Selectați pagina

Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove continuă eforturile pentru protejarea intereselor şi drepturilor copiilor aflaţi în situaţii de risc social

Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove continuă eforturile pentru protejarea intereselor şi drepturilor copiilor aflaţi în situaţii de risc social

La data de 21 martie curent, Parlamentul Republicii Moldova a votat în prima lectură proiectul legii privind protecţia socială a copiilor în situaţie de risc. Proiectul are ca scop identificarea copiilor în situaţie de risc, prevăzând norme juridice pentru autoritatea tutelară, asistentul social etc. Totodată, noţiunile vag definite ale proiectului, care pot fi interpretate şi aplicate abuziv de asistentul social sau comisia de evaluare, cum ar fi spre exemplu neglijenţa vestimentară, neglijenţa alimentară, neglijenţa afecţiunii şi altele, au trezit îngrijorarea în rândul creştinilor. Iar prevederile art. 10 p.a, potrivit căruia copilul poate fi separat de părinţi fără decizia instanţei de judecată pe o perioadă de la 72 ore pînă la 45 de zile în cazul constatării neglijenţei, a stârnit mari dezbateri, deoarece practic fiecare familie din Moldova ar putea cădea sub incidenţa legii.

Fiind alertaţi de existenţa unui asemenea proiect de lege, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a înaintat Parlamentului o scrisoare deschisă prin care solicită stoparea proiectului de lege şi crearea unei comisii mixte prin care ar examina prevederile acesteia şi ar veni cu propuneri de îmbunătăţire şi concretizare a conţinutului.

Cu binecuvîntarea Întâistătătorului, pe data de 4 aprilie 2013, părinţii creştini au convocat Congresul părinţilor. În cadrul întrunirii au fost discutate mai multe aspecte şi probleme ce ţin de viaţa familială a creştinilor în interacţiune cu sistemul social, educaţional, medical etc. Ca urmare a discuţiilor asupra problemelor cu care se confruntă părinţii a fost întocmită şi înaintată o Adresare Parlamentului şi Guvernului, avînd la bază stoparea proiectului de lege menţionat. Adresarea a fost semnată de aproximativ 1000 de părinţi.

La data de 10 aprilie, avocatul parlamentar Tamara Plămădeală a venit cu un demers către Legislativul Republicii Moldova, prin care cere retragerea legii pentru dezbateri publice repetate considerând că este preamatur pentru Moldova implimentarea unui astfel de sistem.

La data de 11 aprilie, în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Protecţia Socială, Sănătate şi Familie, au avut loc dezbateri publice cu participarea reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, ai Mitropoliei Moldovei, a avocatului parlamentar Tamara Plămădeală şi a unor reprezentanţi ai societăţii civile. Mitropolia Moldovei, de comun acord cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, au convenit asupra faptului că în decurs de o săptămână se va ajunge la un numitor comun asupra prevederilor proiectului, ţinând cont şi de amendamentele depuse şi de alţi doi deputaţi după prima lectură. Aceşti doi deputaţi s-au sensibilizat după reacţiile negative şi adresările alarmante ale părinţilor.

Menţionăm că Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir, încă de la începutul discuţiilor referitoare la crearea şi implementarea unei legi menită să protejeze copii aflaţi în situaţii de risc a luat o atitudine promptă şi hotărâtă, militând pentru un proiect legislativ adaptat realităţilor noastre şi care să nu repete greşelile legilor similare aprobate în alte ţări europene. În această ordine de idei, Înalt Prea Sfinţia Sa a adresat Parlamentului Republicii Moldova scrisoarea deschisă despre care se menţionează mai sus şi care  a determinat iniţierea unui dialog mixt pentru identificarea unui proiect legislativ cu adevărat funcţionabil şi lipsit de oricare riscuri socio-morale pentru copiii vizaţi de această lege.

Anexă: Adresarea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir către Parlamentul RM privind stoparea proiectului de lege privind protecţia socială a copiilor în situaţie de risc.

Mitropolia

Sursa: mitropolia.md

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *