Circa 20% din societatea Moldovei, care include cei mai bogaţi oameni din ţară, au obţinut în anul 2018 aproximativ 40% din toate veniturile din republică, relatează Infotag

Despre aceasta se menţionează în studiul „Moldova inegală, analiza celor mai importante cazuri de inegalitate în RM”, realizat de mai multe organizaţii neguvernamentale.

Potrivit agenţiei INFOTAG, studiul arată că veniturile celor mai bogați oameni din Moldova depășesc semnificativ veniturile celor săraci, deşi nivelul sărăciei în Moldova scade încet. Așadar, 20% dintre cei mai săraci oameni deţin doar 8% din venituri.

Autorii remarcă faptul că diferența de inegalitate a veniturilor este la nivelul de 30 după coeficientul Gini, când 0 înseamnă lipsa inegalității, iar 100 indică o situație de inegalitate mare. Moldova are un nivelul mediu european și se află lângă țările UE, precum Croația și Luxemburg.

Studiul a fost realizat de Centrul de Parteneriat pentru Dezvoltare, Fundația Europa de Est, asociația „Alianţa organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din RM”, rețeaua globală „HelpAge International”, Coaliția „Vocea Romilor” și Consiliul Național al Tineretului din Moldova.