Selectați pagina

Noua Ordine Mondială – PLANURI DE ÎNROBIRE A LUMII

Noua Ordine Mondială – PLANURI DE ÎNROBIRE A LUMII

Umanitatea traversează, în zilele noastre, una din cele mai grele perioade ale existenţei sale. Decadenţa lumii actuale atât la nivelul individului, cât şi la nivelul statului, ar trebui să ne deştepte, să trezească în noi o suflare luminată, naţională, izvorâtă din adâncul instinctului de conservare, din credinţa în Dumnezeu.

inrobirea lumii

Noua Ordine Mondială – PLANURI DE ÎNROBIRE A LUMII

Am mai spus şi cu alte ocazii că există, în prezent, o conspiraţie mondială care a ajuns la cote fără precedent, condusă de o grupare foarte puternică şi deosebit de influentă, de o grupare ocultă planetară, fie că vorbim aici de reprezentanţii unor naţiuni, etnii sau elite corporatiste. Sub numele de Noua Ordine Mondială se ascund organizaţii, instituţii şi indivizi grupaţi într-o reţea intercorelată, care nu cunoaşte şi nici nu vrea să mai accepte limitele statale, se află deasupra legilor tuturor ţărilor, controlând politica, sistemul banacar internaţional, industria, comerţul, sistemul de asigurări, lumea medicală, traficul de droguri şi armament etc.

Ei promovează o lume a criminalităţii şi a abuzurilor greu de imaginat, îndreptate împotriva umanităţii; sunt folosite tot mai mult metode mascate de îngenunchiere a populaţiei, de exterminare a acesteia prin alimentaţia nocivă, prin produsele cosmetice, prin deşeurile toxice, prin apa fluorurată şi hrana iradiată, prin experimentele medicale şi ale industriei farmaceutice, prin alte arme biologice şi psihologice, de fapt, variantele moderne ale armelor folosite pe vremuri în bătăliile de pe câmpurile de luptă.

După cum s-a putut observa de-a lungul timpului, s-a ajuns până acolo încât să se creeze noi agenţi biologici şi virusuri, pentru care apoi sunt necesare remedii precum vaccinurile create tot de ’’ei’’. Totul este finanţat printr-o serie de programe guvernamentale, iar aceste studii şi experimente ştiinţifice aunt prezentate ca fiind proiecte de cercetare şi dezvoltare necesare pentru a coexista într-o lume mai bună şi mai sănătoasă. Unul din principalele obiective ale ocultei mondiale a fost şi este reducerea drastică a populaţiei.

Astfel, nimic nu este întâmplător, totul este regizat şi dus la împlinire conform unui plan diabolic, foarte bine pus la punct, cel care se regăseşte în Protocoalele Maeştrilor Francmasoni, bazate pe abuz de putere, crime, război, conspiraţie, conflict de interese, minciună şi crasă manipulare, fapte care se constituie într-o încălcare flagrantă a drepturilor omului, care însă se desfăşoară sub masca democraţiei, carităţii şi libertăţii individuale.

Protocoalele sunt cheia secretă care ne oferă posibilitatea de a înţelege tot răul făcut de ’’ei’’, ce bântuie astăzi în omenire. În ’’lumina’’ Protocoalelor sunt cuprinse adevăratele cauze ale frământărilor sociale, economice şi politice, generate cu o abilitate ieşită din comun de către francmasoni, de la Marea Revoluţie Franceză încoace, punctul care marchează începutul sfârşitului.

’’Armele folosite de francmasoni izolat, pe grupări sau întrunite, au forţă de penetraţie şi distrugere pe întreaga gamă a structurilor umane individuale, colective, naţionale. Corupţia, şantajul, dezinformarea, intoxicarea informativă, falsificarea istoriei şi a realităţii contemporane, manipularea informaţiilor, pornografia, compromiterea ideilor, a personalităţilor istorice sau contemporane, dezagregarea familiei şi a instituţiilor naţionale fundamentale: biserica, şcoala, armata, conflictul social, crearea antisemitismului, monopolul mass-mediei, finanţelor, controlul şi direcţionarea opiniei publice, a justiţiei, stăpânirea directă sau indirectă a guvernelor, comerţului, industriei, crima politică, lovitura de stat, alcătuiesc arsenalul armelor folosite de oculta internaţională pentru distrugerea societăţilor creştine tradiţionale şi a statelor naţionale’’, scrie Radu Theodoru în a sa excepţională carte întitulată ’’România ca o pradă’’.

