Selectați pagina

ONU va consilia Chișinăul pentru a face faţă provocărilor demografice

ONU va consilia Chișinăul pentru a face faţă provocărilor demografice

batrinicaÎn timp ce populaţia de pe glob creşte continuu (acum, pe planetă trăiesc peste 7 mi­liarde de oameni, iar către 2050 se aşteaptă să se ajun­gă la aproape 10 miliarde), numărul locuitorilor din Re­publica Moldova, dimpotri­vă, scade pe an ce trece. 

În cei 25 de ani de existenţă a statului nostru, populaţia a scăzut cu peste 800 de mii de persoane. Chiar anul trecut, numărul locui­torilor din ţara noastră s-a micşo­rat cu peste două mii de persoane. E  ca şi cum ar dispărea o întreagă localitate sătească de mărime me­die.

Totuşi, potrivit Fondului Orga­nizaţiei Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), Republica Moldova este una dintre ţările cele mai tinere de pe continentul euro­pean. Aceasta pentru că ponderea populaţiei tinere constituie 25% din numărul total al locuitorilor ţării. Problema este că  populaţia Moldovei îmbătrâneşte foarte re­pede. La momentul de faţă, per­soanele în vârstă reprezintă peste 16% din numărul total al popula­ţiei ţării. Doar în anii 2006-2010, ponderea persoanelor în vârstă de 50 de ani şi peste a crescut de la 25,3% la aproape 28%, adică cu mai bine de doi la sută. În timp ce rata fertilităţii este sub rata de în­locuire de 2,1%.

În opinia lui Ian McFarlane, di­rector regional adjunct al Oficiului regional al UNFPA pentru Europa de Est şi Asia Centrală, Republica Moldova, ca şi multe alte ţări, se confruntă cu o serie de schimbări semnificative în ceea ce priveş­te dinamica populaţiei. De aceea, consideră el, este esenţial ca aceste ţări să dispună de capacităţi adec­vate de elaborare şi implementare a politicilor într-o manieră inclu­zivă.

Capitalul uman al țării, între incertitudine și speranță

Deloc întâmplător, săptămâna trecută, la Chişinău, a avut loc prima şedinţă a Consiliului inter­naţional de asistenţă în domeniul populaţiei şi dezvoltării –Repu­blica Moldova în cadrul iniţiativei Oficiului regional al UNFPA de a crea un panel internaţional de experţi în domeniul demografiei în Europa de Est şi Asia Centrală. Prin această iniţiativă, UNFPA îşi propune să susţină ţări precum R. Moldova, care se confruntă cu provocări demografice. Moldova a fost aleasă drept primă ţară care va beneficia de această expertiză, de­oarece manifestă un interes înalt şi aplică practici în domeniul popu­laţiei şi dezvoltării. Un argument concludent în acest sens pentru partenerii internaţionali este exis­tenţa unei Comisii Naţionale pen­tru Populaţie şi Dezvoltare în ţara noastră.

Sursa: http://vocea.md/

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке