SCRISOARE DE SOLIDARITATE CĂTRE ARHIEPISCOPUL TEODOSIE AL TOMISULUI
DIN PARTEA MITROPOLITULUI SERAFIM DE PIREU

serafim-si-teodor

STATUL ELEN

SFÂNTA MITROPOLIE DE PIREU

Akti Themistokleus 190

185 39 PIREU

E-mail: [email protected]

Tel. Centru Eparhial 210 4514833

Fax. 210 4518476

Nr. Prot. 649

În Pireu, 7 iunie 2013

Către Înaltpreasfinţitul

Arhiepiscop de Tomis,

domnul domn Teodosie

În Constanţa – România

Înaltpreasfinţite sfinte frate,

Hristos a înviat!

Cu cuvenitul respect faţă de lucrarea arhierească slujitoare a Înaltpreasfinţiei Voastre şi faţă de respectabila Voastră persoană, venim să Vă exprimăm sentimentele de nedescrisă bucurie, veselie şi desfătare duhovnicească, care ne-au cuprins când am aflat prin intermediul presei electronice din Elada de organizarea de către Sfânta Arhiepiscopie a Înaltpreasfinţiei Voastre a unei omilii, care l-a avut ca principal vorbitor pe Profesorul Emerit al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii Aristotelice din Tesalonic, eruditul şi preacucernicul Părinte Protopresbiter Theodoros Zisis, cu tema „Căderea Constantinopolului”, care – cu prilejul prezenţei sale în Arhiepiscopia Înaltpreasfinţiei Voastre – a vizitat sfintele mănăstiri, unde – în urma cererii obştilor monahale înseşi şi a mulţimii credincioşilor, care au pus întrebări adecvate şi corespunzătoare temelor din viaţa şi activitatea Bisericii – vorbitorul a dezvoltat teme bisericeşti şi duhovniceşti actuale.

Vă felicităm cordial pe Înaltpreasfinţia Voastră pentru inspiraţia de-Dumnezeu-luminată a ideii organizării, pentru alegerea foarte nimerită şi pentru invitaţia onorantă a vorbitorului sus-numit, precum şi pentru excelenta desfăşurare a omiliei.

Acţiunea sus-numită a Înaltpreasfinţiei Voastre demonstrează în mod incontestabil interesul vigilent al Înaltpreasfinţiei Voastre pentru teme de interes teologic pan-ortodox, iar pe Înaltpreasfinţia Voastră Vă aşează printre arhiereii păzitori, care prin multă silinţă şi trudă, zi şi noapte priveghează pentru mântuirea turmei; între episcopii care au jurat cu sinceritate şi care păzesc cu integritate şi onestitate înfricoşătoarele jurăminte de la hirotonia lor în treapta de episcop; între păstorii cei buni, care mărturisesc credinţa neprihănită a Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, Biserica cea Una, Sfântă, Universală şi Apostolică, în aceste vremuri dificile şi de pe urmă, în care predomină confuzia tuturor lucrurilor. Cu adevărat – prin harul lui Dumnezeu – Vă arătaţi nu numai următor al Tronurilor, ci şi părtaş al obiceiurilor Apostolilor.

Alegerea ca vorbitor de către Înaltpreasfinţia Voastră a Preacucernicului şi eruditului Părinte Protoprezbiter Theodoros Zisis a fost foarte nimerită, deoarece admirabilul şi alesul frate în Hristos, părintele Theodoros Zisis, este unul dintre cei mai buni profesori, recunoscuţi la nivel internaţional, care excelează încă din tinereţe în domeniul Sfintei Scripturi şi al Literaturii Patristice, o personalitate proeminentă şi o prezenţă contemporană a Teologiei Patristice, un eminent autor al unei mulţimi de scrieri cu conţinut teologic şi duhovnicesc, un simbol al rezistenţei clerului şi poporului împotriva decadenţei morale şi a abaterilor de la credinţa ortodoxă, un preot păstrător al Tradiţiei, cu o foarte mare şi importantă slujre şi contribuţie în Biserica Ortodoxă, prin participarea sa ca reprezentant atât al Patriarhiei Ecumenice, cât şi al Bisericii Eladei la dialogurile teologice ale Bisericii Ortodoxe cu ereticii romano-catolici (papistaşi) şi protestanţi, aşa cum oricine îşi dă seama, citind bogata sa biografie. Cele de mai sus le mărturisim şi Noi, din aceeaşi experienţă, ca martori oculari şi ca unii care l-am auzit cu propriile urechi pe acest om, pentru că de multe ori l-am invitat la congresele, conferinţele şi omiliile pe care le organizează periodic Sfânta noastră Mitropolie, în urma cărora am rămas de fiecare dată surprinşi şi uimiţi de profunzimea sa în gândirea teologică, de cuvântul său argumentat şi articulat cu atenţie şi minuţios din punct de vedere ştiinţific şi teologic, de dinamismul şi combativitatea lui şi, în cele din urmă, de râvna sa întru cunoştinţă pentru Credinţa Ortodoxă, de care, cu siguranţă, V-aţi încredinţat şi Înaltpreasfinţia Voastră, cu proprii ochi. Pentru cele de mai sus şi Sfânta noastră Mitropolie l-a onorat în Duminica Ortodoxiei din anul 2012 cu Crucea de Aur a Sfintei Mitropolii.

Credem, Înaltpreasfinţite, că venirea Preacucernicului şi eruditului Părinte Protopresbiter Theodoros Zisis în eparhia Înaltpreasfinţiei Voastre a fost o îmbelşugată binecuvântare a Întreit-Sfântului Dumnezeu şi că a constituit un popas istoric, un eveniment foarte nevralgic şi un moment unic, atât pentru cele ce au avut loc şi pentru evoluţia corespunzătoare a Sfintei Arhiepiscopii a Tomisului, pe care cu iubire de Dumnezeu şi plăcând lui Dumnezeu o păstoriţi, cât şi pentru întreaga Patriarhie a României. Mai mult decât atât, sperăm că venirea părintelui Theodoros Zisis a ajutat lucrarea pastorală ce se săvârşeşte sub Înaltpreasfinţia Voastră şi colaboratorii Înaltpreasfinţiei Voastre şi ne rugăm ca Dumnezeu să înmulţească roada sa.

Fie ca această manifestare să aibă şi o continuare pe măsură, adică organizarea mai multor omilii, conferinţe şi congrese asemănătoare cu distinşi vorbitori asemănători spre informarea şi păzirea turmei şi spre slava Sfântului nostru Dumnezeu Treimic.

Încheind, Înaltpreasfinţite Sfinte Frate, Vă urăm din inimă ca Domnul nostru Iisus Hristos Cel Înviat să ne învrednicească în pământescul Ierusalim de acum de un contact personal cu Înaltpreasfinţia Voastră, de comunicare şi de săvârşirea împreună a înfricoşătoarei, fără-de-sânge şi Dumnezeiştii Mistagogii (Liturghii), (continuarea in siteul Pelerin Ortodox)

Sursa: ortodoxiacatholica.wordpress.com