Din cele peste 47 de miliarde de lei prevăzute în bugetul de stat pentru anul viitor la capitolul cheltuieli, 40 de milioane sunt preconizate să fie alocate pentru finanțarea partidelor politice, scrie sputnik.md

Pentru finanțarea partidelor politice, în bugetul de stat pentru anul viitor este prevăzută suma de 40 de milioane de lei.

Ministerul Finanțelor a prezentat proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019. Potrivit documentului, care a fost avizat de Guvern și urmează să fie votat de Parlament în trei lecturi, veniturile Bugetului Public Național (BPN) pentru anul viitor se estimează la 63,43 de miliarde de lei, iar cheltuielile – la 69,17 miliarde lei cu un deficit de 5,73 de miliarde de lei.

La bugetul de stat pentru anul viitor sunt planificate venituri în sumă de 42,12 miliarde de lei, cheltuieli – de 47,66 de miliarde de lei și un deficit de 5,53 de miliarde de lei.

În structura veniturilor bugetului de stat pe anul viitor veniturile din impozite şi taxe se estimează la 37,33 de miliarde de lei, cele obținute din granturi – la 1,96 de miliarde de lei.

Din cele peste 47 de miliarde de lei prevăzute la capitolul cheltuieli, 40 de milioane sunt preconizate să fie alocate pentru finanțarea partidelor politice.

Cum se împart banii din bugetul de stat partidelor din Moldova

Potrivit Legii privind partidele politice, acestea au dreptul să primească anual finanţare din bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. Regulamentul privind finanțarea partidelor politice, inclusiv metodologia de calcul, este aprobat de către CEC. Cuantumul alocaţiilor pentru acest scop se aprobă în legea bugetară anuală, cota procentuală constituind nu mai mult de 0,2 la sută din veniturile bugetului de stat, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie, şi se distribuie după cum urmează:

a) 40% – partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile parlamentare;

b) 40% – partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile locale generale;

c) 10% – partidelor politice care respectă cota de cel puțin 40% de candidați femei din numărul total al candidaților înaintați în toate circumscripțiile uninominale în alegerile parlamentare. Această majorare se va stabili din suma alocată pentru anul bugetar respectivului partid;

d) 5% – partidelor politice proporțional cu numărul de femei alese efectiv în funcția de deputat în Parlament pe circumscripții uninominale;

e) 5% – partidelor politice proporțional cu numărul de tineri aleși efectiv în cadrul alegerilor parlamentare și al celor locale generale.

În cazul blocurilor electorale, alocaţia se va împărţi conform înţelegerii prealabile între membrii blocului electoral sau, în lipsa unei înţelegeri, conform numărului de mandate obţinute de fiecare componentă.

Alocaţiile din bugetul de stat se transferă, lunar, pe conturile partidelor politice, prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. În cazul pierderii sau suspendării a dreptului la finanţare din bugetul de stat, transferul sumelor respective încetează din luna imediat următoare lunii în care a fost pierdut sau suspendat acest drept.

Pe ce cheltuie partidele banii alocați din bugetul de stat

Prin decizia organelor de conducere ale partidelor politice, alocaţiile de la bugetul de stat vor fi utilizate pentru următoarele destinaţii: cheltuieli pentru întreţinerea sediilor; cheltuieli de personal; cheltuieli pentru presă şi materialul promoţional; cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate; cheltuieli pentru telecomunicaţii; cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate; plata cotizaţiilor de membru al organizaţiilor internaţionale din care partidul respectiv face parte; investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului respectiv; cheltuieli de birotică; cheltuieli de audit; cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii publice, seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, desfăşurate pe teritoriul ţării; cheltuieli pentru programe pentru tineret și femei.

Alocaţiile de la bugetul de stat utilizate pentru alte destinaţii decât cele prevăzute de lege se restituie bugetului de stat în baza unei hotărâri a Curţii de Conturi, în mărimea utilizată contrar destinaţiei.

Primirea şi utilizarea alocaţiilor de la bugetul de stat se reflectă în mod distinct în evidenţa contabilă a partidelor politice. Controlul asupra utilizării alocaţiilor de la bugetul de stat se efectuează de către Curtea de Conturi.