Selectați pagina

Numărul elevilor este în scădere cu 3,8%

Numărul elevilor este în scădere cu 3,8%

Elevi-gimnaziu-Republica-Moldova1La începutul anului de studii 2013/14, în învăţământul primar şi secundar general au fost înscrişi 352 de mii de elevi, cu 3,8% mai puţin decât în anul precedent. Datele au fost făcute publice de către Biroul Naţional de Statistică (BNS).

Procesul de optimizare a reţelei instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general continuă şi în rezultatul acestuia în anul de studii 2013/14 numărul acestor instituţii s-a micşorat cu 22 unităţi comparativ cu anul de studii precedent. Reţeaua instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general de zi este următoarea: 112 şcoli primare, 771 gimnazii, 466 licee şi 23 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

gimnazii1

Majoritatea elevilor din învăţământul primar şi secundar general (98,8%) studiază în şcoli publice. Numărul elevilor în şcolile private este de 4,2 mii de persoane sau cu 2,4% mai mult faţă de anul de studii 2012/13.

În medie la 10 mii locuitori revin 989 elevi, faţă de 1028 în anul de studii precedent. În profil teritorial, constatăm că cei mai mulţi elevi sunt concentraţi în zona Centru (1019 la 10 mii locuitori), iar cei mai puţini în zona Nord (936 la 10 mii locuitori).

Pe nivele, 138,6 mii (39,4%) reprezintă elevii din învăţământul primar, 166,8 mii (47,4%) – din învăţământul gimnazial şi 46,6 mii (13,2%) din cel liceal. În mediul urban în fiecare clasă sunt circa 24 de elevi, iar în rural – 18 elevi.

Trendul descendent al numărului de elevi în învăţământul primar şi secundar general (-31,9%) a determinat şi reducerea numărului de clase, respectiv cu 7.108 clase (-29,0%) faţă de anul de studii 2005/06.

Numărul copiilor înscrişi în clasa întâi care au fost încadraţi în programe de educaţie preşcolară a constituit 34,8 mii de persoane.

Cadre didactice

În anul de studii 2013/14, în instituţiile de învăţământ primar şi secundar general de zi şi-au desfăşurat activitatea didactică 32,1 mii persoane, cu 6,1% mai puţin decât în anul de studii precedent.

Pe grupe de vârstă, situaţia cadrelor didactice din învăţământul primar şi secundar general de zi este următoarea: 5,1% au vârste sub 25 ani, 8,6% se află în grupa de vârstă 25-29 ani, 19,6% au între 30-39 ani, 25,6% între 40-49 ani, 26,2% între 50-59 ani, iar 14,9% au vârste peste 60 ani.

profesori2Din numărul total de cadre didactice, 58 la sută sunt persoanele cu vechimea în munca pedagogică de 20 ani şi peste. Cadrele didactice cu studii superioare reprezintă 88,2% din total, iar cele cu studii medii de specialitate pedagogice – 9,9%. Ponderea femeilor în aceste nivele educaţionale este majoritară (84,8% din total cadre didactice).profesori2

Învăţământul seral

La începutul anului de studii 2013/14, în cele 2 instituţii cu profil seral studiau 1154 persoane sau 0,3% din numărul total al elevilor din învăţămîntul primar şi secundar general. Numărul absolvenţilor care au primit certificat de studii gimnaziale a constituit 83 persoane, iar numărul celor care au primit diploma de bacalaureat este de 551 persoane.

Sursa: http://diez.md

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке