MĂRTURIE ATHONITĂ

Nota redacţiei: Credem că fiecare creştin o să recunoască cât de adevărate sunt cele spuse în următoarele rânduri:

Stareţul Dionisie de la Sfântul Munte Athos-pentru creştinii de azi

 1. Mai multă grijă are Dumnezeu de mântuirea noastră decât noi-înşine.
 2. Duşmanii Ortodoxiei vor să distrugă orice urmă de credinţă. Ce nu reuşesc să facă cu propaganda, fac cu banii şi împrumuturile (nota redacţiei: creditele), numai să facă pe toată lumea să spună ca ei, că răul e bine şi binele e rău.
 3. Se vor schimba multe în scurt timp cu ecumenismul, se vor schimba multe în Biserică. Dar ce va fi mai rău-se vor face partide în Ortodoxie. Unii cu ecumenismul, cu papa, cu schimbări, alţii împotrivă. Schimbări mari vor fi în Ortodoxie şi duşmanii ei vor spori.
 4. Drepturile omului sunt sataniceşti, pentru că sunt drepturile omului după trup, ca să-şi satisfacă omul toate patimile sale. Nu sunt drepturile acelui om care vrea să trăiască după Dumnezeu. Auzi tu, să fie homosexualitatea impusă şi apărată prin lege! Asta nu e curat lucrare satanicească?
 5. Conducătorii lumii de azi nu au frica lui Dumnezeu. Nu-L au pe Dumnezeu cu ei.
 6. Dumnezeu a dat mare har dumnezeiesc omului-libertatea de a alege. Dumnezeu nu-l forţează să se mântuiască, nu i-a luat libertatea. Din această cauză, noi, folosind libertatea de a alege spre patimi, alungăm harul lui Dumnezeu de la noi, asta mai ales prin egoism şi mândrie.
 7. Cum văd eu lucrurile, astăzi omenirea s-a schimbat. Înainte era foarte greu de trăit, osteneală multă, nevoie, sărăcie, dar multă bucurie duhovnicească, simplitate, prostime sfântă. Astăzi sunt multe înlesniri, dar pentru că nu ştim să le folosim după Dumnezeu, ne depărtează de El. E multă tulburare sufletească şi nu mai este bucuria aceea simplă. Nu ştiu, dar aşa văd eu lucrurile, s-a slăbănogit omenirea.
 8. ’’Stinsu-s-a iscodind iscodiri’’. Adică a pierit toată credinţa, toată simplitatea atunci când iscodeşti toate şi toate pricinile.
 9. Înţelepciunea lumii acesteia nebunie este înaintea lui Dumnezeu. Adică dacă nu crezi că Dumnezeu ne-a dat toate descoperirile şi înlesnirile lumii moderne, te depărtezi de El. Crezi că toate sunt de la om, cu puterea omului.
 10. Ăştia, occidentalii, sunt mai răi decât comuniştii. Ei au spus: ’’drepturile omului’’. Dar pentru că omul este plecat din tinereţile lui spre cele rele, el spune: ’’Am dreptul să fac fărădelege pentru că aşa vreau eu!’’. Adică dă libertate la patimi. Ăştia vin cu vicleşug şi caută să te câştige încet-încet, nu te luptă pe faţă.
 11. Drepturile omului sunt o cursă pentru a legaliza păcatul. Adică să nu poţi să spui nimic împotriva celo ce păcătuiesc, pentru că sunt apăraţi de lege.
 12. Toate canoanele Sfintei Biserici sunt făcute cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Vrei să le respecţi? Eşti cu Dumnezeu. Dacă vrei să faci pe ale tale, de-acuma aluneci la erezii, la fel de fel de mişelii. Şi n-ai nici o pace sufletească.
 13. Lui Dumnezeu să mulţumim cu toţii şi să ne rugăm bunului Părinte Ceresc să ne lumineze mintea, că omul zace în cel rău din tinereţile lui. Numai harul Sfântului Duh să ne lumineze şi să nu ne îndepărtăm de Dumnezeu, că Dumnezeu niciodată nu se depărtează de noi. Noi ne depărtăm de Dumnezeu.
 14. Răbdarea este cea mai mare forţă, iar răbdătorul este cel mai puternic om.
 15. Nicăieri Ortodoxia nu ne obligă să vedem greşelile altuia, ci să ne vedem pe noi şi să ne smerim şi să ne considerăm mai răi ca toţi.

(Din ’’Prima sută de capete a Stareţului Dionisie’’, Duhovnicul de la Munele Athos)