Selectați pagina

Moldova este pe locul 5 după numărul de cereri adresate la CtEDO, majoritatea fiind din cauza încălcării dreptului la un proces echitabil

Moldova este pe locul 5 după numărul de cereri adresate la CtEDO, majoritatea fiind din cauza încălcării dreptului la un proces echitabil

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pentru anul 2018. Conform raportului, la 31 decembrie 2018, 1.204 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva Moldovei, aceasta situându-se pe locul 11 din 47 de state(1.348 de cereri  în anul 2017 și la fel locul 11), scrie moldova9.com

Dintre acestea, 814 cereri vizând Moldova au fost alocate unui organ judiciar (758 cereri în 2017); 54 cereri au fost comunicate Guvernului (67 cereri în anul 2017); 858 de cereri au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol (633 cereri în 2017); au fost pronunțate 33 hotărâri, vizând 44 cereri (16 hotărâri în anul 2017 referitor la 17 de cereri).

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova este pe locul 5, cu indicele 2,29 cereri la 10.000 locuitori. În 2017 Moldova era situată pe locul 7, însă cu indicele de 2,13 cereri la 10.000 locuitori.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2018, Curtea a pronunțat 33 hotărâri (16 în anul 2017), dintre care în 27 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova. În șase cauze, în privința Moldovei, nu a fost constatată nicio violare a Convenției, fiind constatată responsabilitatea Federației Ruse în cinci cauze. Suma prejudiciilor pe care Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să le achite reclamanților se ridică la 234.191 Euro (95.348 Euro în anul 2017).

Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2018 relevă încălcarea următoarelor articole de către Republica Moldova:

  • Articolul 3 – Condiții inumane, tratament inuman și degradant/investigaţii defectuoase (11 cauze);
  • Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (11 cauze);
  • Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (5 cauze);
  • Articolul 7 – Nici o pedeapsă fără lege (1 cauză);
  • Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie (2 cauze);
  • Articolul 10 – Libertatea de exprimare (1 cauză);
  • Articolul 11 – Libertatea de întrunire și asociere (1 cauză);
  • Articolul 13 – Dreptul la un remediu efectiv (6 cauze);
  • Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (5 cauze).

Totodată, în 2016 Curtea Europeană a făcut publice 34 de Decizii. 11 dintre decizii au fost scoase de pe rol ca urmare a încheierii acordurilor de reglementare amiabilă a cerereilor dintre Guvernul RM cu reclamanții și 4 ca urmare a recunoașterii de către Curte a declarațiilor unilaterale înaintate de Guvern. Pentru aceste 15 cauze, Guvernul a acordat în total suma de 87.970 Euro.

Prin hotărârile și deciziile pronunțate în 2018, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească în total compensații în mărime de 322.161 Euro (107.348 Euro în anul 2017). În două cauze, în ceea ce privește satisfacția echitabilă, Curtea a considerat că problema aplicării articolului 41 nu este gata pentru a fi decisă și a a rezervat-o pentru hotărâri separate.

Până la data de 31 decembrie 2018, CtEDO a pronunțat 387 de hotărâri, dintre care în 344 a fost constatată cel puțin o violare a Convenției de Republica Moldova, pentru care au fost achitate prejudicii în sumă de aproape 15 milionae de Euro. De remarcat este faptul că Moldova, după numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populație depășesc cu mult Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (164), protecția proprietății (113), tratamentul inuman și degradant (91), dreptul la libertate și siguranță (94).

Juriștii pentru Drepturile Omului au lansat o bază de date care conține jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului contra Republicii Moldova. Aceasta permite analiza cauzelor după mai multe criterii: tipul actului, soluția, organul emitent, anul pronunțării, articolul vizat, sumele achitate de Guvern. Astfel, la distanță de câteva click-uri, vizitatorul poate afla câte hotărâri au fost pronunțate, de exemplu, în anul 2018, care sunt despăgubirile achitate, în câte cauze s-a constatat încălcarea articolului 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Totodată, toate înregistrările pot fi exportate în format editabil.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *