Selectați pagina

Monitorizarea electronică – metodă nouă de realizare a probațiunii penale

Monitorizarea electronică – metodă nouă de realizare a probațiunii penale

bratari electroniceAutor: Daniel Martin

Casa de avocatură „ACI Partners”

Problema supraaglomerării penitenciarelor și excesul de condamnări privative de libertate a fost și rămâne a fi de o actualitate deosebită pentru Republica Moldova. Din păcate, în ultima perioadă se înregistrează o creștere a numărului populației penitenciare. Astfel, potrivit datelor statistice ale Departamentului Instituțiilor Penitenciare, la 1 aprilie 2016, în penitenciarele din țară se aflau 6359 de condamnați, în comparație cu 5834 de condamnați la 1 aprilie 2015.

Creșterea populației penitenciare a devenit o problemă nu doar de sistem, ci și de imagine a Republicii Moldova pe arena internațională. Mai mult, întreținerea populației penitenciare reprezintă o povară grea asupra bugetului statului, fapt deloc de neglijat, mai ales în situația de criză economică cu care se confruntă actuala guvernare.

Toate acestea au făcut ca autoritățile naționale să întreprindă măsuri radicale în vederea reducerii populației penitenciare și armonizării legislației naționale, dar mai cu seamă a practicii judiciare, la standardele internaționale. În acest sens, prin Legea nr. 138 din 03.12.2015 a suferit modificări esențiale instituția probațiunii, fiind introdusă o nouă metodă de realizare a acesteia – monitorizarea electronică.

Ce este monitorizarea electronică

Potrivit prevederilor art. 210 al Legii cu privire la probațiune, monitorizarea electronică constă în supravegherea prin utilaje electronice a persoanei liberate de pedeapsa penală care poate fi aplicată la stabilirea unor obligații sau restricții. În așa mod, monitorizarea electronică reprezintă folosirea realizărilor tehnologiilor moderne în vedere prevenirii și combaterii criminalității.

Introducerea monitorizării electronice este chemată să sporească eficiența instituției probațiunii. Se așteaptă că această instituție, pe de o parte, va încuraja instanțele judecătorești să aplice mai des condamnarea cu suspendarea condiționată a pedepsei sau de eliberare condiționată înainte de executare în privința persoanelor care au comis infracțiuni de o gravitate redusă. Pe de altă parte, va spori încrederea societății în siguranța populației, în măsură în care, cei liberați condiționat de pedeapsă vor fi supuși unei supravegheri sporite, fapt ce va împiedica considerabil încălcarea condițiilor de executare a acestor măsuri.

Monitorizarea electronică este în concordanță cu un șir de acte și standarde internaționale, precum și mai multe recomandări ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, printre care Recomandarea Comitetului de Miniștri CM/Rec (2014)4 către statele membre privind monitorizarea electronică, adoptată de Comitetul de Miniștri la 19 februarie 2014.

Avantajele monitorizării electronice:

 • reducerea recurgerii la privarea de libertate;
 • asigurarea supravegherii eficientă a suspecților și condamnaților;
 • contribuirea la prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni;
 • sporirea procesului de resocializare a condamnaților;
 • eficientizarea mecanismului de realizare a justiției penale în raport cu cei care au comis infracțiuni de o periculozitate redusă și nu merită izolarea de societate.

Monitorizarea electronică poate fi aplicată:

 • persoanelor condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei;
 • persoanelor liberate condiționat de pedeapsă înainte de termen;
 • persoane în privința cărora a fost aplicat arestul la domiciliu;
 • condamnații care execută pedeapsa închisorii și care se deplasează fără escortă sau însoțire și/sau cei care se deplasează pe o durată scurtă de timp în afara penitenciarului;

Care este mecanismul de realizare a monitorizării electronice

Monitorizarea electronică se realizează prin sisteme GPS, prin utilaj telefonic fix sau mobil, iar persoanei monitorizate i se instalează brățară specială la picior sau la mână.

Persoanei monitorizate electronic i se stabilesc:

 • zona de deplasare;
 • zona şi/sau locul unde este interzis să se deplaseze;
 • perioada de timp în care i se interzice de a părăsi domiciliul sau reşedinţa.

Cine asigură procesul monitorizării electronice

Monitorizarea electronică a persoanelor se asigură de către organele de probațiune care, în caz de încălcare repetată a obligațiilor în cadrul sistemului de monitorizare, înaintează un demers în instanța de judecată privind anularea liberării de pedeapsă și pentru trimiterea persoanei în penitenciar.

Cheltuielile pentru exploatarea și întreținerea utilajului electronic și cine le suportă

Pentru exploatarea și întreținerea utilajului electronic sunt suportate de bugetul de stat. Republica Moldova tinde spre modelul cu cheltuieli rezonabile legate de realizarea monitorizării şi preconizează aproximativ 5 euro/monitorizare/zi, ceea ce include costul de închiriere a echipamentului.

Sursa: http://www.bizlaw.md/

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке