bezbojnicMinisterul Educaţiei recomandă directorilor instituţiilor de învăţământ să excludă „ritualurile religioase”, tradiţionale pentru deschiderea anului şcolar. O dispoziţie în acest sens a fost semnată de viceministru al educaţiei Liliana Nicolaescu-Onofrei.

În opinia avocatului Iulian Rusanovschi, prin această dispoziţie, statul încalcă grav drepturile părinţilor la educaţie şi dreptul copilului la libertatea religioasă.

În opinia lui Iulian Rusanovschi, această recomandare contravine art. 5 din Legea Învăţământului şi este o sfidare la adresa libertăţii de conştiinţă a copiilor şi părinţilor acestora, singurii care sunt în drept să decidă asupra educaţiei copiilor.

Oficierea unui ritual la deschiderea anului şcolar nu aduce nici o atingere legală caracterului laic al învăţământului, stabilit prin art. 4 alin 3) din Lege, deoarece nu se suprapune acestuia, nu îndoctrinează copii şi nu vine în contradictie cu nici o prevedere legală. În aceeaşi ordine de idei, am putea invoca că, obiectul de studiu (opţional) Religia nu poate fi predat în şcoli deoarece învăţământul este laic. Aceasta logica este una autoritară, abuzivă şi discriminatorie, din simplul motiv că Religia  nu îndoctrinează, iar dreptul asupra educaţiei copilului îl au părinţii.

Ministerul Educatiei nu este în drept să remita direcţiilor generale de învătământ o asemenea recomandare fără a consulta în prealabil părinţii şi/sau odraslele acestora. O asemena abordare a problemei poate fi comparată cu metodele sovietice de traumatizare şi manipulare grosolană a copiilor în şcoli. 

Este de neconceput faptul ca Ministerul Educaţiei şi-a intemeiat aceasta recomandare pe art.14 din Convenţia Internaţională privind drepturile copilului, deoarece tocmai acest articol, la alin 1) stipulează clar că: “Statele părţi  vor  respecta dreptul copilului la  libertatea  de gândire, de conştiinţă şi religie”.

Alineatul 3) din aceasta Conventie prevede ca 3. Libertatea  de a-şi manifesta religia sa sau convingerile sale nu poate  fi supusă decât restricţiilor care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare pentru protecţia securităţii publice, a ordinii publice, a sănătăţii   şi   moralei   publice  sau  libertăţilor   şi   drepturilor fundamentale ale altora.

Care Lege a R. Moldova interzice oficierea unei slujbe de sfintire sau a unui Te/deum la început de an scolar? Nici controversata Lege privind egalitatea de şanse nu interzice/restrictionează acest fapt.

Sper că la mijloc nu este decat o eroare tehnică, ci nu o intenţie totalitară de constrângere psihică şi fizică a libertăţii de conştiinţă aplicată tinerei generaţii, a conchis avocatul Iulian Rusanovschi.

Anterior, Centru de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO) cerut imperativ Ministerului Educaţiei să interzică ceea ce el numeşte “propagandă religioasă” în şcoli, prin icoane, rugăciuni, crucifixe, tablouri şi orice “retorici religioase”.

minister

Autor: Octavian Racu