Selectați pagina

Moldova. Juriștii Ortodocși cer alternativa permiselor de conducere biometrice

Moldova. Juriștii Ortodocși cer alternativa permiselor de conducere biometrice

Nota redacției: În februarie 2016, Ministerul Afacerilor Interne a propus spre examinare Parlamentului Republicii Moldova un proiect de lege care ar modifica situația actuală a modului de primire a permiselor de conducere auto. Astfel, în cazul în care se votează acest proiect, toți conducătorii auto, la momentul primirii permisului, vor trebuie să depună datele dactiloscopice (amprentele digitale și ale palmei).

Prin acest proiect nu se acordă nici o alternativă cetățenilor ce dețin Buletine de Identitate Provizorii care au renunţat la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată a datelor cu caracter personal.

Această propunere a MAI a fost votată în Parlament în primă lectură pe data de 23 iunie 2016 și urmează ca, până la sfîrșitul lunii iulie sau cel târziu în toamnă, să fie votat în a doua lectură și să intre în vigoare.

În această situație, luni, 4 iulie 2016, Mișcarea Juriștilor Ortodocși din Moldova, în cadrul unei întâlniri cu președintele Comisiei Parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, a înaintat o Adresare prin care a solicitat crearea unei alternative sau excluderea obligației de a depune datele dactiloscopice pentru cetățenii deținători ai Buletinului de Identitate Provizoriu, care urmează să-și perfecteze permise de conducere.

Mai jos se anexează Adresarea către Comisia Parlamentară.

Mișcarea Juriștilor Ortodocși din Moldova

____________________________________________________

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Schinoasa, 2

Adresare

La începutul anului curent, Ministerul Afacerilor Interne a propus un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat. Elaborarea proiectului are ca temei crearea posibilității codării şi verificării, inclusiv, a amprentelor palmare și a urmelor palmare latente. Totodată se prevede ca dactiloscoparea obligatorie a conducătorilor auto să fie efectuată la perfectarea permisului, şi nu la primirea permisului cum este în prezent, precum și modificarea și completarea noțiunii de “date dactiloscopice”.

Ținem să evidențiem prezența unei categorii de cetățeni ai Republicii Moldova, deținători ai Buletinului de Identitate Provizoriu, fără număr de identificare din motive religioase, care sunt împotriva colectării, stocării și procesării automatizate a datelor cu caracter personal. Sistemul de acte normative naționale, implicit Legea nr. 273 din 09 noiembrie 1994 cu privire la actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, prevede la art. 3 alin. (11), posibilitatea deținerii de către persoanele care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei a Buletinului de Identitate Provizoriu, eliberat pe un termen de 10 ani.

Buletinul de identitate provizoriu reprezintă o măsură de alternativă oferită de legislator, cu respectarea normelor internaționale, în special a Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, intrată în vigoare la 3 septembrie 1953, pentru Republica Moldova la 12 septembrie 1997, care conform art. 9 alin. (1): “Orice persoană are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie; acest drept include libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea în mod individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult, învățământ, practici și îndeplinirea ritualurilor.”

Totodată, potrivit Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, prin noțiunea de date cu caracter personal se înțelege orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Astfel, se constată apartenența datelor dactiloscopice la datele cu caracter personal, și anume reprezintă elemente fiziologice specifice identității persoanei identificate.

Astfel, pentru a evita lezarea drepturilor cetățenilor deținători ai Buletinului de Identitate Provizoriu, înaintăm următoarele propuneri de modificări şi completări a Proiectului nr. 235 din 26 mai 2016, după cum urmează:

  1. Includerea în prezentul proiect a articolului 10 alin. (1) pct. 3), ce urmează a se completa cu următoarele cuvinte „cu excepția persoanelor care au renunţat la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată a datelor cu caracter personal”.

  2. La pct. 4, și anume la articolul 12 alin. (2), cuvintele „primirea permisului de conducere a mijloacelor de transport” se substituie cu cuvintele „perfectarea permisului de conducere a mijloacelor de transport, cu excepția persoanelor care au renunțat la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată a datelor cu caracter personal”.

Mișcarea Juriștilor Ortodocși din Moldova

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке