Analiza rezultatelor admiterii în universităţile din Moldova arată că şi în acest an se menţine tendinţa generală de micşorare a numărului de studenţi înmatriculaţi în universităţi, respectiv, a numărului de studenţi care îşi fac studiile în universităţile din Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Rectorilor, citat de IPN, dacă în anul universitar 2006-2007 în toate universităţile din Republica Moldova îşi făceau studiile la ciclul I, licenţă şi ciclul II, masterat, aproape 130 de mii de studenţi, atunci în anul universitar 2016-2017 numărul acestora s-a redus până la aproape 75 de mii, înregistrând o scădere cu peste 40%.

Cea mai mare descreştere este înregistrată la domeniile generale de studii: „Ştiinţe economice”, cu 54%, „Drept” cu 50%, „Inginerie şi activităţi inginereşti” cu 36%.

Evoluţiile demografice negative, numărul mare de locuri, inclusiv cu finanţare bugetară, oferite de Guvernul României cetăţenilor moldoveni, plecarea tinerilor peste hotare, atât la studii, cât şi în vederea întregirii familiilor etc, afectează procesul educaţional moldovenesc.

Consiliul Rectorilor consideră că micşorarea considerabilă a numărului de studenţi înmatriculaţi în universităţi, concomitent cu numărul mare a celor care nu revin în ţară după finalizarea studiilor peste hotare, va avea pe viitor un impact mare asupra activităţi sociale şi economice în ansamblu.

Sursa: adevarul.ro