Selectați pagina

Mitropolitul al Pireului la Școala Brâncovenescă din Constanța: „Infiltrarea «Noii Ere» a antihristului în (sistemul de) învăţământ”

Mitropolitul al Pireului la Școala Brâncovenescă din Constanța: „Infiltrarea «Noii Ere» a antihristului în (sistemul de) învăţământ”

new age„Noua Eră”, „New Age”, „Era Vărsătorului.” Este vorba despre terminologii care caracterizează epoca noastră. De multe ori, când vorbim despre „Noua Eră”, există impresia că aceasta este de fapt o organizaţie concretă, cu un conducător al ei, cu membrii şi cu o învăţătură clară. Acest lucru nu este adevărat. Este vorba de o mişcare, de o tendinţă, de un curent. Acest fenomen l-am putea caracteriza chiar şi drept „modă”, care ca un tsunami a inundat societăţile occidentale şi ameninţă edificiul european al valorilor. Este un edificiu care se sprijină pe idealul antic grec şi pe valorile şi învăţăturile creştinismului.

Principiile fundamentale ale „Noii Ere” sunt întru totul străine de creştinism în general şi de credinţa ortodoxă în special. Avem de-a face cu o nouă cosmologie, o nouă antropologie, o nouă teologie şi o nouă percepţie a moralei.

Ca şi teorie a apariţie cosmosului, ea se bazează pe religii necreştine. Conform acestei teorii, omenirea trece printr-o continuă alternanţă de epoci şi nu urmează o traiectorie dreaptă.

Termenul modern „New Age” este preluat din astrologie. Astrologii susţin că soarele şi grupul lui de planete „se rotesc în jurul unei soare central, care se află la milioane de mile distanţă şi că este nevoie de o perioadă de aproximativ 26.000 de ani ca să facă o rotaţie completă. Această orbită este numită ciclu zodiacal şi este împărţit în 12 zodii.” Ca sistemul solar să treacă printr-o zodie are nevoie de mai mult de 2.100 de ani. Acest timp este considerat o „epocă cosmică” sau o „diviziune.”

Adepţii „Noii Ere” susţin că, în timpul epocii Imperiului roman, soarele a intrat în zodia peştilor şi a început „Epoca peştilor.” A fost epoca în care a trăit Hristos, epoca creştinismului. De aceea şi simbolul lui Hristos a fost peştele.

„Epoca peştilor” este considerată de adepţii New Age drept epoca restricţiei şi a îngustimii. În aceasta ei spun că au domnit poruncile, controlul din partea preoţilor, prigonirea oamenilor liber cugetători, a fost epoca războaielor, a colonialismului, a distrugerii naturii. Aşadar, această epocă, potrivit new age-iştilor, se încheie şi începe „Noua Eră”: „Era Vărsătorului”!

Unul dintre principiule fundamentale ale învăţăturii „Noii Ere” e abordarea „holistică” a lumii. Adică faptul că toate creaturile constituie „scurgeri” şi manifestări ale unei esenţe divine impersonale, a unei „conştiinţe suprauniversale.” Noi, oamenii, constituim părţi ale acestei esenţe divine, în vreme ce strădania fundamentală a creaturilor trebuie să se orienteze spre întoarcerea în oceanul acestei esenţe „divine.” Rezultatul acestei învăţături e teoria „karmei” şi a reîncarnării, a succedării epocilor şi a sosirii diferitelor „fiinţe luminate”, care să ne conducă în evoluţia noastră.

În centrul acestei teorii se află învăţătura despre sosirea noului Mesia. Fiecare epocă are un Mesia al ei. Epoca peştilor l-a avut ca Mesia pe Iisus Hristos. Epoca Vărsătorului? Aici lucrurile se complică, deoarece „Noua Eră” are o percepţie diferită despre cine este Mesia faţă de cea pe care o are creştinismul.

Pentru „Noua Eră”, Iisus Hristos nu constituie Persoana unică şi irepetabilă a Fiului lui Dumnezeu, Care S-a întrupat şi a trăit într-un loc şi timp concret, având ca scop mântuirea neamului omenesc şi dăruirea posibilităţii îndumnezeirii omului. Aceasta este învăţătura Bisericii despre Hristos.

Mesia „Noii Ere” sau „Avatarul”, cum se obişnuieşte să se spună, este o persoană care „întrupează” o „stare de hristos”, aşa-numita „stare hristică.” Mişcarea „teosofiei” subliniază de fiecare dată că timpurile se apropie şi chemarea mulţimii devine tot mai puternică, vine un Avatar-Hristos. Venirea hristosului epocii Vărsătorului constituie, conform acestei mişcări, „un eveniment spiritual”, care va aduce „mari schimbări sau reabilitări” şi va inaugura o „nouă civilizaţie.”

De multe ori Hristos este pus la acelaşi nivel cu: Socrate, Budha, Confucius, Krişna, dar şi cu alţii mai noi precum: Satya Sai Baba, Moun, Satiananta, dar şi greci, precum Dionisis Dorizas, care credea că este hristosul „Noii Ere.” Toţi aceştia, împreună cu Hristos, potrivit mişcării „Noii Ere”, sunt „Mari Iniţiatori” ai omenirii. Adică sunt „oameni luminaţi”, care „şi-au jertfit” absorbirea lor de către „oceanul divin infinit”, ca să rămână pe pământ şi să îi călăuzească pe oameni.

Pe aceste principii fundamentale s-a sprijinit edificiul „Noii Ere”, aşa cum s-a dezvoltat această mişcare în deceniul al nouălea al secolului trecut. Este o creaţie teoretică budistă, de origine orientală şi „teosofică”, adaptată la modul de gândire al omului occidental. Astfel s-a dezvoltat un val de grupări guruiste, ocultiste şi neognostice, care au umplut lumea occidentală, încercând să supună omul contemporan cel lipsit de experienţă duhovnicească.

Invazia lor a fost impresionantă şi victimele foarte multe, încât câteva guverne, dar şi Uniunea Europeană, s-au tulburat, au studiat fenomenul şi au luat măsuri. Astfel, astăzi avem expuneri care numesc în mod oficial aceste grupări drept „culte distructive” sau „religii ale tineretului”, pentru că majoritatea victimelor lor sunt tinere ca vârstă.

Situaţia este astăzi, însă, destul de diferită şi foarte îngrijorătoare. „Noua Eră”, ca o umbrelă gigantică, acoperă o mulţime imensă de tendinţe, de grupări, teorii, practici, religii. Este o reţea imensă, care se întinde de la „terapiile alternative” până la satanism. Situaţia poate fi descrisă ca un adevărat turn Babel contemporan. Confuzia este adesea atât de mare şi tehnicile de denaturare a etosului creştin sunt atât de bine acoperite încât nu rar este fenomenul când chiar şi oameni ai Bisericii sunt atraşi pe cărări periculoase.

„Noua Eră”, tineretul şi sistemul de învăţământ

Două dintre manifestările actuale ale „Noii Ere” sunt guruismul şi ocultismul. Expresiile principale ale ocultismului sunt teosofia, spiritismul, magia, astrologia, şamanismul, kaballa, satanismul, meditaţia transcedentală, yoga şi în general orice preocupare paranormală, care din păcate au ajuns şi în jocurile pentru copii, în revistele şi cărţile pentru copii, la televizor şi la emisiunile de televiziune, pe internet şi în muzică (Heavy metal, Black metal, Death metal), având ca rezultat familiarizarea copiilor cu răul, cu magia, cu ocultismul, cu demonologia, se cultivă frica şi sentimentele negative ale copiilor, pentru că toate aceste mijloace conţin mesaje nepedagogice, formând o conştiinţă rasistă.

Lucrarea „Noii Ere”, în special în sistemul de învăţământ, o constituie deformarea şi denaturarea modului de a fi din punct de vedere lingvistic, istoric şi religios şi denaturarea conştiinţei de sine. Această strădanie deja e pusă în aplicare în Grecia, iar roadele ei sunt anularea sistemului de scriere politonic (cu mai multe accente) şi impunerea celui monotonic, anularea săvârşirii rugăciunii de dimineaţă la şcoală şi participarea la Liturghia de duminică, interzicerea prezenţei preoţilor duhovnici în şcoli, îndepărtarea sfintelor icoane, a Crucii şi a lui Hristos Cel răstignit din sălile de clasă, micşorarea materialului didactic despre Sfântul Mucenic şi întocmai cu Apostolii Cosma Etolianul, mare învăţător al neamului nostru (grec), dar şi a materialului despre Sfinţii Trei Ierarhi, ocrotitorii învăţământului şi ai culturii, învăţarea teoriei evoluţiei lui Darwin, programul pilot de studii care se predă în 150 de şcoli din ţara noastră, Noul Liceu, schimbarea caracterului catehetic şi mărturisitor al orei de religie într-unul de ştiinţă a religiilor, înfiinţarea secţiei de Studii Islamice în Facultăţile de Teologie Ortodoxe ş.a.

Problematica homeopatiei

Referire specială vom face şi la una dintre ramurile „Noi Ere”: homeopatia.

Când este vorba de subiecte sensibile, precum cele referitoare la sănătate, e posibil ca diavolul să provoace multe ispite oamenilor. Din acest motiv creştinii ortodocşi ar trebui întotdeauna să cerceteze atent fiecare sistem care se prezintă drept „medical.” Prin această tactică ar putea să anuleze orice posibilitate ca sănătatea şi viaţa lor, chiar şi mântuirea sufletului lor, să fie pusă în pericol.

Aceste pericole sunt întotdeauna considerabile, mai ales în zilele noastre. Oamenii de azi sunt influenţaţi puternic de materialism, prin supraaccentuarea valorii sănătăţii trupeşti. În acest context, sub controlul mişcării „Noii Ere” a fost adoptată o serie de sisteme terapeutice de provenienţă spirituală, care aparţin unor tradiţii din lumea întreagă şi au fost definite ca „medicină alternativă (complementară).” Cu siguranţă, astfel de convingeri necreştine nu provin de la Dumnezeu cel adevărat, ci de la „dumnezei străini.”

Unele metode „originale” de terapie, care de asemenea se bazează pe convingeri şi aplicări practice care nu sunt ştiinţifice, ci de natură spirituală (din nou necreştină) de asemenea au fost caracterizate ca fiind „medicină alternativă/complementară”, iar una dintre acestea este homeopatia, care a fost înfiinţată de doctorul german Samuel Hanemann (1755-1843), însă de la început ea a fost respinsă de doctori; această atitudine se păstrează până astăzi în rândul multor specialişti în sănătate, datorită lipsei unei argumentaţii ştiinţifice convingătoare.

Cu toate acestea, în ultimele decenii homeopatia a înflorit, a fost recunoscută şi chiar inclusă în sistemul naţional de sănătate al multor ţări, împreună cu alte abordări ale „medicinii complementare/alternative.”

În lumea ortodoxă de curând au fost exprimate nelinişti în legătură cu faptul că homeopatia recomandă un sistem de abordări şi practici necreştine[1]. După o cercetare atentă a opiniilor ştiinţifice şi teologice care au legătură cu homeopatia, ne pronunţăm în mod negativ în legătură cu sistemul homeopatiei din următoarele motive:

1. Argumentele homeopaţilor care se referă la acţiunea „medicamentelor” homeopate constituie o neglijare gravă a legilor fundamentale ale ştiinţei, se contrazic pe ele însele şi în general sunt absurde.

2. Nu este posibil a se oferi explicaţii ştiinţifice despre modul de acţiune al medicamentelor homeopate.

3. Principiile şi practicile homeopatiei nu sunt de natură ştiinţifică, ci spirituală.

4. Principiile homeopatiei sunt păgâne şi cu totul incompatibile cu credinţa ortodoxă şi cu mântuirea în Hristos.

5. Practicile homeopatiei sunt magice (aparţin magiei inspirate, simpatice, aşa cum este ea definită şi cercetată de antropologia culturii).

Astfel, ne exprimăm convingerea neclintită că Biserica ar trebui să clasifice în mod oficial homeopatia printre practicile care au legătură cu păgânismul şi cu magia şi să îşi exercite datoria părintească de apărare a credincioşilor de implicaţiile şi practicile homeopate, care pun în pericol relaţia lor cu Singurul Adevăratul Dumnezeu şi, prin urmare, îşi primejduiesc mântuirea lor.

Înaltpreasfinţite Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului,

Prea Cucernici părinţi,

Stimate domnule Marcel Bouroş

Preacinstite domnule director Ioan Vlăducă,

Preacinstiţi domni şi doamne profesoare,

Iubiţi fraţi în Hristos,

Dragi copii,

Aşa-zisa „Noua Eră” nu este deloc nouă. Este vechea minciună demonică potrivit căreia omul este din firea lui dumnezeu. Este vechea dorinţă de domnie universală a puterilor întunecate, a „puterilor oculte.” „Noua Eră” nu constituie o căutare autentică şi interioară a omului şi a societăţilor. Ea e pusă la cale şi impusă din afară.

În faţa tuturor acestor planuri întunecate şi periculoase, pentru impunerea unei „Noi ordini a lucrurilor” şi a unei globalizări fără Hristos şi împotriva lui Hristos, noi, creştinii ortodocşi, trebuie să opunem Lumina şi Adevărul lui Iisus Hristos. La promisiunea mincinoasă şi luciferică a îndumnezeirii noi să contrapropunem îndumnezeirea cea adevărată după har, la care suntem chemaţi de Domnul nostru Iisus Hristos, la comuniunea de iubire cu El şi la ascultare de preasfântă voia Lui.

Toate aceste schimbări cosmogonice care în mod sistematic şi nu întâmplător au loc în jurul nostru trebuie să le vedem cu „neliniştea cea bună”, cum accentua Fericitul Avva Paisie Aghioritul. Şi „să nu dormim în opinci” în momentul în care chiar şi oamenii lumeşti încep deja să se trezească şi să conştientizeze realitatea globalizării.

Neliniştea cea bună trebuie să se exprime ca trezvie duhovnicească, ca intensificare a luptei duhovniceşti, a rugăciunii şi a pocăinţei. Dar şi ca intervenţie, unde şi când va fi nevoie. Astfel vom putea să îi ajutăm şi pe acei oamenii care din neştiinţă au fost prinşi în cursa marii minciuni a „Noii Ere.”

Trebuie să găsim moduri de supravieţuire a omului şi a civilizaţiei. Cei care ne vom opunem nimicirii identităţilor şi a limbilor naţionale, ne vom opune nu imperialismului american, ci suzeranităţii criminalităţii internaţionale. Şi să nu uităm că cei care pun la cale globalizări fără Hristos şi împotriva lui Hristos, dar şi a oamenilor, „fac calcule fără sens”, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos este singurul şi adevăratul Domn al istoriei şi al lumii.

Cu părinteşti binecuvântări,

†Mitropolitul

SERAFIM al Pireului

Sursa:  graiulortodox.wordpress.com

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *