În cadrul programului de asistență tehnică oferită de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în Moldova a sosit expertul internațional Eliahu Ben Moshe.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în ansamblu el a și-a planificat trei misiuni de lucru în RM pentru a studia potențialul instituțional al Biroului, necesitățile acestuia și a elabora planul de acțiuni pentru organizarea următorului recensămînt al populației și locuințelor al republicii în 2020, în conformitate cu recomandările și practica ONU/Eurostat.

În cadrul primei misiuni care va dura pînă la finele săptămînii expertul intenționează să aprecieze toate etapele precedentului recensămînt din 2014, care a fost efectuat în conformitate cu recomandările Conferinței statisticienilor europeni.

În primul rînd el se va familiariza cu baza normativă a RM, planul de activitate a BNS, bugetul acestuia,  metodologia de colectare a datelor, instruirea personalului.

După cum s-a comunicat anterior, ultima oară recensămîntul populației și locuințelor în RM a fost efectuat în 2014, însă prelucrarea datelor din cauza penuriei de mijloace a fost finalizată la începutul acestui an. Populația a primit acces la ele relativ recent.

Sursa: noi.md