Big Brother „I’ll be back”

CJUE decide asupra caracterului neconform al supravegherii în masă prin comunicații electronice iar între timp, în Republica Moldova SIS promovează un proiect de lege prin care propune identificarea SCRISĂ (ceea ce presupune prezentarea actului de identitate și semnarea olografă a contractului) a tuturor consumatorilor de servicii de comunicații electronice (în special: servicii de cloud, hosting, cartele prepay etc.), iar scopul nobil urmărit conform notei informative la proiect: citat ,,DE A NU ÎMPIEDICA IDENTIFICAREA DE CĂTRE ORGANELE DE DREPT… în caz cazurile de INFRACȚIUNI INFORMATICE ȘI A INFRACȚIUNILOR CU CARACTER TERORIST, EXTREMIST”

Se pune întrebarea:

  1. Câte cazuri de extremism, terorism (cu excepția profesorilor turci) au fost examinate/constatate de către SIS în ultima perioadă ?
  2. Câte persoane din numărul aproximativ de 32 000 (conform raportului CNPDCP) care au fost accesate/verificate în resursele informaționale de stat de către SIS, au figurat în cauzele de extremism/terorism?
  3. Câte din cele 32 000 de persoane au fost informate de către SIS asupra faptului accesării dar și a scopului și temeiului legal urmărit pentru oferi unica cale de atac – dreptul la justiție ?

P.S. Cine își mai amintește acel proiect de lege numit ,,Big Brother”, care nu a fost votat în urma presiunilor înaintate de societatea civilă. Totuși, după cum constatăm, a fost aleasă o altă tactică: includerea unor amendamente/proiecte de lege mici, care să pună în aplicare segmentat conținutul acelui proiect de lege.

Autor: Sergiu Bozianu, profilul său de socializare