Domnul să binecuvânteze petrecerea Dumneavoastră în noua casă, începutul vieţii Dumneavoastră de familie! Puneţi acest început cu frica lui Dumnezeu şi să vă duceţi viaţa întru slava Lui, şi totul va merge bine.

Nu alergaţi după strălucire şi nu căutaţi ca ceilalţi să ofteze de mirare când vă văd!

Nu alergaţi după strălucire şi nu căutaţi ca ceilalţi să ofteze de mirare când vă văd!

Nu alergaţi după strălucire şi nu căutaţi ca ceilalţi să ofteze de mirare când vă văd! Trăiţi lin şi iarăşi lin! Fără zgomot şi zarvă, fără „mistere” şi clădire de castele în văzduh.

Să aveţi pace între voi, şi cu toţi împreună-locuitorii voştri, şi cu vecinii, şi puţină îndestulare, şi vă va fi îndeajuns. Apostolul scrie: „Având hrană si îmbrăcăminte, cu acestea mulţumiţi să fim” (l Timotei 6, 8).

Domnul să vă binecuvânteze!

Vă doresc tuturor toate cele bune. Al vostru rugător către Dumnezeu, Episcopul Teofan

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Mântuirea în viața de familie, traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Cartea Ortodoxă Bucureşti, 2004, p. 4