Presiunile de natură politică, economică, financiară, socială şi psihologică exercitate din afară şi asupra noastră, sunt tot mai vizibile, mai cu seamă că (n. n. ţara noastră) este o naţiune preponderent ortodoxă, iar distrugerea credinţei şi înlocuirea ei cu o religie unică, mondială, este un deziderat dintre cele mai importante aflate în planul de înrobire a lumii. De fapt, aşa după cum se poate observa cu ochiul liber şi mintea limpede, ţări din fostul bloc comunist precum Ungaria, Polonia, Bulgaria, România sunt subjugate centrelor financiare internaţionale, cele care au produs criza financiară internaţională.

În privinţa României, ţara care a ajuns pe ultimul loc în Europa privind nivelul de trai, putem spune că sunt respectate întocmai obiectivele de subjugare, de aservire scopurilor ocultei internaţonale, care impun şi aici o nouă formă de sclavie, prin folosirea tehnicilor moderne de uniformizare a conştiinţelor, de spălare a creierelor, de manipulare şi supunere oarbă a maselor prin intermediul mass-mediei. Băncile sunt toate privatizate şi au capital majoritar străin, resursele naturale şi toate celelalte bogăţii sunt cedate sau înstrăinate către structuri străine, iar datoria externă către organizaţiile ocultei planetare-FMI şi Banca Mondială, se va ridica în curând la peste 100 de miliarde de euro. În majoritatea sondajelor de opinie, românii se consideră o naţiune ce se află în faţa unei crize sociale economice şi politice fără ieşire.

Dar asta nu-i împiedică-din păcate, să privească detaşaţi, cu indiferenţă, cu nepăsare la ceea ce li se întâmplă, punând întregul dezastru naţional doar pe seama crizei mondiale şi a incopetenţei celor care ne conduc, deşi realitatea este cu totul alta.

Atacurile care vin din exterior sunt susţinute din interior de cei aserviţi scopurilor oculte de dominare a lumii, şi care, deşi au crescut treptat în agresivitate, au ajuns ca, astăzi, războiul psihologic şi mediatic să devină un fapt obişnuit care nu mai deranjează aproape pe nimeni. Este concluzia la care a ajuns şi profesorul Alexandru Amititeloaie care accentua situaţia gravă în care se află o (n. n. ţară) aflată pe buza prăpastiei, într-un articol întitulat: ’’Ce nu a putut Moscova atunci, face axa Washington-Londra-Tel Aviv, acum’’, publicat pe blogul scriitorului Ion Coja: ’’Constrânşi să se îngrijească de propria existenţă, sub presiunea unui individualism impus aproape cu brutalitate, mulţi dintre (n. n. cetăţenii) noştri nu şi-au dat seama că în (n. n. ţara) noastră se instaura, cu fiecare acţiune politică sau reformă administrativă, economică, culturală etc., un regim de ocupaţie.

N-au sesizat, deşi s-au străduit unii să le deschidă ochii, că atacurile din ce în ce mai virulente asupra valorilor noastre culturale au fost gândite tocmai să înlesnească realizarea acestui obiectiv. În acest scop trebuiau demolaţi stâlpii de rezistenţă ai unităţii şi coeziunii poporului, ai credinţei sale strămoşeşti, ai dorinţei sale de a trăi într-o ţară liberă şi independentă, în care să se simtă stăpân pe munca şi bogăţiile sale, valori pentru care şi-au dat viaţa generaţii întregi de înaintaşi.

Mulţi au fost duşi în eroare de aceste atacuri perfide, ajungând chiar să creadă că trecutul istoric al poporului român, în spiritul căruia au fost educate atâtea şi atâtea generaţii de români ar fi fost glorificat artificial de propaganda comunistă. Campania furibundă de condamnare a fostului regim s-a dovedit a fi extrem de benefică şi pentru propaganda denigratoare îndreptată împotriva valorilor definitorii ale neamului românesc.

A trebuit, însă, să treacă 20 de ani, să vedem ţara prăbuşită, cu economia devastată, cu bogăţiile ei în mâna a tot felul de aventurieri străini, cu valorile noastre spirituale defăimate, cu învăţământul, cultura, sănătatea şi chiar vitalitatea poporului grav afectate, ca să ne dăm seama că tot ce a început (…) n-a fost nimic altceva decât o agresiune de mari proporţii, care continuă şi în prezent şi care nu are ca scop decât să ne piardă ca neam, pentru ca aceste teritorii şi cine or mai rămâne pe ele, să ajungă pentru totdeauna sub stăpânire străină’’.

