Vai, ce minune! Masa cea de taină este pregătită, Mielul lui Dumnezeu este junghiat pentru tine, preotul se nevoieşte pentru tine, foc dumnezeiesc izvorăşte din preacurata Masă, Heruvimii stau împrejur, Serafimii, care cu şase aripi îşi acopăr feţele, zboară pe deasupra, toate Puterile cele netrupeşti împerună cu preotul se roagă pentru tine, focul cel duhovnicesc se pogoară, Sânge curge din preacurata coastă în potir spre curăţirea ta, şi tu nu te înfricoşezi, nu roşeşti că eşti găsit mincinos în acest înfricoşător ceas? Ai o sută şaizeci şi opt de ore pe săptămână; şi din acestea Dumnezeu Şi-a oprit pentru El numai o singură oră; şi cheltuieşti şi această oră în treburi lumeşti, în glume, în discuţii!…’’ SF. IOAN GURĂ DE AUR

Mitropolitul Augustin de Florina

Despre mersul la Biserică

Iubiţii mei, mulţi lipsesc de la Biserică şi de la slujbă din diferite motive. Unii, pentru că au înnoptat sâmbătă până la orele dimineţii, iar atunci când clopotele bat, ei dorm. Alţii, în special vara, pentru că duminică dimineaţa se trezesc şi aleargă pentru baie pe plaje, şi acolo, goi, bărbaţi şi femei înoată toată ziua. Alţii, dacă este iarnă, pentru că aşteaptă să ningă şi atunci se îndreaptă spre centrele de distracţii şi urcă pe pârtiile pentru schi. Alţii, pentru că pleacă la vânătoare. Aşadar, unii în pat, alţii la plajă, unii pe vârfuri, alţii la vânătoare, iar alţii pentru că se scuză că urmăresc Liturghia de la radio. Toţi aceştia, deşi sunt sănătoşi, cu diferite justificări lipsesc de la Biserică. Este acesta un păcat grav? Foarte grav. Este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Atunci când îţi strigi copilul şi el te dispreţuieşte, nu te întristezi? Când învăţătorul sună clopoţelul şi, din cei o sută de copii, intră la lecţii doar doi, cum i se va părea? Şi când un ofiţer trâmbiţează de luptă iar soldaţii dorm în fericire, ce denotă asta? Absenţa de la Biserică este încălcarea unui canon al Bisericii, al optzecilea al Sinodului al VI-lea Ecumenic, care spune că orice creştin-în afara cazurilor de boală-care lipseşte trei duminici de la Biserică, dacă este cleric, trebuie să fie caterisit; iar dacă este mirean, trebuie să fie afurisit. Şi nu este doar o încălcare, este şi o pagubă. Dacă am fi avut ochi duhovniceşti, am fi văzut pe toată durata slujbelor dumnezeieşti o mână îngerească împărţind briliante, rubine şi smaralde. Ce sunt cei şase Psalmi ai Utreniei, Troparele, Slavele? Apoi, Dumnezeiasca Liturghie, ecteniile, rugăciunile, Apostolul, Evanghelia, predica şi, mai presus de toate, oferirea Trupului şi Sângelui lui Hristos, Taina Tainelor-Dumnezeiasca Euharisite? Toate acestea sunt daruri negrăite, pe care Biserica le oferă omului în fiecare duminică. Şi dacă nu ai o biserică lângă tine şi ar exista doar o singură biserică în patria ta, şi atunci ar merita să porneşti şi să te duci acolo ca să participi la Liturghie. Aşa cum alergăm pentru vindecarea trupului la izvoare tămăduitoare şi la medici, chiar şi în afara ţării, aşa ar trebui să alergăm la biserică, să simţim ceea ce a spus Psalmistul: ’’Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: în casa Domnului vom merge’’, adică am simţit bucurie când mi-au zis să mergem la biserică (Psalmi 121, 2). Din nefericire, însă, asta nu se întâmplă şi mulţi lipsesc sistematic. Şi pe câte binecuvântări dăruieşte participarea la slujba bisericii, pe atâtea rele decurg din lipsa frecventării bisericii. Pentru că să nu credem că această absenţă va rămâne nepedepsită. Timpul frecventării bisericii nu este un timp pierdut. Este o mare binecuvântare. În vremurile de demult, cu excepţia celor ţintuiţi la pat, toţi mergeau la biserică. Şi pe cei care lipseau, preotul îi vizita să vadă de ce-au lipsit. Astăzi s-au golit bisericile. Dintr-o sută de creştini, doar doi merg la biserică. De ce? Care este cauza?

(Episcopul Augustin, Atena, 1958).