elevi-scoalaAbsolvenţii clasei IX, deţinători ai diplomelor de gradele I, II şi III la disciplinele de profil, la olimpiadele naţionale şi internaţionale, organizate şi recunoscute de Ministerul Educaţiei, vor avea posibilitatea să se înmatriculeze fără concurs la învăţământul liceal. Cu o iniţiativă legislativă în acest sens vine Ministerului Educaţiei, transmite IPN.

Potrivit regulamentului propus de Ministerul Educaţiei, liceele de stat vor trebui să acorde 10% din numărul total de locuri, fără concurs, (la fiecare profil) pentru următoarele categorii de elevi: copiii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, copiii proveniţi din familii cu trei şi mai mulţi copii, copiii, părinţii cărora şi-au pierdut viaţa în timpul acţiunilor militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, copiii cu dezabilităţi fizice şi senzoriale etc.

Clasele liceale se vor deschide în strictă conformitate cu prevederile normative în vigoare, cu cel puţin două clase a X de liceu cu numărul de elevi în clase stabilit de către Ministerul Educaţiei. Totodată, se propune ca concursul de admitere să fie realizat în baza notelor medii anuale din certificatul de studii gimnaziale şi ale celor de la examenele de absolvire a gimnaziului. În cazul când mai mulţi candidaţi vor înregistra aceleaşi rezultate, ei vor fi selectaţi, după mai multe criterii. Astfel, la profilul real prioritate vor avea copiii cu diplomele obţinute în cadrul concursurilor republicane, raionale/municipale şcolare la disciplinele matematică, biologie, fizică, chimie, informatică.

La profilul umanist se vor lua în considerare diplomele obţinute în cadrul concursurilor republicane, raionale/municipale, şcolare la disciplinele limba de instruire, limba şi literatura română, limba străină, istorie, geografie. La profilurile arte şi sport: prioritară pentru admitere va fi nota de la proba de aptitudini, dar şi media notelor anuale la disciplinele de profil obţinute pe parcursul studiilor gimnaziale.

În regulament se stipulează că toţi candidaţii declaraţi admişi se vor înscrie în clasa a X numai la liceul şi la profilul la care au susţinut concursul. Nu se vor admite redistribuiri de candidaţi între unităţile de învăţământ. Totodată, candidaţii admişi, care nu se vor prezenta la liceu cel mult 15 zile de la începerea anului şcolar şi nu vor prezenta acte care să justifice absenţele, se vor considera retraşi.

Locurile vacante se vor completa cu următorii candidaţi în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.

Sursa: http://stirilocale.md