Protocoalele masonice spun că, într-o bună zi, popoarele creştine vor fi dezbinate şi învrăjbite unul împotriva celuilalt , de presa şi literatura bolnavă – la adăpostul liberalismului -, prin corupţie, demoralizare şi denigrare umană, prin criza economică şi financiară mondială, care vor duce la un guvern mondial de sorginte masonică. Războaiele şi conflictele mondiale declanşate de ’’ei’’, vor grăbi instalarea domniei despotismului masonic, în locul unui liberalism care nu mai face faţă cerinţelor noii lumi care urmează să fie creată.

Atunci, în afara religiei masonice, toate religiile vor fi desfiinţate, pentru ca, în final, ’’Regele’’ masonilor, nimeni altul decât antihristul, să domească peste toată omenirea astfel subjugată. Luaţi, aşadar, aminte, şi nu trataţi cu indiferenţă astfel de probleme, pentru că, acţiunea satanică trebuie stopată, pentru că ea reprezintă izvorul tuturor ticăloşiilor şi nemerniciilor umane actuale. Goana după desfătări şi după o viaţă îndestulată ne va duce în păcat greu şi apoi în deznădejde, ne va face să uităm unii de alţii, de Dumnezeu. Asemenea fiului risipitor care se întoarce la Tatăl prin pocăinţă, Dumnezeu îi va primi pe cei care se vor întoarce la El şi care se vor pocăi şi vor părăsi calea păcatului.

Nota redacţiei: Deşi articolul se referă la situaţia actuală din România, e valabil întru totul şi pentru Moldova.

Sursa: revista ’’Credinţa Ortodoxă’’ nr.9, 2010

Autor: Romulus Dan Busnea

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

17 Comentarii

 1. Nicoleta

  În ce constau protocoalele acestea masonice care-s cheia răului din întreaga lume? Ce se spune în ele, ce reprezintă ele? Citisem undeva că scriitorul Serghei Nilus le-a publicat în Rusia în preajma revoluţiei, dar imediat au fost nimicite toate cărţile şi s-a stopat publicarea… Se mai găsesc pe undeva aceste texte-protocoale? Ce au ele aşa mistic şi secret?

  Răspuns
 2. Maria

  Cred ca n-ar trebui sa ne intereseze asa de tare planurile masonilor. Mai bine ar fi sa cunoastem in profunzime Scriptura si Vietile Sfintilor. Masonii fac voia lui satan, dar noi trebuie sa facem Voia lui Dumnezeu. Si ce ne va ajuta daca o sa facem rost de textele protocoalelor masonice? O sa ne ajute la mantuire? Dar fiecare om are vointa libera. Faceti cum doriti…

  Răspuns
 3. Olesea

  Dar jidanii care L-au rastignit pe Mantuitorul si urmasii lor care-s autorii Noii Ordini Mondiale, din ce categorie de oameni fac parte: crestini, pagani sau atei?!…

  Răspuns
  • marele Păcătos

   răspunsul acestei întrebări se poate ramifica mult mai complex, deoarece sunt aşa taine încât lumea nu le cunoaşte.
   în linii generale – să facem o comparaţie, iese că pe HRISTOS DUMNEZEU l-au răstignit preoţii (de astăzi) şi cei bogaţi! – despre aceasta vorbesc Sfinţii din zilele noastre!!!

   Practic toate religiile sunt de la vrăjmaş sunt de la răufăcătorul diavol, inclusiv secta catolicismului şi protestantismului, mai pot adăuga şi ateismul pentru că, ateismul la bază nu are absolut nimic înafară de aceea că CREDE ÎN MOARTE VEŞNICĂ!
   Credinţa Adevărată este una şi singură! ci nu precum o divulgă mai toţi, chiar şi preoţii ortodocşi, zic că toţi au dreptate, doar că diferă denumirea zeului.

   Turmă mică înseamnă BISERICA ORTODOXĂ CANONICĂ ŞI APOSTOLICĂ – PUNCT!

   Ordinea mondială o realizează deja nu oamenii, ci dracii împieliţaţi, precum zice preşedintele Rusiei Dimitrie (Mendelson) Medvedev în unicul să interviu pe o astfel de temă – http://www.youtube.com/watch?v=VtyKQkHIDow

   Pe google căutaţi reptilian, pe youtube căutaţi reptilians

   preşedinţi, de la Bush cel mare încoace toţi sunt deja creaturi născute în iad, precum îi numeşte Scriptura!
   Actori, cântăreţi, posibil şi sportivi, foarte mulţu din ei nu sunt oameni!

