În premieră, Republica Moldova va avea un Cod administrativ care va defini modul de funcţionare a instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice. Un proiect de lege în acest sens a fosta adoptat astăzi în lectură finală de Legislativ, comunică MOLDPRES.

Inițiativa aparține unui grup de deputați și are drept scop sistematizarea tuturor reglementărilor legale referitoare la procedura administrativă şi celor referitoare la contenciosul administrativ într-un singur act legislativ, în vederea asigurării clarităţii, coerenţei şi accesibilităţii.

Noul Cod Administrativ stabilește domeniul de aplicare a procedurii administrative, modul de desfăşurare a procedurii administrative, participanţii la procedura administrativă, fazele procedurii administrative, operaţiunile administrative, contractele administrative, executarea şi respectarea actelor administrative, controlul administrativ şi căile de atac.

Documentul adoptat astăzi va reglementa emiterea de acte administrative de către autoritățile publice, mecanismele de rezolvare a petiţiilor adresate de către cetăţeni, precum și va cuprinde totalitatea actelor legislative care în prezent stabilesc raporturile juridice de drept administrativ. În premieră, va fi reglementat refuzul de a primi sau a examina o cerere.

La fel, pentru prima dată, va fi dispusă obligativitatea întocmirii dosarului administrativ de către autorităţile publice. În noul Cod va fi reglementată și procedura de notificare în cadrul procedurii necontencioase și va fi instituită posibilitatea încheierii contractului de împăcare între părţi atât în procedura necontencioasă, cât şi în cea contencioasă.

Proiectul Codului Administrativ este structurat în patru cărţi care se referă la uniformizarea soluţiilor legale şi reglementarea situaţiilor juridice semnalate de jurisprudenţa administrativă. La fel, prevede simplificarea mijloacelor de acţiune a administraţiei publice prin coerenţa şi predictibilitatea procedurilor și asigurarea stabilităţii procedurilor administrative.

Codul administrativ al Republicii Moldova va intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2019.