Nota redactiei: Cu părere de rău, credem că tot în mai puţine şcoli va fi posibil de realizat acest îndemn al direcţiei mitropolitane. Sau speriat directorii noştri de indicaţiile dnei Onofrei! Cunoaştem cu toţii contraversata circulara a Ministerului Educaţiei – Ministerul Educaţiei interzice profesorilor şi elevilor slujbele religioase la început de an şcolar. Cu toate că aceasta a fost anulată şi textul recomandărilor schimbat, totuşi se îndeamnă la eliminarea oricăror tipuri de „discriminare”. Noua circulară are un caracter de recomandare şi nu de obligaţie, deci directorii rîvnitori, patrioţi şi îndrăzneţi ar putea sa permită ca şi în ceilalţi ani preotului să intervină la început de an şcolar. Desigur, aceasta nu este o soluţie definitivă, e nevoie de atitudine, caci după cum se vede rapid se transforma Ţara in una forţat ateie sau prigonitoare a ortodoxiei…

Ministerul Educaţiei a emis o Dispoziţie din 19 august 2014 “cu privire la organizarea primei zile a noului an şcolar” în adresa Direcţiilor raionale de învăţămînt, prin care este solicitat în mod expres ca să se evite orice ritualuri religioase în prima zi de an şcolar, invocînd art. 14 din Convenţia privind Drepturile Copilului. Dispozitia a fost semnată de către viceministrul Liliana Nicolaescu-Onofrei.Dispozitie 729Ulterior, în urma unor circumstanţe pe care noi încă nu le cunoaştem, constatăm că este emisă o nouă dispoziţie cu nr. 336 din 26 august în care Ministrul Educaţiei doamna Maia Sandu vine cu precizări şi aduce la cunoştinţă tuturor Direcţiilor raionale despre abrogarea Dispoziţiei nr. 02/13 -729. Tot în această zi, acelaşi viceministru al educaţiei, doamna Nicolaescu-Onofrei, după o săptămînă, semnează o nouă Dispoziţie cu nr. 02/13-754/1 tot cu privire la organizarea primei zile din noul an şcolar în care nu mai regăsim nici formula “să excludă ritualuri religioase” (unde subînţelegem aluzia la participarea tradiţională a preoţilor la început de an în cadrul careelor şcolare – n.a.) nici Articolul 14 al Convenţiei privind Drepturile Copiilor. Însă, ultima propoziţie, probabil pentru a voala intenţia reală a Ministerului şi a nu trezi indignarea populaţiei, au insistat cu expresia întortocheată: “Ministerul Educaţiei RECOMANDĂ (sic!) cadrelor didactice să creeze pentru fiecare elev oportunităţi de implicare activă în activităţile organizate (atenţie la formularea tautologică a doamnei viceministru – n.a.) în cadrul primei ore, să faciliteze integrarea în colectiv a elevilor nou veniţi, să asigure un mediu lipsit de riscuri pentru fiecare elev şi să excludă orice forme de discriminare.

Peste cîteva zile va începe un nou an şcolar. Avînd în vedere că la Conferinţa raională a pedagogilor nu a fost invitată nici o faţă bisericească, şi odată cu abrogarea Dispoziţiei care a avut putere juridică o săptămînă, sperăm ca Direcţiile raionale de Învăţămînt şi instituţiile şcolare totuşi, să procedeze aşa cum procedau în fiecare an cînd invitau preoţii pentru a binecuvînta începutul noului an şcolar şi pentru a nu discrimina majoritatea covîrşitoare a elevilor. Democraţia reprezintă voinţa majorităţii, în care minorităţile se supun, nicidecum invers, în care o majoritate absolută să fie discriminată de dictatura minorităţilor. Abia am împlinit 23 de ani de independenţă de cînd am evadat dintr-un sistem ateu, sper să nu ajungem atît de repede într-altul.

Subliniem faptul că Dispoziţiile Ministerului Educaţiei poartă un caracter de recomandare, deci este un drept al conducătorilor de instituţii de a pune sau nu în aplicare documentele sus menţionate.

Sursa: vox.publika.md