Un grup de 500 oameni de știință și profesioniști apreciați în știința climatică au notificat oficial Națiunilor Unite că nu există nicio criză climatică și că cheltuirea a trilioane pentru o problemă care nu exista, este „crudă și imprudentă”. Această scrisoare nu o va ajunge în mass-media națională sau globală și nici nu va determina ONU să-și schimbe formele. Dacă aceiași oameni de știință ar înțelege tehnocrația, și-ar schimba strategia de luptă.

Profesor Guus Berkhout
Haga
[email protected]

23 septembrie 2019

Domnului António Guterres, secretar general al Națiunilor Unite,
Sediul Națiunilor Unite,
New York, NY 10017, Statele Unite ale Americii.

Dna. Patricia Espinosa Cantellano, secretară executivă,
Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice,
Secretariatul UNFCCC, Campusul ONU, Platz der Vereinten Nationen 1,
53113 Bonn, Germania

Excelențele voastre,

Nu există nicio urgență climatică.

O rețea globală formată din peste 500 oameni de știință și profesioniști cunoscuți și experimentați din domeniul climatic și din domeniile conexe au onoarea de a adresa Excelenței Dvs. Declarația europeană climatică atașată, pentru care semnatarii acestei scrisori sunt ambasadorii naționali.

Modelele climei de circulație generală pe care se bazează în prezent politica internațională nu sunt adecvate scopului lor. Prin urmare, este crud și imprudent să pledăm pentru risipirea trilioanelor pe baza rezultatelor unor astfel de modele imature. Politicile climatice actuale subminează grav sistemul economic, punând în pericol viața în țările cărora li se refuză accesul la energie electrică continuă si accesibilă.

Vă rugăm să urmați o politică climatică bazată pe științe solide, economie realistă și preocupare autentică pentru cei afectați de încercări de atenuare costisitoare, dar inutile.

Vă rugăm să introduceți Declarația pe ordinea de zi a iminentei dvs. sesiuni de la New York.

Vă invităm, de asemenea, să organizați împreună cu noi o întâlnire constructivă la nivel înalt între oamenii de știință de talie mondială de pe ambele părți ale dezbaterii climatice la începutul anului 2020. Întâlnirea va produce efectul principiului sănătos și vechi, nu mai puțin al științei solide decât al justiției naturale ca ambele părți să fie auzite pe deplin și în mod corect. Audiatur și altera pars!

Vă rugăm să ne spuneți gândurile despre o astfel de întâlnire comună.

Cu sinceritate, ambasadorii Declarației Europene privind Clima,

Professor Guus Berkhout – The Netherlands
Professor Richard Lindzen –  USA
Professor Reynald Du Berger – French Canada
Professor Ingemar Nordin – Sweden
Terry Dunleavy New – Zealand
Jim O’Brien – Rep. of Ireland
Viv Forbes – Australia
Professor Alberto Prestininzi – Italy
Professor Jeffrey Foss – English Canada
Professor Benoît Rittaud – France
Morten Jødal – Norway
Professor Fritz Vahrenholt – Germany
Rob Lemeire – Belgium
The Viscount Monckton of Brenchley – UK

Nu există nicio urgență climatică

O rețea globală de 500 oameni de știință și profesioniști a pregătit acest mesaj urgent. Științele climatice ar trebui să fie mai puțin politice, în timp ce politicile climatice ar trebui să fie mai științifice. Oamenii de știință ar trebui să abordeze în mod deschis incertitudinile și exagerările din predicțiile lor de încălzire globală, în timp ce politicienii ar trebui să numere în mod disproporționat beneficiile reale, precum și costurile imaginate ale adaptării la încălzirea globală, precum și costurile reale, precum și avantajele imaginate ale atenuării.

Factorii naturali, precum și antropici determină încălzirea
Arhiva geologică dezvăluie că clima Pământului a variat atât timp cât planeta a existat, cu faze naturale reci și calde. Mica Epocă de Gheață s-a încheiat recent în 1850. Prin urmare, nu este de mirare că acum trăim o perioadă de încălzire.

Încălzirea este mult mai lentă decât s-a prevăzut
Lumea s-a încălzit cu mai puțin de jumătate din rata prevăzută inițial și la mai puțin de jumătate a ratei de așteptat pe baza forțării antropice nete și a dezechilibrului radiativ. Ne spune că suntem departe de a înțelege schimbările climatice.

Politica climatică se bazează pe modele inadecvate
Modelele climatice prezintă multe neajunsuri și nu sunt plauzibile la distanță ca instrumente de politică. Mai mult, acestea exagerează cel mai probabil efectul gazelor cu efect de seră, cum ar fi CO2. În plus, ignoră faptul că îmbogățirea atmosferei cu CO2 este benefică.

CO2 este hrana plantelor, baza întregii vieți de pe Pământ
CO2 nu este un poluant. Este esențial pentru toată viața de pe Pământ. Fotosinteza este o binecuvântare. Mai mult CO2 este benefic pentru natură, ecologizarea Pământului: CO2 suplimentar în aer a promovat creșterea biomasei globale a plantelor. De asemenea, este bun pentru agricultură, crescând randamentul recoltelor la nivel mondial.

Încălzirea globală nu a crescut catastrofele naturale

Nu există dovezi statistice conform cărora încălzirea globală intensifică uraganele, inundațiile, secetele și asemenea catastrofe naturale sau le fac mai frecvente. Cu toate acestea, măsurile de atenuare a CO2 sunt la fel de dăunătoare pe cât de costisitoare. De exemplu, turbinele eoliene omoară păsările și liliecii, iar plantațiile de ulei de palmier distrug biodiversitatea pădurilor tropicale.

Politica trebuie să respecte realitățile științifice și economice

Nu există nicio urgență climatică. Prin urmare, nu există nicio cauză pentru panică și alarmă. Ne opunem puternic politicii nocive și nerealiste de CO2 net-zero propuse pentru 2050. Dacă apar abordări mai bune și, cu siguranță, vor avea, avem timp suficient pentru a reflecta și a ne adapta. Scopul politicii internaționale ar trebui să fie furnizarea de energie fiabilă și accesibilă în orice moment și în întreaga lume.

Sursa: https://www.europereloaded.com/500-climate-scientists-write-to-un-there-is-no-climate-emergency/