   Dacă aveţi timp şi interes, citiţi cărţulia Facerea şi cărţulia Sf. Enoh, acolo în detalii se explică, şi se spune că vor fi la sfârşit precum la început, la început au coborât îngerii pe pământ şi intrând în păcat cu femeile au născut 200 de uriaşi care aveau o viaţă de 120 de ani, dar nu aveau suflet acei uriaşi, aşa şi acum în vremurile de la sfârşit au apărut necuraţii îmbrăcaţi în piele de om, că din anii 50′ au intrat în contact “extratereştrii” cu guvernul american. Multe tehnologii, precum microundele, nanotehnologiile, laserurile, au fost împrumutate de la ei(“OZN”).

   Despre aceasta a vorbit şi Sf. Îngeraş Otroc Veaceslav, că vor fi printre oameni, dar prin nimic practic nu o să se difere până n-o să inventeze nişte savanţi un dispozitiv cu ajutorul căreia se va dedea cine este într-adevăr, om sau necurat, dar iată că, este totuşi un criteriu până atunci ca să-i observăm, sau poate mai multe.
   uneori în înregistrările video se vede cum irisul se face alungit ca la şarpe, sau chiar întreg globul ocular se face alb sau negru pe o clipă, uneori pielea de pe faţă se strânge într-un loc de parcă ca o haină. Alt criteriu la fel de important dar şi mai vizibil este aspectul trăirii persoanei. Pe îmbrăcăminte poartă craniuri (pentru necuraţi aceasta este scopul de bază – să-i vadă pe toţi fără viaţă, din motiv că omul poate să-i ocupe locul lor, celor căzuţi din toate cetele Îngereşti!).
   Stalone, Swarzzeneger, Brad Pitt, Angelina Golie lista continuă.. aceştea deja nu sunt oameni.
   În esenţă trebuie să conştientizăm că viaţa pe acest pământ este un examen, sau cu DUMNEZEU sau cu satana.
   Fără DUMNEZEU nimeni absolut nu poate face nimic!
   Rugăciune, Rugăciune, Rugăciune!
   Doamne ajută!

  • Olesea

   Eu va spun de Anna, iar dvstra imi ziceti de Caiafa…

  • marele Păcătos

   aa, aveţi nevoie de date oficiale, în primul rând trebuie să priviţi în “tabelul religiilor” şi să identificaţi din ce categorie fac parte cei care L-au răstignit pe Dumnezeu!
   http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:ReligijneSymbole.svg
   Scrie IUDA-ism, dar în esenţă, în ritualurile lor, sunt cărţi scrise că, aduc în jertfă oameni, în special copii până la 10 anişori despre aceasta se vorbeşte în căţile Şulhan Aruh şi Tlmud (în 63 de volume).
   “W” din evreiască este egală cu cifra “6” (şase), şi dacă avem www=666 peste tot, atunci ce să mai umblăm cu ghicitul?
   http://www.fourwinds10.net/resources/uploads/images/666.jpg
   cine sunt stăpânitorii acestei lumi?

  • pravoslavnic

   (Pentru marele Păcătos)Iertati-ma, cui îi furnizaţi informaţiile acestea? Ce fel de extratereştri, omule? Nu există extratereştri! Nu aveţi nici o logică în exprimare. Acesta este un site juridico-ortodox iar nu de science fiction sau de literatură postmodernistă.

 4. marele Păcătos

  pravoslavnic – Domnul să vă ierte!

  http://www.youtube.com/watch?v=ds7BmOTC-s0

  http://www.youtube.com/watch?v=80oYMLdzWBA

  http://www.youtube.com/watch?v=laYQ7BMHMsM

  http://www.youtube.com/watch?v=_v1DwejiL4w

  http://www.youtube.com/watch?v=fl-j_a5y5Go

  http://www.youtube.com/watch?v=pmp5Mbf9hr4

  http://www.youtube.com/watch?v=Zl-SSlzOo00

  Desigur, decât să vă tulburaţi, mai bine ar fi să ignoraţi această informaţie.

  Sfinţii Ortodocşi au vorbit despre “extratereştrii” precum că ei există şi mai mult decât atât ei sunt nu altceva decât îngeri căzuţi adică draci, dar dacă consideraţi că Sfinţii Lui Dumnezeu au minţit, atunci eu nu am decât să zic că vă înşelaţi.

  Este într-adevăr un portal Juridico-Ortodox, dar dacă comentariul conţine materiale incontestabile, ce atunci?
  Sf. Gavrii din Gruzia şi Sf.Îngeraş Otroc Veaceslav au spus clar că ozn şi extratereştri sunt demoni.
  Sf.Efrem Sirul a spus că acestea sunt creaturi născute în iad!!!

  Răspuns
 5. Anonim

  Deunde stiti voi atitea? cum le gasiti? dar cel mai important cum stiti daca e adevarat sau fals? mai sunt prosti da ca mine nu am mai vazut….

  Răspuns
 6. Delia

  (pentru Anonymous)Dumneata ai auzit de intelepciune? Omul intelept stie sa deosebeasca adevarul de fals si sa culeaga din toata informatia ceea ce-i trebuie pentru mantuirea sufletului. Cu adevarat imi dau seama ca esti asa cum te numesti in comentariu… Dumnezeu sa-ti dea intelepciune, frate(sau sora), ca sa nu mai fii prost(sau proasta)!

  Răspuns
  • Anonymous

   Da, nu pot ca dumneata, și ce acum de făcut… asta nu e imunitate să se dobîndească prin vitamine sau etc. la care e dat la care nu.

 7. Moni'Ka

  interesant, nu stiam ca w=6 in evreiasca. deci 666=www unde www este abrevirea de la World Wide Web adica RETEA MONDIALA (de calculatoare) termen care ma duce cu gandul la Noua Ordine Mondiala (NWO). Ciudata legatura intre internet si fiara … Parerea mea, ca in ecuatia asta cu NWO internetul isi are un loc foarte bine stabilit, deloc de neglijat. Sa nu uitam ca, in prezent , internetul este unul dintre cele mai puternice mijloace de informare si mai ales comunicare, practic poti comunica cu oricine, de oriunde din lume, in orice moment si in orice limba fara sa stii macar o boaba din limba respectiva. Si sa nu uitam ca internetul s-a nascut din eterna rivalitate între cele două mari puteri, SUA si Rusia.

  Răspuns
 8. DUSA

  DA. ESTES ADEVARAT . NOUA ORDINE MONDIALA ISI VA DUCE PLANUL LA INDEPLINIRE.TREBUIE SA FI PREA PROST SA NU-TI DAI SEAMA DE CE SE INTIMPLA.

  Răspuns
 9. slava

  de ce intro buna zi? in ucraina de aproape un an se ucide frate cu frate, adica ortodox cu ortodox, nu e mult sa avem degraba si in moldova ceva gen transmistria sau gagauzia, unde sa se implice si rusia si rominia, toti sunt ortodoxi nui asa?

  Răspuns
  • marele Păcătos

   Domnul Igor Strelcov zice că, fiind în Slaveansk şi privind kanalele ucrainene, pe un moment a început să se întrebe “da oare chiar, de ce eu “terorist” fiind, nu-i las pe sărmanii oameni în pace, lasă-i să trăiască cum vor, de ce noi facem această comunitate de patrioţi să-i apărăm pe civili, dacă de la kiev conduc cu ţara nişte oameni buni, ei sunt adevăraţii patrioţi”, apoi deconectând televizorul şi scuturându-şi aceste idei putrede, a înţeles că merge programare la nivel neuronal, chiar prin intermediul televizombie-ului.

   exact aşa şi cu ţara noastră.
   spurcaţii au profitat de comunişti, şi au venit cu contraargumente în favoarea uniunii gey-lor sodomiţi, zicând că ne trebuie armata NATO la noi pe teritoriu.
   exact aşa precum jidovii au făcut cu “anti-semitismul”, “holacaustul”, “discriminarea îndrăciţilor” etc.

   trebuie ca oamenii să nu privească televizorul.

 10. George

  Iluminatii nu sunt altceva decat demonii decazuti dinRai.Care vor sa preia controlul lumii si sa se razboiasca cu Dumnezeu.

  Răspuns

Urmăritori / Pingbacks

 1. Noua Ordine Mondiala – Planuri de inrobire a lumii | Lumină pentru candela din suflet - […] https://www.aparatorul.md/noua-ordine-mondiala-planuri-de-inrobire-a-lumii/ […]

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.