se spune ca ereticii sa fie rebotezati. Cine se sminteste de folosirea termenului biserica cu b mic pentru eretici, trebuie sa stie ca romanii sunt in erezie practic prin folosirea termenului Biserica pentru ortodoxie, caci termenul corect, fara dubiu, e adunare. Adunarea ortodoxa se numeste biserica mea, nu biserica ortodoxa. Termenul biserica e eretic. Vine de la basilica, templul unde se dadea jertfa imparatului pagan roman. Dar prin uz, acest termen s-a mentinut, si la traducerea din slavona, s-a impus cu sensul de adunare. In sine e eretic, dar prin sens e adevarat. Astfel e si cu sensul biserica din text, referitor la eretici. Isi au adunarile lor, exista adunarile astea, dar sunt adunari cu a mic, sunt adunari in mic. Nu se spune ca sunt eretice la acele articole, dar prin articolul 20 se spune. CMB e o prostie, si participarea in el, dar greseala recomandarii participarii nu e temei de schisma. Iar la Havana, termenul de martiri pentru eretici e folosit in sens absolut politic, ca martirul pentru drepturile negrilor martin luther king, in acest gen, si nu in sens canonic, iar biserica pentru ereticii papisti e folosit in sensul amintit mai sus. Asa ca cine e contra pomenirii patriarhului Chiril este sectar, eretic, viclean si sodomit probabil. Asa ca nu e bine sa se suspende pomenirea, caci se iese din biserica, si se face jocul americanilor.

  Răspuns
 3. Stefan Staretu

  Nu e bine oprirea pomenirii episcopului…e nebunie si schisma si erezie si totul oamenii ce opresc pomenirea episcopului in spatiul BORu fac jocul americanilor in contextul Ucrainei
  Like · Reply · 1 · 16 hrs
  Stefan Staretu
  Stefan Staretu Iar unii din Grecia sunt pur si simplu smintiti
  Like · Reply · 1 · 16 hrs
  Stefan Staretu
  Stefan Staretu pct. 20 din “relatiile bisericii ortodoxe cu…” 20. Perspectivele dialogurilor teologice ale Bisericii Ortodoxe cu celelalte biserici și confesiuni creștine sunt întotdeauna determinate pe baza criteriilor canonice ale tradiției ecleziale deja existente (Canonul 7 al celui de-al doilea Sinod Ecumenic si 95 al Sinodului Ecumenic Quinisext). asta inseamna ca ereziile actuale sunt asimilate cu ereziile vechi, la fel de grave…deci prin pct. 20 documentul acesta nu are cum sa fie motiv de nepomenire a ierarhului. Inaltul Longhin se pare ca a fost CUMPARAT DE AMERICANI SI KIEVUL satanic ca a oprit pomenirea…precizez ca in acelasi document, ereziile sunt numite biserici cu b mic, iar ortodoxia Biserica cu B mare. Dar neindoielnic folosirea termenului biserica pentru erezii e problematica. Pentru ca biserica,, care inseamna adunare, eclezia, si exista adunari eretice, deci exista biserici eretici, si a folosi asa nu e nici o problema, aici e folosit ca sa le dea subconstient ereticilor ideea ca ar fi cumva in adunarea, eclezia, legitima. Si acesta e si sensul folosit in ecumenism. Nu sunt numiti eretici pe fata, desi prin pct. 20 sunt numiti totusi destul de bine. Dar documentul e spalacit. Si se foloseste biserici pentru a le da lor senzatia ca ar fi cumva in adunarea adevarului, deci ei sunt in adunarea minciunii si a satanei. Dar atentie la PCT. 20 si la marturisirea total ortodoxa din el. Atentie pentru nepomenitori. Voi, nepomenitori, care rupeti camasa bisericii lui Hristos, celei mai marturisitoare, celei ruse, care va faceti demni de ocara ucrainei, si a schismaticilor ucrainieni, si voi romani din herta, care va faceti de ocara similara, nu cadeti in schisma. Nu e bine schisma. Nu faceti jocul SUA ca v-au cumparat. Cum au cumparat si PETRU VODA. Atentie la pt. 20. Plus documentul nu e definitiv!!! In chestiunea cu papa, e pacatul personal al lui Chiril, si nu are caracter sinodal. Observatiile de aici se aplica si pentru documentul Havana, dar documentul Havana este, atentie, pacat personal al lui Chiril, si nu asumat de sinod. Problema “martirilor” din adunarile eretice e prost pusa in document, ca si a raportului dintre adunarea adevarului ortodoxa si adunarea eretica catolica, deci Havana e calitativ sub documentul “Relatiile bisericii ortodoxe…”. Dar Chiril a semnat si unul, care prin pct. 20 recomanda rebotezarea catolicilor prin canoanele 7 II Ecumenic si 95 Trulan, precum si asta. Atentie.
  Like · Reply · 1 · 16 hrs
  Stefan Staretu
  Stefan Staretu Si papa a acceptat asta…
  Like · Reply · 1 · 16 hrs
  Stefan Staretu
  Stefan Staretu Deci s-a facut pe sine rebotezabil, dar intr-adevar, sensul intalnirii e ecumenist, si papa isi poate face rationament de indreptatire si asta e efect pentru care Chiril e vinovat, si pacatul lui e, dar nu al sinodului

  Răspuns
 4. Stefan Staretu

  http://www.patriarchia.ru/db/text/4422909.html iata cat sufera mult patimitoarea biserica rusa..singura marturisitoare pe lume la nivel global nu parohial de ce noi moldovenii, urmasii celor mai mari razboinici ortodocsi din Bizant si Halici, nobili razesi, urmasii marilor nobili din Balcani si Kievul vechi incrucisati, sa facem noi primii schisma…? Eu il iubesc pe Chiril si il pomenesc!

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *