Selectați pagina

Multe nume are Antihrist: omul fărădelegii, fiul pierzării și al fărădelegii, proroc mincinos, Hristos mincinos, urâciunea pustiiri, fiară, satană, șarpe

Multe nume are Antihrist: omul fărădelegii, fiul pierzării și al fărădelegii, proroc mincinos, Hristos mincinos, urâciunea pustiiri, fiară, satană, șarpe

Multe nume are Antihrist. Că-l numește pe el Scriptura: omul fărădelegii, fiul pierzării și al fărădelegii, proroc mincinos, Hristos mincinos, urâciunea pustiiri, fiară, satană, șarpe. Toate acestea sunt nume de obște, ce se cuvin nu numai adevăratului Antihrist, ci și înaintemergătorilor lui.

Multe nume are Antihrist: omul fărădelegii, fiul pierzării și al fărădelegii, proroc mincinos, Hristos mincinos, urâciunea pustiiri, fiară, satană, șarpe

Multe nume are Antihrist: omul fărădelegii, fiul pierzării și al fărădelegii, proroc mincinos, Hristos mincinos, urâciunea pustiiri, fiară, satană, șarpe

Iar mai vârtos se poate numi și tot păcătosul ce nu se pocăiește, omul fărădelegii și fiul pierzării. De aceea nu pentru cel de obște, ci pentru numele lui Antihrist cel firesc este întrebarea aici. Cum este firesc numele lui Antihrist, și care?

Sfântul Ioan, pentru numele lui Antihrist, zice așa: „Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci număr de om este, și numărul ei este șase sute șaizeci și șase” (Apoc. 13, 18). Aici, dreptule cititor, taină este și mulți cu înalte minți au ispitit, dar până acum nu o știu.

Se cade de acesta a ști desăvârșit, că oarecare nume grecesc ce urmează dialectului grecesc va fi numele cel firesc al lui Antihrist, că și la Apocalipsă este scris cu slove grecești de Sfântul Ioan Teologul.

Pentru aceasta miră-te de nebunia unor zăbavnici și netrebnici, care cu slove vor să afle acel nume care să se poată tocmi cu numărul fiarei, șase sute șaizeci și șase, Înțelegeți, cei fără de minte întru noroade, și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată!

Vedeți multe feluri de tâlcuiri la taina Apocalipsei și veți cunoaște că toți dascălii cu nume grecesc caută să tocmească numărul fiarei șase sute șaizeci și șase. Unii zic că numele lui Antihrist va fi „Lateinos”, care este roman, și aceștia gândesc a fi Antihrist, papă al Romei, alții zic a fi numele Teitan, care se zice soare, alții zic Maometis, adică Mahomet prorocul turcilor, alții Benedictos, iar alții altele.

Cu aceste socoteli puțini oameni se îndeletnicesc. Vezi, dreptule cititor, care despărțire este numelor? Măcar că toate sunt grecești și întru toate se numără numărul fiarei șase sute șaizeci și șase, precum cu putință este fiecăruia a cerca adevărul.

La mulți li se pare că numele lui va fi „Antemos”, adică potrivnic, pentru că și acest nume, Antihrist, este tot grecesc și închipuie potrivnic lui Hristos.

Unii zic că acest număr nu închipuiește numele, ci vremea venirii și a uciderii lui Antihrist.

Alții tâlcuiesc așa: cu acest număr, șase sute șaizeci și șase, se închipuie întregul păcat al diavolului, cel ce va să se săvârșească în Antihrist, pentru că numărul al șaselea nu ajunge până la al șaptelea, întru care este odihna și fericirea. Iar numărul zidirii celei înțelegătoare, prin păcatul celui căzut din odihnă și fericire, diavolul întreit păcat a împlinit; unul l-a așezat întâi, când lui și-a adus stricăciune prin păcat, și atunci a împlinit numărul cel de șase.

Al doilea, când a vătămat pe omul cel dintâi prin păcat, și atunci către șase, șaizeci a adăugat.

Al treilea, când va strica toată lumea prin Antihrist, si atunci către șaizeci și șase va da șase sute: astfel, 666.

Alții împotriva acesteia zic, că numărul al șaselea este desăvârșit, că în șase zile a zidit Dumnezeu lumea aceasta. Numărul al șaizecilea mai desăvârșit; iar al șase sutelea încă mai desăvârșit.

De unde învederat se cunoaște că Antihrist atâta desăvârșire pune pe seama sa, cât numai Iui Dumnezeu se cuvine. Că ce vom grăi de acesta mai mult, nu suferă taina ispitire.

Toți dascălii, luminătorii Bisericii, într-un glas, cu înțelepciune smerită mărturisind neștiința, zic cum că nu se știe nicidecum acest nume al lui Antihrist, căci neurmate sunt căile Domnului și necercate judecățile Lui.

De vreme ce acestea așa sunt, pentru ce oarecare nebuni, mișei și de nimic, blestemați și întunecați, fără de minte, cei ce sunt celor înțelepți un joc și râs, așa înalt filosofează, mai vârtos înnebunesc, vrând a număra sau a măsura numele lui Antihrist, voind astfel să zboare scoicile și racii unde n-au putut să ajungă vulturii cei întru înălțime zburători? Vezi cu câtă nebunie calcă porcii mărgăritarele Dumnezeieștii Scripturi?

Din cartea: Antihristica – semnul venirii lui Antihrist și sfârșitul lumii

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке