Nota: Dragi frați și surori în Hristos! În felul acesta, Dumnezeu ne arată tuturor că, în ciuda războiului pe care l-a permis, El este întotdeauna cu noi. Frescele intacte ale apostolilor Petru și Pavel ne spun să avem o credință sinceră în Domnul nostru Iisus Hristos și să ne încredem numai în El, iar apoi, ca și în cazul acestor fresce, El ne va proteja și ne va acoperi cu mantia Sa. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru toate! Amin.