Selectați pagina

Minunile ce s-au întâmplat la moartea Domnului Hristos pe Cruce

Minunile ce s-au întâmplat la moartea Domnului Hristos pe Cruce

DUMNEZEU  FIUL (minunile ce s-au întâmplat la moartea Domnului Hristos pe Cruce)

„Pietrele s-au despicat, iar învârtoşarea inimii iudeilor nu s-a despicat. S-a rupt catapeteasma (Matei 27, 51; Marcu 15, 38; Luca 23, 45), dar nu s-a rupt înţelegerea cea vicleană a iudeilor.

– Dar pentru ce s-a rupt catapeteasma?

– Pentru că templul nu putea vedea răstignit pe Stăpânul. Ruperea catapetesmei templului aproape că ne îndeamnă, zicând: De acum înainte poate să calce oricine vrea în Sfânta Sfintelor. La ce-mi mai foloseşte Sfânta Sfintelor, când s-a adus afară o astfel de jertfă? La ce-mi mai foloseşte Testamentul Vechi? La ce-mi mai foloseşte Legea? Degeaba, în zadar i-am învăţat pe iudei atâta amar de vreme.

Asta o strigă şi profetul prin cuvintele: Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat cele deşarte? (Ps., 2, 1), au cugetat atâta amar de vreme la această profeţie, dar când profeţia s-a înfăptuit, n-au crezut. Ai văzut că au cugetat în deşert? Pentru asta s-a rupt catapeteasma templului, pentru ca să arate mai dinainte pustiirea continuă ce va fi mai târziu.” (Cuvânt la Crucea Domnului, II, în vol. Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi, p. 84)

„Am vorbit de multe ori despre sângele ieşit din coastă. Era semn foarte mare să vezi curgând sânge dintr-un corp mort.” (Cuvânt la Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos, XII, în vol. Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi, p. 189)

din LUMINA SFINTELOR SCRIPTURI – antologie Sf Ioan Gura de Aur

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.