„Necaz și durere am aflat, și numele Domnului am chemat” (Psalmul 114, 3-4), zice sfântul împărat David.

N

N

Iar noi, nenorociții, pe aceeași cale fiind, la cine altul vom afla ajutorul? Mulțumire Multmilosârdului Dumnezeu, Care pe toate le face spre binele nostru.

Datori suntem să mulțumim pentru toate Domnului, Care cu dreptate ne supune ostenelilor spre răbdare; aceasta ne este de mai mult folos decât mângâierea, pentru că înalță sufletul. (Cuviosul Moise de la Optina)

Filocalia de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 30